CSS are cascading style sheets that are responsible for the appearance of a website. The language was developed in 1996 by the W3C, a company that sets standards in relation to the construction of websites. It is integrated with HTML, which is responsible for building the structure of a page using headings, paragraphs, lists, hyperlinks, attached files including multimedia files, and the structure of forms for data transfer. The style language is responsible for the presentation of the page, and more precisely for the description of the above-mentioned HTML elements, by specifying the type of fonts, the background color of the various elements, the placement and alignment of these elements, filters, tables, borders, margins, as well as simple animations.

CSS3

CSS - graphic presentation of a web page

Each CSS rule consists of a selector (e.g. header font color) and a declaration (e.g. blue). What's more, it speeds up your work tremendously, because the styles (rules for describing HTML elements) contained in one document can be applied simultaneously to many other site files. Such a solution gives you tremendous control over the visual aspect of your design, because by changing the styles in the superior Cascading Style Sheets file, you can make changes simultaneously in all the documents in which the style occurred. CSS, along with HTML and Java Script, make up the big three languages that allow frontend developers to create dynamic and interactive websites. It is a multi-browser compatible language, so developers no longer need to code one site in multiple ways depending on the type of browser.

JOB_LISTING

 

Dodatkowo język stylów umożliwia poprawne wyświetlanie się witryny w zależności od rozdzielczości urządzenia, na którym jest wyświetlana witryna, a zatem odpowiada za jej responsywność. Dzięki CSS można bardzo precyzyjnie określić pozycję względną i bezwzględną konkretnych elementów na stronie. Pozwala projektować bardzo efektowne i estetyczne witryny bogate w treści z wykorzystaniem minimalnej ilości kodu. Za pomocą kaskadowych arkuszy stylów można niezwykle uatrakcyjnić wygląd elementów, stosując subtelne cienie, zaokrąglenia rogów, a nawet całkowitą zmianę kształtu elementów lub też zastosować ciekawe gradienty. Język ten określa sposób zachowania się linków poprzez określony wygląd stanów: visited, active, hover czy focus. Z wykorzystaniem CSS kaskadowych arkuszy stylów można również wprowadzić ciekawą animację do statycznych elementów HTML, poprzez tworzenie płynnych przejść pomiędzy określonymi stanami.

Are you looking for a contractor working with CSS3 (Cascading Style Sheets) ?
logo

Our offer

Web development

Find out more

Mobile development

Find out more

E-commerce

Find out more

UX/UI Design

Find out more

Outsourcing

Find out more

Related articles

Show all articles