Scrum to niezwykle popularna metodologia zarządzania projektami IT oparta o metodyki zwinne, zakładające iteracyjne, przyrostowe podejście do pracy w zespole. Polega na organizacji pracy w małe cykle lub sprinty, które pozwalają realizować poszczególne etapy projektu, w sposób efektywny i szybki przez zmotywowany zespół. Jego ogromną zaletą jest duża przejrzystość projektu i możliwość wglądu do każdego pojedynczego zadania przydzielonego do konkretnego zespołu przez każdego pracownika. Co więcej, taka metodologia pracy zakłada, że każdy sprint dostarcza zestaw działających części projektu lub jego funkcjonalności, które w kolejnych sprinatch można udoskonalać i testować.

scrum

Jak wygląda zespół w Scrum?

Zespół w Scrum to kluczowy element metodyki Agile, która coraz częściej wykorzystywana jest w projektach. Skład zespołu w Scrum jest zwykle niewielki i zróżnicowany pod względem doświadczenia i specjalizacji. Składa się on z trzech głównych ról: Scrum Mastera, Product Ownera oraz zespołu developerskiego, którego członkowie posiadają różne umiejętności i odpowiadają za konkretne aspekty projektu. Każdy z nich ma swoje role i zadania, które muszą wykonywać w sposób zgodny z wymaganiami projektu oraz zgodnie z ustalonym harmonogramem.

  • Scrum Master jest odpowiedzialny za zapewnienie, że zespół działa zgodnie z założeniami Scrum, a także za usuwanie wszelkich przeszkód, które mogą utrudniać realizację projektu. 
  • Product Owner odpowiada za definiowanie celów projektu oraz za komunikację z klientem, aby zapewnić, że dostarczane są produkty zgodne z wymaganiami klienta.
  • Członkowie zespołu developerskiego są odpowiedzialni za projektowanie, wdrażanie i testowanie kodu oraz za zapewnienie, że każdy element projektu działa w sposób zgodny z wymaganiami projektu. 

 

Wszyscy członkowie zespołu są również odpowiedzialni za komunikację między sobą oraz za ciągłe doskonalenie swoich umiejętności, co przyczynia się do skutecznej realizacji projektów w oparciu o zasady Scrum.

 

Scrum – filozofia działającego sprintu

 Metodologia Scrum jest niezwykle szybka i wydajna dzięki dokładnemu zaplanowaniu każdego etapu pracy nad projektem. Dzięki niej każdy członek zespołu dokładnie wie, co ma robić, w jakiej fazie znajduje się projekt, a wszystkie prace dążą do tego, aby w każdym momencie mieć działający produkt.

 

Product Backlog – rejestr produktu

To projekt rozpisany na etapy, od najważniejszego do najmniej istotnego, przy założeniu, że każdy z nich jest możliwy do realizacji, a zespół posiada kompetencje, aby je wdrożyć. Jego stworzeniem zajmuje się Product Owner, który następnie konsultuje go z zespołem.

 

Sprint Planning – planowanie sprintu

Każdy etap pracy nad projektem rozpoczyna się od omówienia listy założeń i zadań zwanych Sprint Backlog przez cały zespół, przydzielenia obowiązków każdemu z członków oraz zakreślenia ram czasowych potrzebnych na wykonanie konkretnej części produktu, który będzie działał poprawnie.

 

Sprint

Jest to czas potrzeby na wykonanie jednego etapu pracy nad projektem. Uzależniony jest w dużej mierze od stopnia skomplikowania projektu.

 

Daily Scrum Meeting – codzienne spotkania

Są to codzienne spotkania służące omówieniu wszystkich istotnych kwestii dotyczących jednego sprintu. To waśnie na nim Scrum Master motywuje zespół, aby nie dopuścić do spadku efektywności pracy.

 

Sprint Review Meeting – zakończenie sprintu

Dotyczy przeglądu zakończonego sprintu, dzięki któremu każdy z członków zespołu, a także klient może przekazać opinie, na temat tego, czy projekt nie potrzebuje poprawek oraz tego, czy cała praca nad produktem rozwija się w dobrym kierunku.

 

Increment – przyrost

Odnosi się do sprawdzenia i ocenienia przyrostu sprintu.

 

Sprint Retrospective – retrospekcja

Jest to faza, w której najczęściej analizuje się całą pracę nad sprintem w celu wyciągnięcia wniosków na przyszłość tak, aby udoskonalić i usprawnić pracę nad przyszłymi sprintami.

 

Jakie są filary Scrum?

Scrum opiera się na trzech filarach, które zapewniają zespołowi elastyczność i umożliwiają dostosowywanie projektów do zmieniających się warunków. 

  • przezroczystość, która oznacza, że cały zespół Scrum musi mieć wgląd w postęp prac oraz w problemy, jakie mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu. 
  • inspekcja, która polega na regularnym sprawdzaniu postępu prac oraz na dostosowywaniu działań w celu zapewnienia, że projekt będzie realizowany zgodnie z wymaganiami klienta. 
  • adaptacja, która umożliwia dostosowywanie projektu do zmieniających się warunków, a także ciągłe doskonalenie pracy zespołu. 

 

Dzięki tym trzem filarom zespół Scrum może dostosować swoje działania do zmieniających się potrzeb projektu, co przyczynia się do osiągnięcia lepszych wyników i zwiększenia zadowolenia klienta.

Powiązane artykuły

Scrum Master - kim jest i czym się zajmuje?

22 mar 2022

Scrum Master to specjalista odpowiedzialny za koordynację projektu oraz zarządzanie zespołem pracującym w metodologii Scrum. Jest to osoba, która odpowiada za prawidłowe wdrożenie i przestrzeganie zasad Scrum oraz zapewnienie, że zespół jest zmotywowany, zaangażowany i skoncentrowany na realizacji celów projektu.

Tomasz Kozon

#product-management

related-article-image-Scrum Master

CI/CD - na czym polega i jak prawidłowo stosować tę metodę 

14 mar 2022

CI/CD to skrót od Continuous Integration i Continuous Delivery, czyli procesów ciągłej integracji i ciągłego dostarczania. Jest to metoda zarządzania projektem oprogramowania, która polega na ciągłym i automatycznym sprawdzaniu, testowaniu i wdrażaniu kodu do produkcji.

Tomasz Kozon

#project-manager

Agile, Scrum, Waterfall czy Kanban - metodyki zarządzania projektami IT.

23 lut 2022

Metodyki zarządzania projektami IT to narzędzia, które pozwalają na skuteczne planowanie, realizację i monitorowanie projektów informatycznych. Wśród najpopularniejszych metodyk znajdują się Agile, Scrum, Waterfall i Kanban.

Tomasz Kozon

#project-manager

Software house, korporacja a może startup? Zobacz od czego najlepiej zacząć pracę w IT

20 lut 2022

Wybór miejsca pracy w branży IT może być trudny, ponieważ istnieje wiele różnych opcji do wyboru. Software house, korporacja czy startup - każda z tych opcji ma swoje własne zalety i wady.

Tomasz Kozon

#devops

Ścieżka od programisty do Tech-leada. Kierowanie pracami w projekcie IT.

15 lut 2022

Ścieżka od programisty do Tech-leada to długa i pełna wyzwań droga, która wymaga ciągłego rozwoju i poświęcenia. Tech-lead to osoba odpowiedzialna za kierowanie pracami w projekcie IT, co oznacza, że musi on posiadać szerokie zrozumienie technologii i procesów, a także umiejętności zarządzania zespołem.

Tomasz Kozon

#project-manager

Design of thinking — metoda twórczego rozwiązywania problemów

6 lut 2022

Design of thinking to proces projektowy, który polega na kreatywnym poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dla konkretnego problemu. Jest to metoda, która pozwala na rozwijanie umiejętności zrozumienia emocji i zachowań klientów, dla których projektuje się dane produkty czy usługi.

Tomasz Kozon

#web-design

Kudos - co to znaczy? Jak przyznawać Kudosy?

1 lut 2022

Kudos to pochwała lub uznanie, które jest przyznawane przez pracowników w celu docenienia i wyróżnienia kolegów za ich wkład w pracę zespołu. Jest to narzędzie, które pozwala na budowanie pozytywnej atmosfery w miejscu pracy oraz motywację do dalszego rozwoju i ulepszania wyników pracy.

Tomasz Kozon

#marketing

Zobacz wszystkie artykuły