Scrum to niezwykle popularna metodologia zarządzania projektami IT oparta o metodyki zwinne, zakładające iteracyjne, przyrostowe podejście do pracy w zespole. Polega na organizacji pracy w małe cykle lub sprinty, które pozwalają realizować poszczególne etapy projektu, w sposób efektywny i szybki przez zmotywowany zespół. Jego ogromną zaletą jest duża przejrzystość projektu i możliwość wglądu do każdego pojedynczego zadania przydzielonego do konkretnego zespołu przez każdego pracownika. Co więcej, taka metodologia pracy zakłada, że każdy sprint dostarcza zestaw działających części projektu lub jego funkcjonalności, które w kolejnych sprinatch można udoskonalać i testować.

scrum

Jak wygląda zespół w Scrum?

Zespół w Scrum to kluczowy element metodyki Agile, która coraz częściej wykorzystywana jest w projektach. Skład zespołu w Scrum jest zwykle niewielki i zróżnicowany pod względem doświadczenia i specjalizacji. Składa się on z trzech głównych ról: Scrum Mastera, Product Ownera oraz zespołu developerskiego, którego członkowie posiadają różne umiejętności i odpowiadają za konkretne aspekty projektu. Każdy z nich ma swoje role i zadania, które muszą wykonywać w sposób zgodny z wymaganiami projektu oraz zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 • Scrum Master jest odpowiedzialny za zapewnienie, że zespół działa zgodnie z założeniami Scrum, a także za usuwanie wszelkich przeszkód, które mogą utrudniać realizację projektu. 
 • Product Owner odpowiada za definiowanie celów projektu oraz za komunikację z klientem, aby zapewnić, że dostarczane są produkty zgodne z wymaganiami klienta.
 • Członkowie zespołu developerskiego są odpowiedzialni za projektowanie, wdrażanie i testowanie kodu oraz za zapewnienie, że każdy element projektu działa w sposób zgodny z wymaganiami projektu. 

 

Wszyscy członkowie zespołu są również odpowiedzialni za komunikację między sobą oraz za ciągłe doskonalenie swoich umiejętności, co przyczynia się do skutecznej realizacji projektów w oparciu o zasady Scrum.

 

Czy szukasz wykonawcy Scrum ?
logo

Scrum – filozofia działającego sprintu

 Metodologia Scrum jest niezwykle szybka i wydajna dzięki dokładnemu zaplanowaniu każdego etapu pracy nad projektem. Dzięki niej każdy członek zespołu dokładnie wie, co ma robić, w jakiej fazie znajduje się projekt, a wszystkie prace dążą do tego, aby w każdym momencie mieć działający produkt.

 

Product Backlog – rejestr produktu

To projekt rozpisany na etapy, od najważniejszego do najmniej istotnego, przy założeniu, że każdy z nich jest możliwy do realizacji, a zespół posiada kompetencje, aby je wdrożyć. Jego stworzeniem zajmuje się Product Owner, który następnie konsultuje go z zespołem.

 

Sprint Planning – planowanie sprintu

Każdy etap pracy nad projektem rozpoczyna się od omówienia listy założeń i zadań zwanych Sprint Backlog przez cały zespół, przydzielenia obowiązków każdemu z członków oraz zakreślenia ram czasowych potrzebnych na wykonanie konkretnej części produktu, który będzie działał poprawnie.

 

Sprint

Jest to czas potrzeby na wykonanie jednego etapu pracy nad projektem. Uzależniony jest w dużej mierze od stopnia skomplikowania projektu.

 

Daily Scrum Meeting – codzienne spotkania

Są to codzienne spotkania służące omówieniu wszystkich istotnych kwestii dotyczących jednego sprintu. To waśnie na nim Scrum Master motywuje zespół, aby nie dopuścić do spadku efektywności pracy.

 

Sprint Review Meeting – zakończenie sprintu

Dotyczy przeglądu zakończonego sprintu, dzięki któremu każdy z członków zespołu, a także klient może przekazać opinie, na temat tego, czy projekt nie potrzebuje poprawek oraz tego, czy cała praca nad produktem rozwija się w dobrym kierunku.

 

Increment – przyrost

Odnosi się do sprawdzenia i ocenienia przyrostu sprintu.

 

Sprint Retrospective – retrospekcja

Jest to faza, w której najczęściej analizuje się całą pracę nad sprintem w celu wyciągnięcia wniosków na przyszłość tak, aby udoskonalić i usprawnić pracę nad przyszłymi sprintami.

 

Jakie są filary Scrum?

Scrum opiera się na trzech filarach, które zapewniają zespołowi elastyczność i umożliwiają dostosowywanie projektów do zmieniających się warunków. 

 • przezroczystość, która oznacza, że cały zespół Scrum musi mieć wgląd w postęp prac oraz w problemy, jakie mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu. 
 • inspekcja, która polega na regularnym sprawdzaniu postępu prac oraz na dostosowywaniu działań w celu zapewnienia, że projekt będzie realizowany zgodnie z wymaganiami klienta. 
 • adaptacja, która umożliwia dostosowywanie projektu do zmieniających się warunków, a także ciągłe doskonalenie pracy zespołu. 

 

Dzięki tym trzem filarom zespół Scrum może dostosować swoje działania do zmieniających się potrzeb projektu, co przyczynia się do osiągnięcia lepszych wyników i zwiększenia zadowolenia klienta.

 

Zalety Scrum:

 • Zwiększona produktywność: pomaga w zwiększeniu produktywności zespołu poprzez podział projektu na krótkie iteracje zwane sprintami. To umożliwia skupienie się na najważniejszych zadaniach i dostarczenie wartościowych produktów na każdym etapie projektu.
 • Lepsza adaptacja do zmian: jest elastyczną metodyką, która umożliwia reagowanie na zmiany wymagań klienta lub warunków rynkowych. Regularne spotkania, takie jak Codzienny Scrum i Przegląd Sprintu, pozwalają na monitorowanie postępu projektu i wprowadzanie odpowiednich korekt w trakcie realizacji.
 • Zadowolony klient: dzięki dostarczaniu wartościowych produktów na koniec każdego sprintu, zespół Scrum może szybko reagować na opinie klienta i dostosowywać produkt do jego potrzeb. To przekłada się na większą satysfakcję klienta i lojalność wobec firmy.
 • Zwiększona motywacja zespołu: Scrum opiera się na zaangażowaniu i samodzielności zespołu. Każdy członek zespołu ma wpływ na sposób realizacji projektu, co zwiększa poczucie odpowiedzialności i motywację do osiągania celów.

   

Zespół Scrumowy: Siła współpracy i samodzielności

Zespół Scrumowy jest fundamentem efektywności metodyki Scrum, charakteryzując się unikalną kombinacją współpracy i samodzielności. Składający się z różnorodnych specjalistów, zespół ten działa w pełni samodzielnie, co oznacza, że posiada wszelkie kompetencje potrzebne do wykonania zadania od początku do końca. Ta wielofunkcyjność sprzyja innowacyjności i elastyczności, umożliwiając zespołowi szybkie dostosowywanie się do zmieniających się wymagań i warunków. Jednocześnie, Scrum promuje bliską współpracę, regularną komunikację i ciągłe uczenie się w ramach zespołu, co nie tylko zwiększa jego spójność, ale również pozwala na efektywne rozwiązywanie problemów. Takie podejście do pracy zespołowej, oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu, jest kluczem do budowania produktywnych i zaangażowanych zespołów, które są w stanie realizować projekty z najwyższą jakością i w optymalnym czasie.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły