Ostatnie oferty pracy

Brak ofert pracy

Pokaż wszystkie oferty

Bash jest to skryptowy język programowania najczęściej wykorzystywany na serwerach typu Linux. Wywodzi się od innego języka sh ( Bourne Shell ) i skrypty napisane w sh powinny być niemalże w pełni kompatybilne w Bash. Bash jest super zbiorem komend dla sh. Uruchamiany jest w oknie tekstowym i pozwala za pomocą komend uruchamiać i wykonywać różne zadania. Najbardziej popularne komendy dotyczą zadań na folderach, plikach, uprawnieniach użytkowników i plików, ale także instalacji innego oprogramowania czy tworzenia dużych automatyzacji.

Foldery, Bash

Bash ostatnim czasie stał się bardzo popularny jako język skryptowy dla Devopsów. Devopsi mogą tworzyć pisząc w bash całe automatyzację dla infrastruktury, dbają o to by oprogramowanie było instalowane przez odpowiedniego użytkownika i posiadało najnowsze aktualizacje. Bardzo ważna jest często sekwencja komend, która jest wykonywana i Bash umożliwia tworzenie skryptów, które zawsze wykonują daną czynność w takiej samej kolejności. Bardziej zaawansowane skrypty dodatkowo wypiszą odpowiednie komunikaty do konsoli tekstowej, czy też zapytają o dodatkowe dane od użytkownika by mogły działać poprawnie.

 

Składnia Bash i zasady pisania skryptów w Bash

Jest to język skryptowy oparty na składni języka programowania C, który jest używany głównie w systemach operacyjnych typu Unix i Linux. Składnia Bash jest stosunkowo prosta i łatwa do nauki, co czyni go popularnym narzędziem w automatyzacji zadań i zarządzaniu systemami operacyjnymi. Podstawową jednostką są komendy, które składają się z nazwy polecenia i argumentów. Argumenty są oddzielone spacjami i umieszczone po nazwie polecenia. Komendy mogą być łączone za pomocą operatorów, takich jak ;, && czy ||, co umożliwia łatwe tworzenie złożonych skryptów. Bash obsługuje także zmienne i stałe, które można wykorzystać w skryptach do przechowywania wartości lub wyników działań. Dostępne są również pętle, instrukcje warunkowe, funkcje oraz różnego rodzaju operatory logiczne i arytmetyczne, które umożliwiają kompleksowe zarządzanie danymi i przetwarzanie ich w skryptach.

 

Czy szukasz wykonawcy Bash ?
logo

Zalety Bash

  • Język programowania Bash umożliwia tworzenie dużych automatyzacji i odciążenie użytkownika od powtarzalnych czynności. Jest preferowanym sposobem wykonywania komend od uruchamiania ich za pomocą GUI.
  • Bardzo dobrze się sprawdza wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z automatyzacją, np w wypuszczania w powtarzalny sposób aplikacji webowych na serwer
  • Ma prostą składnie, a dodatkowo umożliwia tworzenie tzw. pipeline’ów. Oznacza to w praktyce serii komend, gdzie każda następna otrzymuje dane z poprzedniej jako dane wejściowe.

 

Przydatne narzędzia i biblioteki do pisania skryptów Bash

Istnieje wiele przydatnych narzędzi i bibliotek, które można wykorzystać w pisaniu skryptów. Jednym z popularnych narzędzi jest ShellCheck - narzędzie, które umożliwia analizę składni i wskazanie błędów w skryptach Bash. Innym przydatnym narzędziem jest GNU Parallel - biblioteka, która umożliwia równoległe wykonywanie operacji w skryptach Bash, co przyspiesza proces przetwarzania danych. Do zarządzania plikami i katalogami można wykorzystać bibliotekę Ncdu, która umożliwia łatwe wyszukiwanie i usuwanie plików, a także analizę zajętości dysku. Innym popularnym narzędziem jest Cron, który pozwala na automatyczne wykonywanie określonych zadań w określonych godzinach. Bash obsługuje również wiele bibliotek Pythona, dzięki czemu można wykorzystać popularne narzędzia i biblioteki Pythona w skryptach Bash. Przykładem może być biblioteka Click, która umożliwia łatwe tworzenie interfejsów użytkownika w skryptach. 

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły