Swagger, czyli OpenAPI umożliwia opisanie REST API za pomocą pliku JSON. Standard ten jest rozumiany przez inne API i deweloperzy z niego korzystający mogą za pomocą standaryzowanego formatu wymieniać pomiędzy sobą informacje, a także tworzyć dokumentację do API do późniejszego zakodowania. Swagger składa się z 3 głównych elementów: Editor, Codegen oraz UI. Każdy z tych elementów pełni szczególną rolę i tak za pomocą edytora możemy generować wizualnie przejrzyste API, za pomocą Codegen możemy generować Server Stuby oraz SDK dla klientów, a za pomocą UI integrować się z naszymi API i generować dla nich dokumentację online, która aktualizowałaby się wraz ze zmianami dokonywanymi w kodzie.

 

Swagger UI w praktyce

Swagger w praktyce sprowadza się do tego by poprzez integrację z naszym kodem wyświetlić interaktywną dokumentację REST API za pomocą której można testować i wywoływać zapytania. Wszystkie komendy są dokładnie opisane wraz z informacjami, które API przyjmuje, a także zwraca. Bardziej zaawansowane konfiguracje uwzględniają autoryzacje, a także role które są dostępne poszczególnym użytkownikom. Użytkownik typu Admin może widzieć więcej rodzajów zapytań, a użytkownik nie będący Adminem mniej.

swagger

Czy szukasz wykonawcy Swagger ?
logo

Przykłady firm, które skorzystały z Swagger 

Jednym z przykładów jest firma Adobe, która używała Swagger do automatyzacji dokumentowania ich API Adobe Analytics. Dzięki temu zyskali możliwość łatwiejszego zarządzania i uaktualniania dokumentacji API. Kolejną firmą, która wykorzystała Swagger, jest Airbnb. Wykorzystując Swagger, udało im się stworzyć automatyczną dokumentację API, co pozwoliło im na oszczędność czasu i uniknięcie błędów przy ręcznym tworzeniu dokumentacji. Swagger został również wykorzystany przez wiele innych firm, takich jak Microsoft, PayPal, Spotify i wiele innych.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły