CPython jest standardową implementacją języka Python napisanej w języku programowania C. W tym artykule przedstawię różnicę między Python a CPython.

 

Historia CPython

CPython to oryginalna implementacja języka Python, która powstała w 1990 roku. Jej twórcą jest Guido van Rossum, który stworzył język Python jako swoją własną interpretację języka ABC. Został stworzony jako wolne oprogramowanie i od samego początku był rozwijany przez społeczność programistów z całego świata. Pierwsza wersja języka Python została wydana w 1991 roku i była zgodna z implementacją CPython. Od tego czasu był rozwijany na różnych platformach, w tym na systemach Unix, Windows i macOS, co przyczyniło się do jego popularności wśród programistów. Dzięki otwartości na rozwój społecznościowy, CPython stał się jednym z najważniejszych języków programowania na świecie, wykorzystywanym przez programistów w różnych dziedzinach, w tym w sieciach społecznościowych, aplikacjach internetowych, analizie danych, sztucznej inteligencji i automatyce.

 

Czy szukasz wykonawcy CPython ?
logo

Różnica między Python a CPython.

Jak na wstępie wspomniałem CPython jest standardową implementacją języka Python. CPython jest napisany w języku C, stąd nazwa CPython. Ludzie nazywają standardową implementację CPython, aby odróżnić go od innych późniejszych implementacji Pythona i aby odróżnić implementację silnika języka od samego języka programowania Python. Główne różnice są takie, że Python jest językiem programowania, który jest dynamicznie typowany i ma dużą standardową bibliotekę. CPython jest natomiast referencyjną implementacją języka Python. Są również inne implementację języka programowania Python:

  • Jython - który jest zaimplementowany w języku Java
  • IronPython - który jest zaimplementowany w języku C#
  • PyPy - który jest zaimplementowany w języku RPython (podzbiór Pythona)

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły