MySQL rozwijany przez firmę Oracle jest jedną z najpopularniejszych systemów do zarządzania relacyjną bazą danych. Bazy danych stanowią ważny element dla każdej aplikacji, przechowujemy za pomocą pól i rekordów w nich niezbędne dane do działania naszej aplikacji np.: konta użytkowników, informacje o zamówieniach itp.

mySQL

Czym jest relacyjna baza danych?

Relacyjna baza danych jest to zbiór elementów danych ze zdefiniowanymi relacjami między nimi. Relacyjne bazy danych oparte są na modelu relacyjnym, intuicyjnym, prostym sposobie przedstawiania danych w tabelach. Elementy te są zorganizowane jako zestaw tabel z kolumnami i wierszami. Tabele służą do przechowywania informacji o obiektach, które mają być reprezentowane w bazie danych. W relacyjnej bazie danych każdy wiersz w tabeli jest rekordem z unikalnym identyfikatorem zwanym kluczem.

 

Czy szukasz wykonawcy MySQL ?
logo

Co to jest MYSQL?

MySQL jest to system zarządzania relacyjną bazą danych typu open source. Został on stworzony przez szwedzką firmę MySQL AB, która została założona przez Szwedów Davida Axmarka, Allana Larssona oraz Michaela Wideniusa. Pierwsza wersja MySQL pojawiła się 23 maja 1995 roku. Mysql na samym początku opierał się na niskopoziomowym języku ISM, lecz twórcy uznali,że język ten jest za zbyt wolny i nieelastyczny. Postanowili, więc że stworzą nowy interfejs SQL, zachowując to samo API co mSQL.

 

Różnica między SQL i MySQL

SQL (Structured Query Language) jest to język, który służy do pisania zapytań do bazy danych. Mysql jest natomiast systemem służącym do zarządzania relacyjnymi bazami danych, który przechowuje, pobiera, modyfikuje oraz pomaga w zarządzaniu administrowania bazą danych za pomocą SQL.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły