Terraform to platforma open source funkcjonująca w modelu „infrastruktura jako kod” i umożliwia niezwykle wydajne i bezpieczne tworzenie oraz dostosowanie wersji infrastruktury informatycznej. Pozwala na integrację z technologiami udostępnianymi przez Cloudflare, GitHub, GitLab i MongoDB, a także usługami chmurowymi oferowanymi przez Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform i Oracle Cloud.

 

Czym jest Terraform i jak działa?

Terraform to open source'owy system do automatycznego wdrażania i zarządzania infrastrukturą. Pozwala na definiowanie całej infrastruktury jako kodu, co ułatwia zarządzanie nią w sposób programowy i pozwala na uniknięcie błędów wynikających z ręcznego zarządzania. Jest narzędziem platformowym, co oznacza, że pozwala na zarządzanie różnymi typami zasobów w różnych środowiskach chmurowych. Działanie Terraform opiera się na deklaratywnym podejściu do definiowania infrastruktury, co oznacza, że użytkownik definiuje pożądany stan infrastruktury, a Terraform automatycznie wdraża i utrzymuje ten stan. Dzięki temu może przewidzieć i zapobiegać błędom konfiguracji, a także zapewniać spójność i kontrolę wersji.

Terraform

Czy szukasz wykonawcy Terraform ?
logo

Terraform – najpopularniejsza technologia do automatyzacji infrastruktury roku 2022

Terraform wykorzystuje programowanie deklaratywne oraz język konfiguracji wysokiego poziomu w dedykowanym formacie HashiCorp Configuration Language oraz pozwala tworzyć żądaną infrastrukturę lokalnie lub w chmurze. Większość oprogramowań do zarządzania infrastrukturą można używać jedynie w obrębie jednego dostawcy usług w chmurze, natomiast Terraform można uruchomić bez względu na dostawcę tych usług, co jest jego ogromną zaletą. Co więcej, w porównaniu do technologii, które tworzą zmienną strukturę, platforma ta tworzy niezmienną strukturę informatyczną. Dzięki temu przy każdej zmianie środowiska uwzględnia te zmiany i zastępuje je nowymi, dlatego eliminuje problem powstawania i naprawy błędów w przypadku, gdy infrastruktura nie zmienia się, a jedynie dostosowuje się do zmian. Dzięki temu Terraform zapewnia maksymalną wydajność oraz szybkie i łatwiejsze dostarczanie nowej infrastruktury. W związku z tym pozwala na wprowadzenie eksperymentalnych zmian i ich testowanie bez koniecznego poświęcania temu zadaniu zbyt wielu zasobów i czasu. Pozwala także zarządzać komponentami zarówno niskiego poziomu (zasoby: obliczeniowe, magazynowe, sieciowe), jak i wysokiego poziomu (wpisy DNS, funkcje SaaS)

 

Zalety korzystania z Terraform

  1. Infrastruktura jako kod: pozwala na definiowanie infrastruktury jako kodu, co oznacza, że zmiany w infrastrukturze są łatwe do śledzenia, zatwierdzenia i udokumentowania. To również pozwala na łatwe powtarzanie i skalowanie infrastruktury.
  2. Platformowa elastyczność: jest narzędziem platformowym, co oznacza, że można nim zarządzać różnymi typami zasobów w różnych środowiskach chmurowych. To oznacza, że jedno narzędzie może zarządzać infrastrukturą w różnych chmurach.
  3. Szybkość i powtarzalność: pozwala na szybkie wdrażanie infrastruktury i powtarzalność konfiguracji. Po raz pierwszy skonfigurowana infrastruktura może zostać powtórzona wielokrotnie w innym środowisku.
  4. Łatwość w zarządzaniu: umożliwia łatwe zarządzanie infrastrukturą w czasie jej cyklu życia. Terraform pozwala na łatwe dodawanie, modyfikowanie i usuwanie zasobów, a także monitorowanie stanu infrastruktury.
  5. Kontrola wersji: zapewnia kontrolę wersji dla infrastruktury. Dzięki temu użytkownicy mogą przejrzeć historię zmian, cofnąć zmiany, wdrażać zmiany równolegle oraz śledzić, kto dokonał jakich zmian.
  6. Bezpieczeństwo: umożliwia wdrożenie bezpiecznej infrastruktury. Terraform pozwala na szyfrowanie danych, kontrolę dostępu, a także przestrzeganie zasad zgodności z przepisami, takimi jak GDPR czy HIPAA.
  7. Współpraca: umożliwia współpracę między zespołami. Dzięki Terraform każdy członek zespołu może pracować nad infrastrukturą w swoim własnym repozytorium, a następnie połączyć zmiany w jedno.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły