Development aplikacji to właściwie niekończący się proces, szczególnie w przypadku innowacyjnych produktów dla start-upów, które rozwijane są od wersji MVP. Głównie z takimi projektami pracuje nasz zespół i w takich realizacjach się specjalizujemy. Podobnie było w przypadku zlecenia od firmy SHM Sp. z o.o., która zamówiła u nas stworzenie aplikacji GreenTransit.

 

Nasza współpraca z Klientem trwa już 2 lata, a w tym czasie aplikacja doczekała się trzech dużych aktualizacji. Kolejne wersje produktu tworzyliśmy na podstawie sugestii od testowych użytkowników. Dodaliśmy też kolejne integracje z zewnętrznymi systemami i rozbudowaliśmy aplikację o nowe funkcjonalności czy wersje językowe.

 

Wdrożenie MVP rozliczyliśmy w modelu fixed price, a następnie przeszliśmy do rozliczeń, według stawek godzinowych. Zapraszam do zapoznania się z case study z tego projektu.

 

Harmonogram projektu

Prace nad stworzenie aplikacji zaczęliśmy w listopadzie 2019 roku. Klient posiadał już gotowe makiety front-end i specyfikację opisującą działanie poszczególnych funkcjonalności.

 1. listopad 2019 - grudzień 2019
  Product design
   
 2. styczeń 2020 - czerwiec 2020
  Programowanie wersji MVP
   
 3. lipiec 2020 - maj 2021
  Prace nad wersją GreenTransit v.2
   
 4. czerwiec 2021 - listopad 2021
  Prace nad wersją GreenTransit v.3

 

Stack technologiczny 

 • React.js
 • Django 
 • Amazon Web Services
 • SMS API
 • Redis

Aplikacja web PWA Greent Transit

Product design

Klient posiadał już interaktywny prototyp stworzony w programie Adobe XD i specyfikację, więc nasza rola w tym etapie ograniczyły się do weryfikacji makiet oraz wszystkich funkcjonalności opisanych w dokumentacji. Przeprowadziliśmy z klientem dwie iteracje pytań i odpowiedzi. Po wyjaśnieniu wszelkich niejasności mogliśmy przystąpić do prac. 

 

Mimo, że podstawowe założenia projektu były dobrze opisane ten etap był bardzo ważny, ponieważ pozwolił nam uniknąć niepotrzebnych błędów w momencie tworzenia kodu, co byłoby czasochłonne w naprawie i przełożyło się na wyższe koszty dla klienta.

 

Programowanie wersji MVP

Pierwsza wersja produktu GreenTransit nie była mocno rozbudowana, jednak część z jej funkcjonalności nie należała do standardowych komponentów, które przygotowuje się w tego typu projektach. 

 

W GreenTransit MVP wdrożyliśmy między innymi:

 • system do nanoszenia podpisów na dokumenty,
 • udostępnianie dokumentów transportowych innym użytkownikom,
 • dodawanie procesów transportowych, kierowców i spedytorów

 

Finalnie w pierwszej wersji produktu użytkownicy mogli przeprowadzić cały proces spedycyjny (od założenie zgłoszenia po dostawę) w podstawowej ścieżce. Warto też dodać, że wersja MVP została przez nas wykonana w rozliczeniu fixed price.

 

 Prace nad wersją GreenTransit v.2

Po zakończeniu prac nad podstawową wersją produktu, płynnie przeszliśmy do rozwoju aplikacji i ulepszaniu kwestii związanych z wygodą użytkowania. Jednocześnie zmieniliśmy model rozliczeń z klientem na Time&Material. 

 

W GreenTransit v.2 wdrożyliśmy między innymi:

 • autouzupełnianie formularzy, 
 • podłączyliśmy nowe API,
 • liczne usprawnienia w uprawnieniach i szybkości działania.

GreenTransit

Prace nad wersją GreenTransit v.3

Trzecia wersja produktu to kolejne ułatwienia dla użytkowników, a także standaryzacja dokumentów do wymagań międzynarodowych instytucji. Dodatkowo wdrożyliśmy też nowe wersje językowe interfejsu użytkownika.

 

W GreenTransit v.3 wdrożyliśmy między innym:

 • odświeżanie realtime transportów,
 • standaryzację dokumentu CMR do międzynarodowego formatu GS1,
 • tworzenie PDF z dokumentów (headless chrome),
 • nowe wersje językowe.

 

Strona www. projektu GreenTransit: greentransit.pl

Zobacz projekt LIVE