Podczas pisania aplikacji ogromne znaczenie ma projektowanie oraz testowanie komponentów aplikacji. Niestety przeglądanie komponentów osobno może być trudne, lecz z pomocą przychodzi nam Storybook, dzięki niemu jesteśmy w stanie testować złożone działania i upewnić się, że napisane przez nas komponenty zawsze działają zgodnie z oczekiwaniami.

 

Czym jest Storybook?

Storybook jest narzędziem do tworzenia komponentów interfejsu aplikacji. Umożliwia przeglądanie komponentów, przeglądanie różnych stanów każdego komponentu oraz testowanie komponentów. Storybook sprawia, że tworzenie komponentów jest szybsze i łatwiejsze dzięki izolacji komponentów. Jesteśmy w stanie stworzyć całe interfejsy użytkownika bez konieczności poruszania się po aplikacji, a także pomaga w dokumentowaniu komponentów do ponownego użycia, a także daje możliwość testowania je wizualnie, aby zapobiec błędom. Storybook świetnie spisuje się wraz z biblioteką React, lecz także wspiera on takie technologie jak: Vue, Angular, Web Components, Ember, Svelte, Preact.

storybook

Czy szukasz wykonawcy Storybook ?
logo

Pierwsze kroki

Po instalacji Storybooka, możemy stworzyć swoje pierwsze story. Story to funkcja, która opisuje sposób renderowania danego komponentu i jest zapisana w formacie Component Story Format (CSF), a pliki kończą się na .stories.js lub .stories.ts. Poniższy kod przedstawia stworzenie story, który będzie przechowywać komponent z przyciskiem.

import React from 'react';
import { Button } from './Button';

export default {
  title: 'Button',
  component: Button,
};

export const Primary = () => <Button primary>Button</Button>;

 

Powyższe Story można ulepszyć o dodatkową koncepcję “args”, która pozwala na dynamicznym zmienianiu argumentów komponentu, czyli będziemy wstanie naszemu przyciskowi np. zmienić dynamicznie kolor, rozmiar, tekst.

import React from 'react';
import { Button } from './Button';

export default {
  title: 'Button',
  component: Button,
};

const Template = (args) => <Button {...args} />;

export const Primary = Template.bind({});
Primary.args = {
   primary: true,
   label: 'Button',
};

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły