Architektura sterowana zdarzeniami, nazywana również EDA (Event-Driven Architecture), to model architektoniczny zakładający, że detekcja, generowanie i reakcja na zdarzenia to główne elementy sterujące przepływem przez system. W EDA, zdarzenia są generowane na podstawie stanu aplikacji bądź systemu i następnie są propagowane do odpowiednich komponentów systemu, które są odpowiedzialne za przetworzenie tych zdarzeń. Takie podejście umożliwia tworzenie skalowalnych, wysoce reaktywnych i elastycznych systemów, które są zdolne do przetwarzania dużych ilości danych i zdarzeń w czasie rzeczywistym. Architektura sterowana zdarzeniami jest w szczególności używana w systemach rozproszonych, systemach obsługujących transakcje lub w tzw. systemach Big Data, gdzie możliwość szybkiego reagowania na zmiany stanu systemu jest kluczem do poprawy jakości obsługi klienta, optymalizacji wydajności i efektywności czy też zwiększenia bezpieczeństwa.

 

Zasady działania i budowy systemów sterowanych zdarzeniami

Systemy Event-Driven Architecture opierają swoje działanie na przesyłaniu zdarzeń (events) w obrębie infrastruktury systemu. Każde zdarzenie wywołuje reakcję, znaną jako obsługa zdarzenia, której skutkiem jest przesłanie kolejnego zdarzenia lub zakończenie działania. Główny sekret tej architektury to niezależność komponentów - nie muszą one znać się nawzajem, co sprzyja skalowalności i elastyczności. Przykładem takiej budowy może być system handlowy, gdzie zdarzeniem jest złożenie zamówienia, a reakcją - wysłanie potwierdzenia do klienta i inicjowanie procesu realizacji zamówienia. Architektura sterowana zdarzeniami daje możliwość budowania systemów zdolnych do skalowania zarówno pionowego, jak i poziomego, dzięki czemu można dostosować je do zmieniających się potrzeb i wymagań.

 

Czy szukasz wykonawcy projektów IT ?
logo

Sekret skalowalności - przewaga architektury sterowanej zdarzeniami

Sekret skalowalności systemów współczesnej IT ukrywa się w rozwiązaniu znanym jako architektura sterowana zdarzeniami. To ona umożliwia efektywne radzenie sobie z rosnącym obciążeniem przez rozproszenie operacji na wiele niezależnych elementów, reagujących na konkretne zdarzenia. Mamy tu do czynienia z asynchronicznym podejściem, które nie czeka na zakończenie operacji, lecz kontynuuje pracę i reaguje, gdy otrzyma oczekiwane wyniki. To sprawia, że systemy bazujące na tej architekturze są niezwykle elastyczne i umożliwiają płynne skalowanie, bez przerywania działań użytkowników czy generowania błędów. Dodatkowo, ten typ architektury promuje modularność, co również wpływa na łatwość rozbudowy systemu. W praktyce oznacza to, że architektura sterowana zdarzeniami to doskonałe narzędzie pozwalające na rozwój aplikacji i systemów w sposób zarówno horyzontalny, jak i wertykalny, a więc ułatwiający adaptację do zmieniających się wymagań biznesowych i technologicznych.

Event-Driven Architecture

Elastyczność w systemach sterowanych zdarzeniami

Elastyczność w systemach sterowanych zdarzeniami to jedna z ich kluczowych funkcji, która jest bezpośrednio powiązana z efektywnością i skalowalnością tych systemów. Dzięki tej strukturze, systemy te mogą z łatwością adaptować się do zmieniających się warunków i wymagań. Możliwość odłączania i podłączania komponentów w systemie bez konieczności przepisywania kodu sprawia, że taki system jest niezwykle elastyczny. W systemie sterowanym zdarzeniami, poszczególne elementy są od siebie niezależne, dzięki czemu w skali makro, cały system staje się bardziej odporny na błędy i łatwiejszy w zarządzaniu.

 

Przykłady zastosowań architektury sterowanej zdarzeniami w rzeczywistych systemach

Event-Driven Architecture ma szerokie zastosowanie w różnych sektorach i systemach. W środowisku finansowym, systemy transakcyjne i handlowe często używają EDA do przetwarzania zdarzeń takich jak zmiana stawek, skoki cen czy kupowanie i sprzedawanie aktywów. Dla sektora e-commerce, Amazon to doskonały przykład na skalowalność i elastyczność jaką oferuje - zdarzenie dodania produktu do koszyka wywołuje całą serię innych zdarzeń, które są obsługiwane niezależnie, obejmując między innymi obliczanie kosztów, sprawdzanie dostępności produktu, czy proces zamówienia. Inne popularne zastosowania EDA to systemy zarządzania danymi IOT, które są sterowane zdarzeniem generowanym przez jakiekolwiek urządzenie podłączone do sieci IOT. Niezależnie od sektora, EDA pomaga w rozwiązaniu kluczowych wyzwań związanych z skalowalnością i elastycznością, dzięki czemu jest bardzo atrakcyjną opcją dla współczesnych systemów.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #devops