kontakt
Software house
>
Tag
>
Prisma - szybkie tworzenie aplikacji Node.js i TypeScript
Prisma

Prisma - szybkie tworzenie aplikacji Node.js i TypeScript

Data wpisu
Tomasz Kozon
Autor
Tomasz Kozon

Kiedy chcemy stworzyć system oparty na podejściu baz danych o relacyjnym charakterze to skorzystamy z mapowania ORM (ang. Object-Relational Mapping). W tym artykule przedstawię bibliotekę, która pomaga w budowaniu ORM.

Prisma

Czym jest Prisma?

Prisma to ORM typu open source, które pomaga szybciej budować aplikacje i popełniać mniej błędów. Prisma stosuje inne podejście do ORM w porównaniu do tradycyjnych ORM. Używa standardowego języka definicji schematu (SDL), który automatycznie zapisuje migracje i generuje kod bezpieczny dla typów. Prisma składa się z następujących części:

  • Prisma Client - Jest to automatyczny generowany i bezpieczny dla typów konstruktor zapytać dla Node.js i TypeScriptu. 
  • Prisma Migrate - System migracji.
  • Prisma Studio - GUI do przeglądania i edycji danych w bazie danych.

Prisma Client - może być używany w dowolnej aplikacji Node.js lub TypeScript. Może to być interfejs API REST, interfejs API GraphQL, interfejs API gRPC lub cokolwiek innego, co wymaga bazy danych.

Jak działa Prisma?

Każdy projekt korzystający z Prismy zaczyna się od pliku schematu Prisma. Schemat Prisma umożliwia programistom definiowanie modeli aplikacji w intuicyjnym języku modelowania danych. W takim schemacie konfigurujemy najczęściej trzy rzeczy:

  • Źródło danych - Określa połączenie z bazą danych (poprzez zmienną środowiskową).
  • Generator - wskazuje na to co chcesz wygenerować.
  • Model danych -  definiuje modele aplikacji.

Modele danych jest to zbiór modeli. Model ma dwie główne funkcje: Reprezentuje tabelę w relacyjnych bazach danych lub kolekcję w MongoDB i zapewnia podstawę dla zapytań w Prisma Client API.

Instalacja Prisma

Aby zainstalować Prisme należy pobrać pakiet @prisma/client:

npm install @prisma/client
Praca: #prisma
0 brak aktywnych ofert pracy
Wszystkie oferty
Case study: #prisma
0 Aktualnie brak case study
Zobacz wszystkie