Czasami w projekcie musimy użyć narzędzia, które pomoże nam w dystrybucji komunikatów na kolejki, czyli w kolejkowaniu zadań. Często potrzebujemy takiego narzędzia, gdy chcemy stworzyć newsletter dla klientów, czy generowanie plików PDF lub innych operacji, które wymagają więcej czasu oczekiwania. RabbitMQ jest właśnie takim narzędziem, które pomoże nam w tym zadaniu.

RabbitMQ

RabbitMQ narzędzie do kolejkowania zadań

Jak na wstępie wspomniałem RabbitMQ jest narzędziem, które pozwoli nam kolejkować zadania. RabbitMQ przyjmuje i przekazuje zadania. Oficjalna dokumentacja projektu mówi nam, że możemy pomyśleć o RabbitMQ jako o placówce pocztowej. Umieszczając list w skrzynce pocztowej lub zostawiając taki list na poczcie, który chcemy nadać, jesteśmy pewni że listonosz w końcu dostarczy przesyłkę odbiorców. Może to zająć trochę, ale odbiorca otrzyma od nas list. W tej analogii RabbitMQ jest to skrzynka pocztowa, poczta i listonosz. Główna różnica jest taka, że RabbitMQ nie zajmuje się dostarczaniem w formie papierowej, zamiast tego przyjmuje, przechowuje i przekazuje binarne bloby danych. RabbitMQ używa pewnego żargonu:

  • Producing - czyli wysyłanie, program wysyłający wiadomości do producent.
  • Queue - to nazwa skrzynki pocztowej. Komunikaty, które przepływają przez RabbitMQ, mogą być przechowywane tylko w kolejce. Kolejka jest ograniczona tylko limitami pamięci i dysku hosta.
  • Consuming - Ma podobne znaczenie jak Producing. Consuming to program, który w większości czeka na otrzymanie wiadomości.

 

Czy szukasz wykonawcy RabbitMQ ?
logo

Przewodnik po funkcjonalnościach RabbitMQ

Główną funkcjonalnością RabbitMQ jest kolejkowanie wiadomości, co pozwala na ich efektywne przetwarzanie oraz optymalne wykorzystanie zasobów systemowych. Oprócz tego, oferuje wiele innych funkcjonalności, które czynią go jednym z najlepszych narzędzi tego typu na rynku. Do najważniejszych funkcjonalności należą między innymi:

  • Wieloprocesowość i skalowalność, pozwalające na obsługę dużej ilości użytkowników jednocześnie.
  • Wsparcie dla różnych protokołów i formatów wiadomości, w tym między innymi AMQP, STOMP, MQTT i HTTP.
  • Możliwość tworzenia kanałów i wymiany wiadomości między nimi, co ułatwia zarządzanie komunikacją w systemie.
  • Mechanizmy routingu, pozwalające na przesyłanie wiadomości do odpowiednich kolejek na podstawie różnych kryteriów.
  • Możliwość tworzenia kolejek typu fanout, direct oraz topic, co umożliwia elastyczne i skuteczne zarządzanie przepływem informacji.
  • Bezpieczne przesyłanie i przechowywanie wiadomości, w tym między innymi szyfrowanie i autoryzację użytkowników.
  • Wsparcie dla różnych języków programowania, co umożliwia łatwe integrowanie RabbitMQ z innymi systemami i aplikacjami.

 

Instalacja RabbitMQ

RabbitMQ wspiera wiele języków programowania, ja w tym artykule przedstawię instalacje dla języka Javascript, jeśli korzystasz z innego języka, zajrzyj do dokumentacji.

 

Instalujemy moduł amqp.node, który pozwoli nam na wysyłanie i otrzymywanie zadań:

npm install amqplib

 

Jeżeli chcemy mieć podgląd zobaczenia jakie kolejki ma RabbitMQ i ile wiadomości się w nich znajduje, musimy zainstalować narzędzie rabbitmqctl:

sudo rabbitmqctl list_queues

 

lub Windows:

rabbitmqctl.bat list_queues

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły