Yarn to manager pakietów służący jako środowisko uruchamiania JavaScript NODE.js. Powstał w 2016 roku dzięki współpracy Facebook, Google oraz Expo.dev i powszechnie uważa się go za najważniejszego konkurenta dobrze znanego managera pakietów NPM. Nie posiada własnego pakietu repozytoriów, jednak może je pobierać z innych repozytoriów w tym z wyżej wspominanego. 

 

Czym jest Yarn i jak działa?

Yarn to narzędzie służące do zarządzania pakietami w projektach z użyciem języka JavaScript. Pozwala na pobieranie pakietów w sposób równoległy, co przyspiesza proces instalacji i aktualizacji zależności projektu. Dodatkowo, Yarn wykorzystuje plik yarn.lock, który zapewnia spójność wersji zależności między różnymi środowiskami deweloperskimi i produkcją. Dzięki tym funkcjonalnościom stał się popularnym narzędziem wśród programistów JavaScript i jest stosowany w projektach o różnym stopniu skomplikowania, od małych aplikacji webowych po duże projekty open source.

Laptop, Yarn

Czy szukasz wykonawcy Yarn ?
logo

Yarn – nowoczesna alternatywa dla managera pakietów NPM

Podstawową zaletą Yarn jest jego niezwykła szybkość, ponieważ podczas instalacji najpierw sprawdza katalog globalny cache i szuka w nich pakietów, które zostały wcześniej pobrane, a gdy takie znajdzie automatycznie ich używa. W momencie, gdy nie znajdzie danego pakietu, pobiera go i zapisuje w globalnym cache’u, a następnie kopiuje wszystkie zależności. Z kolei NPM zawsze najpierw skanuje wszystkie zależności, a dopiero potem pobiera niezbędne pakiety. Co więcej, Yarn  wykonuje wszystkie te czynności jednocześnie, a dzięki wykorzystaniu globalnego cache’u umożliwia pracę w trybie offline. Jest to także niezwykle bezpieczny manager plików, ponieważ wykorzystuje sprawdzanie sum kontrolnych, dlatego też programiści mają pewność, że w czasie pobierania kolejnych pakietów, żadne dane nie zostaną utracone. Dzięki temu developerzy  posiadają jednakowe wersje pakietów, co znacznie ułatwia pracę w zespole. Dodatkowo Yarn jest oprogramowaniem typu open source i jest nieustannie rozwijane, dzięki czemu często udostępniane są nowe aktualizacje, a jego dokumentacja jest stale ulepszana na podstawie doświadczenia użytkowników. 

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły