Redux-Thunk jest dodatkiem do biblioteki Redux. Hostowany jako oddzielna paczka w NPM, jest możliwy do pobrania i ustawienia jako middleware przy inicjalizacji Redux bez skomplikowanej konfiguracji. Pozwala uzyskać asynchroniczność zapytań. Middleware'y w redux pozwalają przechwycić zapytanie i zamiast wykonać pojedynczą zmianę na storze może wykonać serię zapytań, w międzyczasie mogą odpytać API po zewnętrzne dane. Całość jest możliwa, do uzyskania bez Redux-Thunk, ale ten znacznie to ułatwia.

Proces, Redux-Thunk

Przykładowe zapytanie w Redux-Thunk

Najprostszym przykładem wykorzystania Redux-Thunk będzie zapytanie do API w celu zalogowania użytkownika. Aby zapytanie przebiegło poprawnie musi wydarzyć się parę rzeczy.

1. Ustawienie stanu aplikacji, że logowanie się rozpoczęło.
2. Wysłanie zapytania do API
3. Ustawienie danych użytkownika w store
4. Ewentualne zwrócenie błędu

 

export const authLogin = (email, password) => {
 return dispatch => {
  dispatch(authStart());
  axios
   .post(`${API_URL}/auth/api/v1/login/`, {
    email: email,
    password: password
   })
   .then(res => {
    const token = res.data.token;
    const user = res.data.user;
    dispatch(authSuccess(token, user));
   })
   .catch(err => {
    dispatch(authFail(err));
   });
 };
};

Dzięki takiemu podejściu możemy wyizolować część logiki naszej aplikacji do pojedynczej funkcji. Możemy wykorzystać mockowanie danych z API i w pełni przetestować działanie takiego Thunka.

 

Czy szukasz wykonawcy Redux-Thunk ?
logo

Alternatywy do Redux-thunk

Alternatywą do Redux-thunk jest Context API, które jest wbudowane bezpośrednio w bibliotekę React. Zapytania asynchroniczne możemy z łatwością tam utworzyć. Praktyczną różnicę zobaczymy dopiero, gdy Context API będzie obsługiwać spory obiekt, w którym będziemy często aktualizować parametry. Może się okazać, że Context API jest wtedy mniej wydajny i zbyt często uruchamia aktualizacje DOM.

Mimo, że Redux jest oddzielną biblioteką to posiada bogatą dokumentację z dobrze opisanymi przykładami. Przykładów dla Redux-Thunk też jest dużo i jest zdecydowanie produkcyjnym rozwiązaniem do utrzymywania stanu aplikacji.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły