Tag

Scrum – filozofia działającego sprintu | Wpisy z tagiem Scrum

scrumScrum to niezwykle popularna metodologia zarządzania projektami IT oparta o metodyki zwinne, zakładające iteracyjne, przyrostowe podejście do pracy w zespole. Polega na organizacji pracy w małe cykle lub sprinty, które pozwalają realizować poszczególne etapy projektu, w sposób efektywny i szybki przez zmotywowany zespół. Jego ogromną zaletą jest duża przejrzystość projektu i możliwość wglądu do każdego pojedynczego zadania przydzielonego do konkretnego zespołu przez każdego pracownika. Co więcej, taka metodologia pracy zakłada, że każdy sprint dostarcza zestaw działających części projektu lub jego funkcjonalności, które w kolejnych sprinatch można udoskonalać i testować.
 
Scrum zakłada obecność Scrum Ownera, który krok po kroku planuje poszczególne etapy projektu, Scrum Mastera odpowiedzialnego za przestrzeganie zasad pracy w tej metodologii i motywacje zespołu oraz samego zespołu podzielonego na podzespoły złożenie ze specjalistów z różnicy dziedzin.
 

Scrum – filozofia działającego sprintu

 
Metodologia Scrum jest niezwykle szybka i wydajna dzięki dokładnemu zaplanowaniu każdego etapu pracy nad projektem. Dzięki niej każdy członek zespołu dokładnie wie, co ma robić, w jakiej fazie znajduje się projekt, a wszystkie prace dążą do tego, aby w każdym momencie mieć działający produkt.
 

Product Backlog – rejestr produktu

To projekt rozpisany na etapy, od najważniejszego do najmniej istotnego, przy założeniu, że każdy z nich jest możliwy do realizacji, a zespół posiada kompetencje, aby je wdrożyć. Jego stworzeniem zajmuje się Product Owner, który następnie konsultuje go z zespołem.
 

Sprint Planning – planowanie sprintu

Każdy etap pracy nad projektem rozpoczyna się od omówienia listy założeń i zadań zwanych Sprint Backlog przez cały zespół, przydzielenia obowiązków każdemu z członków oraz zakreślenia ram czasowych potrzebnych na wykonanie konkretnej części produktu, który będzie działał poprawnie.
 

Sprint

Jest to czas potrzeby na wykonanie jednego etapu pracy nad projektem. Uzależniony jest w dużej mierze od stopnia skomplikowania projektu.
 

Daily Scrum Meeting – codzienne spotkania

Są to codzienne spotkania służące omówieniu wszystkich istotnych kwestii dotyczących jednego sprintu. To waśnie na nim Scrum Master motywuje zespół, aby nie dopuścić do spadku efektywności pracy.
 

Sprint Review Meeting – zakończenie sprintu

Dotyczy przeglądu zakończonego sprintu, dzięki któremu każdy z członków zespołu, a także klient może przekazać opinie, na temat tego, czy projekt nie potrzebuje poprawek oraz tego, czy cała praca nad produktem rozwija się w dobrym kierunku.
 

Increment – przyrost

Odnosi się do sprawdzenia i ocenienia przyrostu sprintu.
 

Sprint Retrospective – retrospekcja

Jest to faza, w której najczęściej analizuje się całą pracę nad sprintem w celu wyciągnięcia wniosków na przyszłość tak, aby udoskonalić i usprawnić pracę nad przyszłymi sprintami.
 
 
 
 

Wpisy z tagiem scrum

zarządzanie projektami IT

Metodyki zarządzania projektami IT – Agile, Scrum, Waterfall czy Kanban

AI Solutions, Dedykowane oprogramowanie, Web Development

Wiele firm działających w branży IT na co dzień pracuje przy mniej lub bardziej skomplikowanych projektach. Całe zespoły złożone z programistów frontend i backend, grafików oraz specjalistów od UX i UI potrzebują dobrej organizacji poszczególnych etapów prac, tak by móc działać jak w szwajcarskim zegarku. Jednakże doskonała organizacja pracy, która przekłada się na szybkość i efektywność, wymaga wyboru odpowiedniej metodologii pracy.

Read More