IT support to specjalista, który zajmuje się usuwaniem awarii sprzętu IT i oprogramowania, a także zajmuje się ich instalacją i konfiguracją, aby działały zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami ich użytkowników. Jest niezastąpioną osobą w firmie, która zajmuje się problemami zgłaszanymi przez pracowników bądź klientów firmy IT. Jego praca związana jest także z bieżącą obsługą sprzętu i oprogramowania oraz nierzadko prowadzeniem szkoleń dla pracowników w zakresie korzystania z nich. 

support, naprawa komputera

IT support – helpdesk branży IT i nie tylko

IT support zajmuje się odbieraniem zgłoszeń związanych z problemami klientów lub współpracowników odnośnie sprzętu i systemów informatycznych oraz ich klasyfikacją ze względu na ich ważność, a następnie rozwiązywaniem tych problemów. Powinien doskonale znać produkty IT oferowane przez swoją firmy, aby umieć rozwiązać problemy z nimi związane przez rozmowę telefoniczną, kontakt mailowy, wideo chat czy kontakt osobisty w siedzibie swojej firmy. Powinien posiadać wyższe wykształcanie informatyczne oraz interesować się nowymi technologiami. Do obowiązków IT support należy także przygotowywanie raportów o zgłoszonych  problemach, monitorowanie postępów przy ich rozwiązywaniu oraz dbanie o najwyższe standardy obsługi, ponieważ to od niego w dużej mierze zależy budowanie dobrego wizerunku danej firmy na rynku. Planuje i przeprowadza aktualizacje systemów i sprzętu, naprawia sprzęt i wymienia jego części. Zajmuje się także dodawaniem użytkowników do systemu i ich uwierzytelnianiem, a także odzyskiwaniem haseł klientów lub użytkowników. IT support najczęściej  zatrudniani są w firmach sprzedających produkty i usługi IT lub usługi abonamentowe, niemniej jednak coraz częściej zatrudniają ich  nowoczesne firmy, które w ten sposób dbają o płynne funkcjonowanie swojej firmy oraz bezpieczeństwo swoich zasobów. 

 

Jakie są główne zadania działu IT support?

 1. Wsparcie techniczne - oferowanie pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z oprogramowaniem, sprzętem oraz sieciami komputerowymi.
 2. Zarządzanie infrastrukturą IT - nadzorowanie oraz utrzymywanie sprzętu i oprogramowania informatycznego w firmie.
 3. Pomoc w instalacji i konfiguracji oprogramowania - pomaganie użytkownikom w instalacji i konfiguracji oprogramowania na ich urządzeniach.
 4. Rozwiązywanie problemów związanych z siecią - pomoc w diagnozowaniu i usuwaniu problemów związanych z siecią komputerową, takich jak problemy z połączeniem internetowym czy związane z siecią bezprzewodową.
 5. Zarządzanie bazami danych - nadzorowanie i dbanie o integralność oraz bezpieczeństwo danych w bazach danych firmy.
 6. Rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem - pomoc w identyfikacji oraz usuwaniu zagrożeń związanych z bezpieczeństwem systemów i danych w firmie.
 7. Wsparcie dla pracowników zdalnych - pomoc dla pracowników zdalnych w konfiguracji oraz utrzymaniu ich sprzętu i oprogramowania, tak aby mogli bez problemu pracować zdalnie.
 8. Szkolenia i wsparcie użytkowników - oferowanie szkoleń dla użytkowników dotyczących korzystania z oprogramowania oraz sprzętu komputerowego w firmie.

 

Wyzwania i umiejętności w pracy w dziale IT support: Jakie są główne wyzwania i wymagane umiejętności w tym obszarze.

 1. Obsługa klienta: IT support często ma bezpośredni kontakt z klientami, którzy zgłaszają problemy techniczne. Umiejętność komunikacji interpersonalnej, cierpliwość i profesjonalizm są niezwykle ważne w obsłudze klienta.
 2. Diagnoza i rozwiązywanie problemów: Umiejętność analizy i rozwiązywania problemów technicznych jest kluczowa w pracy IT support. Wymaga to dobrej znajomości systemów operacyjnych, oprogramowania i sprzętu komputerowego.
 3. Szeroka wiedza techniczna: IT support powinien mieć solidne podstawy w dziedzinie informatyki, włączając w to wiedzę na temat sieci komputerowych, systemów operacyjnych, protokołów komunikacyjnych, baz danych i innych technologii.
 4. Umiejętność priorytetyzacji i zarządzania czasem: W dziale IT support często napotyka się na wiele zgłoszeń jednocześnie. Właściwe zarządzanie czasem i umiejętność priorytetyzacji są niezbędne, aby efektywnie reagować na potrzeby klientów.
 5. Samodzielność i zdolność do nauki: Technologia stale ewoluuje, dlatego pracownicy muszą być gotowi na ciągłe uczenie się i doskonalenie swoich umiejętności. Samodzielność w zdobywaniu wiedzy technicznej jest niezwykle ważna.
 6. Znajomość narzędzi i systemów monitoringu: W tym dziale często używa się specjalistycznych narzędzi do monitorowania i zarządzania systemami. Znajomość tych narzędzi i umiejętność ich efektywnego wykorzystania są niezbędne.
 7. Zrozumienie potrzeb klienta: IT support powinien potrafić zrozumieć i interpretować potrzeby klienta oraz dostosować się do ich oczekiwań. Umiejętność słuchania i empatii wobec użytkowników jest kluczowa.

Nasza oferta

Powiązane artykuły