kontakt
Software house
>
Tag
>
Scrum, czyli filozofia działającego sprintu | Jak działa Scrum?
scrum

Scrum, czyli filozofia działającego sprintu | Jak działa Scrum?

Data wpisu
Tomasz Kozon
Autor
Tomasz Kozon

Scrum to niezwykle popularna metodologia zarządzania projektami IT oparta o metodyki zwinne, zakładające iteracyjne, przyrostowe podejście do pracy w zespole. Polega na organizacji pracy w małe cykle lub sprinty, które pozwalają realizować poszczególne etapy projektu, w sposób efektywny i szybki przez zmotywowany zespół. Jego ogromną zaletą jest duża przejrzystość projektu i możliwość wglądu do każdego pojedynczego zadania przydzielonego do konkretnego zespołu przez każdego pracownika. Co więcej, taka metodologia pracy zakłada, że każdy sprint dostarcza zestaw działających części projektu lub jego funkcjonalności, które w kolejnych sprinatch można udoskonalać i testować.
 

scrum


Scrum zakłada obecność Scrum Ownera, który krok po kroku planuje poszczególne etapy projektu, Scrum Mastera odpowiedzialnego za przestrzeganie zasad pracy w tej metodologii i motywacje zespołu oraz samego zespołu podzielonego na podzespoły złożenie ze specjalistów z różnicy dziedzin.
 

Scrum – filozofia działającego sprintu

 Metodologia Scrum jest niezwykle szybka i wydajna dzięki dokładnemu zaplanowaniu każdego etapu pracy nad projektem. Dzięki niej każdy członek zespołu dokładnie wie, co ma robić, w jakiej fazie znajduje się projekt, a wszystkie prace dążą do tego, aby w każdym momencie mieć działający produkt.
 

Product Backlog – rejestr produktu

To projekt rozpisany na etapy, od najważniejszego do najmniej istotnego, przy założeniu, że każdy z nich jest możliwy do realizacji, a zespół posiada kompetencje, aby je wdrożyć. Jego stworzeniem zajmuje się Product Owner, który następnie konsultuje go z zespołem.
 

Sprint Planning – planowanie sprintu

Każdy etap pracy nad projektem rozpoczyna się od omówienia listy założeń i zadań zwanych Sprint Backlog przez cały zespół, przydzielenia obowiązków każdemu z członków oraz zakreślenia ram czasowych potrzebnych na wykonanie konkretnej części produktu, który będzie działał poprawnie.
 

Sprint

Jest to czas potrzeby na wykonanie jednego etapu pracy nad projektem. Uzależniony jest w dużej mierze od stopnia skomplikowania projektu.
 

Daily Scrum Meeting – codzienne spotkania

Są to codzienne spotkania służące omówieniu wszystkich istotnych kwestii dotyczących jednego sprintu. To waśnie na nim Scrum Master motywuje zespół, aby nie dopuścić do spadku efektywności pracy.
 

Sprint Review Meeting – zakończenie sprintu

Dotyczy przeglądu zakończonego sprintu, dzięki któremu każdy z członków zespołu, a także klient może przekazać opinie, na temat tego, czy projekt nie potrzebuje poprawek oraz tego, czy cała praca nad produktem rozwija się w dobrym kierunku.
 

Increment – przyrost

Odnosi się do sprawdzenia i ocenienia przyrostu sprintu.
 

Sprint Retrospective – retrospekcja

Jest to faza, w której najczęściej analizuje się całą pracę nad sprintem w celu wyciągnięcia wniosków na przyszłość tak, aby udoskonalić i usprawnić pracę nad przyszłymi sprintami.

Case study: #scrum
0 Aktualnie brak case study
Zobacz wszystkie

Wpisy z tagiem: scrum