IT support to specjalista, który zajmuje się usuwaniem awarii sprzętu IT i oprogramowania, a także zajmuje się ich instalacją i konfiguracją, aby działały zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami ich użytkowników. Jest niezastąpioną osobą w firmie, która zajmuje się problemami zgłaszanymi przez pracowników bądź klientów firmy IT. Jego praca związana jest także z bieżącą obsługą sprzętu i oprogramowania oraz nierzadko prowadzeniem szkoleń dla pracowników w zakresie korzystania z nich. 

support, naprawa komputera

IT support – helpdesk branży IT i nie tylko

IT support zajmuje się odbieraniem zgłoszeń związanych z problemami klientów lub współpracowników odnośnie sprzętu i systemów informatycznych oraz ich klasyfikacją ze względu na ich ważność, a następnie rozwiązywaniem tych problemów. Powinien doskonale znać produkty IT oferowane przez swoją firmy, aby umieć rozwiązać problemy z nimi związane przez rozmowę telefoniczną, kontakt mailowy, wideo chat czy kontakt osobisty w siedzibie swojej firmy. Powinien posiadać wyższe wykształcanie informatyczne oraz interesować się nowymi technologiami. Do obowiązków IT support należy także przygotowywanie raportów o zgłoszonych  problemach, monitorowanie postępów przy ich rozwiązywaniu oraz dbanie o najwyższe standardy obsługi, ponieważ to od niego w dużej mierze zależy budowanie dobrego wizerunku danej firmy na rynku. Planuje i przeprowadza aktualizacje systemów i sprzętu, naprawia sprzęt i wymienia jego części. Zajmuje się także dodawaniem użytkowników do systemu i ich uwierzytelnianiem, a także odzyskiwaniem haseł klientów lub użytkowników. IT support najczęściej  zatrudniani są w firmach sprzedających produkty i usługi IT lub usługi abonamentowe, niemniej jednak coraz częściej zatrudniają ich  nowoczesne firmy, które w ten sposób dbają o płynne funkcjonowanie swojej firmy oraz bezpieczeństwo swoich zasobów.