Project manager, inaczej kierownik projektu, to osoba, która zajmuje się organizacją pracy zespołu i podziałem obowiązków tak, aby projekt został wykonany na czas zgodnie z określonymi zasadami. Odpowiada za sprawną komunikację między członkami zespołu a zarządem firmy, a także z firmami zewnętrznymi, które biorą udział w projekcie. 

 

Project manager – efektywne i skuteczne zarządzanie projektami i zespołem

Projekt manager to niezbędna osoba nie tylko w branży IT, ale i wielu innych branżach, w których konieczna jest organizacja, analizowanie, nadzorowanie i skuteczna realizacja każdego projektu. On także odpowiada za zaangażowanie członków zespołu i tworzenie harmonogramu pracy tak, aby nie doprowadzić do spadku wydajności i frustracji pracowników. Kierownik projektu przeprowadza analizę rynku i monitoruj konkurencję, a następnie w oparciu o założenia całego projektu opracowuje jego biznes plan. W przypadku, gdy praca nie przebiega tak, jak powinna, to właśnie on musi znaleźć przyczynę i rozwiązanie problemu.

Project manager

Project manager to kluczowa osoba w każdej firmie, a do jego głównych zdań należy:

 • tworzenie harmonogramu pracy zespołu i biznes planu, a także planowanie wyników projektu; 
 • raportowanie dotychczasowego przebiegu prac i przedstawianie postępów przełożonemu;
 • dobór zespołu projektowego;
 • dostrzeganie problemów od strony organizacyjnej, funkcjonalnej i technicznej projektu i jak najszybsze znalezienie ich optymalnych rozwiązań;
 • dbanie o dobrą komunikację w zespole oraz rozwiązywanie konfliktów między pracownikami;
 • tworzenie kompleksowej dokumentacji produktu;
 • dbanie o dobór optymalnych rozwiązań  produktowych i wysoką jakość realizowanej pracy;
 • nieustanne podnoszenie swoich kompetencji i zdobywanie nowej wiedzy;
 • dbanie o wysoką motywację i wydajność pracy poszczególnych pracowników i całego zespołu.
   

 

Project manager to niezwykle ważne i odpowiedzialne stanowisku, dlatego poza wiedzą i kompetencjami twardymi powinna to być osoba, która posiada odpowiednie cechy charakteru i predyspozycje, takie jak:

 • doskonała organizacja pracy;
 • umiejętność planowania;
 • wysokie kompetencje komunikacyjne;
 • odpowiedzialność i rzetelność;
 • zdolności przywódcze;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie;
 • kreatywność;
 • znajomość technik negocjacyjnych i sposób rozwiązywania konfliktów.

Powiązane artykuły

Google Workspace, Microsoft Teams, Slack - narzędzia do pracy zespołowej.

20 mar 2022

W dzisiejszych czasach praca zespołowa jest nieodłącznym elementem pracy w wielu organizacjach. Aby ułatwić komunikację i koordynację działań, coraz częściej wykorzystywane są specjalne narzędzia do pracy zespołowej, takie jak Google Workspace, Microsoft Teams czy Slack.

Tomasz Kozon

#project-manager

related-article-image-wideokonferencja, Google Workspace, Microsoft Teams, Slack

CI/CD - na czym polega i jak prawidłowo stosować tę metodę 

14 mar 2022

CI/CD to skrót od Continuous Integration i Continuous Delivery, czyli procesów ciągłej integracji i ciągłego dostarczania. Jest to metoda zarządzania projektem oprogramowania, która polega na ciągłym i automatycznym sprawdzaniu, testowaniu i wdrażaniu kodu do produkcji.

Tomasz Kozon

#project-manager

Które z usług Google mogą okazać się pomocne przy prowadzeniu firmy 

9 mar 2022

Google oferuje szeroką gamę usług, które mogą okazać się niezwykle pomocne dla przedsiębiorców prowadzących swoją firmę. W dzisiejszych czasach, kiedy coraz więcej działań biznesowych przenosi się do internetu, posiadanie narzędzi pozwalających na efektywne zarządzanie swoim przedsiębiorstwem jest niezwykle ważne.

Tomasz Kozon

#project-manager

Agile, Scrum, Waterfall czy Kanban - metodyki zarządzania projektami IT.

23 lut 2022

Metodyki zarządzania projektami IT to narzędzia, które pozwalają na skuteczne planowanie, realizację i monitorowanie projektów informatycznych. Wśród najpopularniejszych metodyk znajdują się Agile, Scrum, Waterfall i Kanban.

Tomasz Kozon

#project-manager

Ścieżka od programisty do Tech-leada. Kierowanie pracami w projekcie IT.

15 lut 2022

Ścieżka od programisty do Tech-leada to długa i pełna wyzwań droga, która wymaga ciągłego rozwoju i poświęcenia. Tech-lead to osoba odpowiedzialna za kierowanie pracami w projekcie IT, co oznacza, że musi on posiadać szerokie zrozumienie technologii i procesów, a także umiejętności zarządzania zespołem.

Tomasz Kozon

#project-manager

Analiza SWOT – co to? Jak określić słabe i mocne strony firmy?

7 lut 2022

Analiza SWOT to jedna z najważniejszych metod oceny sytuacji strategicznej firmy. Polega ona na identyfikacji czterech kluczowych elementów: mocnych stron, słabych stron, szans oraz zagrożeń. W trakcie tego procesu możemy określić, jakie czynniki wpływają na sukces lub porażkę naszej organizacji.

Tomasz Kozon

#project-manager