DevOps (development and operations) - czym zajmuje się DevOps Engineer?
kontakt
Tag
>
DevOps co to? - czym zajmuje się DevOps Engineer?
devops

DevOps co to? - czym zajmuje się DevOps Engineer?

DevOps (development and operations) to niezwykle popularna metodyka zarządzania zespołem, która stawia nacisk na połączenie działu deweloperskiego z zespołem operacyjnym zajmującym się rozwojem oprogramowania, a więc operatorami systemów, testerami czy Project Managerami. Dzięki temu możliwe jest usprawnienie i przyspieszenie procesów produkcji oraz podwyższenie jakości produktu. Po raz pierwszy koncepcja ta została zaprezentowana podczas konferencji w 2009 roku w Belgii i od tego czasu wykorzystywana jest przez firmy IT z całego świata, które wypuszczają dużą ilość produktów na rynek w stosunku dziennym, tygodniowym i miesięcznym.
 

DevOps – model pracy dla szybkiej edycji wysokiej jakości produktu

 Głównym założeniem DevOps jest ścisła współpraca działu developerskiego i operacyjnego oraz komunikacja pomiędzy nimi, która sprzyja wzajemnemu zrozumieniu procesów, stymulujących innowacyjne myślenie i szybkie rozwiązywanie bieżących problemów. Dzięki tej specyficznej kulturze pracy możliwe jest szybkie osiąganie zamierzonych celów, a zatem bardzo szybka edycja na rynek gotowego, działającego produktu najwyższej jakości. Ta metodologia pracy bazuje na iteracjach właściwych dla zmiennych Agile, które dzielą pracę na sprinty i określają jej jakościowy przyrost po zakończeniu każdego z nich.
 
Wraz z coraz większą popularnością metodologii powstał także zawód inżyniera DevOps, który nastawiony jest na zagadnienia związane z pracą obu działów, deweloperskiego i operacyjnego. Posiada on umiejętności pozwalające przyspieszyć i poprawić jakość relacji pomiędzy tymi zespołami oraz wprowadzić szereg automatyzacji sprzyjających szybszemu powstaniu wysokiej jakości produktu. Do najczęściej stosowanych przez niego narzędzi należą: GIT, Jenkins, JIRA, Selenium, Kubernets, Puppet i wiele innych. Do jego głównych zadań należy szeroko pojęta automatyzacja, która pozwala deweloperom w sposób szybki i poprawny tworzyć i zarządzać wysokiej jakości kodem czy umożliwia konfigurację serwerów, narzędzi i całego środowiska pracy obu zespołów. Zadaniem inżyniera DevOps jest również optymalizacja narzędzi oraz rozwiązań software i hardware, a także nieustanna analiza wydajności pracy maszyn i ludzi w dążeniu do zwiększenia wydajności pracy.