Project manager, inaczej kierownik projektu, to osoba, która zajmuje się organizacją pracy zespołu i podziałem obowiązków tak, aby projekt został wykonany na czas zgodnie z określonymi zasadami. Odpowiada za sprawną komunikację między członkami zespołu a zarządem firmy, a także z firmami zewnętrznymi, które biorą udział w projekcie. 

 

Project manager – efektywne i skuteczne zarządzanie projektami i zespołem

Projekt manager to niezbędna osoba nie tylko w branży IT, ale i wielu innych branżach, w których konieczna jest organizacja, analizowanie, nadzorowanie i skuteczna realizacja każdego projektu. On także odpowiada za zaangażowanie członków zespołu i tworzenie harmonogramu pracy tak, aby nie doprowadzić do spadku wydajności i frustracji pracowników. Kierownik projektu przeprowadza analizę rynku i monitoruj konkurencję, a następnie w oparciu o założenia całego projektu opracowuje jego biznes plan. W przypadku, gdy praca nie przebiega tak, jak powinna, to właśnie on musi znaleźć przyczynę i rozwiązanie problemu.

Project manager

Główne zadnia project managera:

 • tworzenie harmonogramu pracy zespołu i biznes planu, a także planowanie wyników projektu; 
 • raportowanie dotychczasowego przebiegu prac i przedstawianie postępów przełożonemu;
 • dobór zespołu projektowego;
 • dostrzeganie problemów od strony organizacyjnej, funkcjonalnej i technicznej projektu i jak najszybsze znalezienie ich optymalnych rozwiązań;
 • dbanie o dobrą komunikację w zespole oraz rozwiązywanie konfliktów między pracownikami;
 • tworzenie kompleksowej dokumentacji produktu;
 • dbanie o dobór optymalnych rozwiązań  produktowych i wysoką jakość realizowanej pracy;
 • nieustanne podnoszenie swoich kompetencji i zdobywanie nowej wiedzy;
 • dbanie o wysoką motywację i wydajność pracy poszczególnych pracowników i całego zespołu.
   

 

Project manager to niezwykle ważne i odpowiedzialne stanowisku, dlatego poza wiedzą i kompetencjami twardymi powinna to być osoba, która posiada odpowiednie cechy charakteru i predyspozycje, takie jak:

 • doskonała organizacja pracy;
 • umiejętność planowania;
 • wysokie kompetencje komunikacyjne;
 • odpowiedzialność i rzetelność;
 • zdolności przywódcze;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie;
 • kreatywność;
 • znajomość technik negocjacyjnych i sposób rozwiązywania konfliktów.

 

Wyzwania i trudności w pracy Project Managera

Project Manager musi radzić sobie z różnymi problemami, takimi jak: brak zasobów, naciski czasowe, niejednoznaczne wymagania klienta, błędy w planowaniu czy nieoczekiwane problemy techniczne. Wyzwaniem jest także zapewnienie komunikacji między zespołem a klientem, aby uniknąć nieporozumień i zapewnić ciągłość projektu. Project Manager musi umiejętnie radzić sobie z presją czasu, negocjować umowy i umieć zarządzać relacjami międzyludzkimi. Wszystko to wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy, ale również doświadczenia i umiejętności interpersonalnych.

Nasza oferta

Powiązane artykuły