HTML jest to język znaczników wykorzystywany do tworzenia stron internetowych. Wersja HTML 5 jest rozwinięciem poprzedniej wersji HTML 4, nowa wersja została napisana z myślą o wstecznej kompatybilności oraz dodaje do języka semantykę.

 

Czym jest semantyka w piątej wersji HTML?

Elementy semantyczne jasno opisują swoje znaczenie dla przeglądarki oraz także dla programisty. Deweloperzy Google zalecają stosowania semantyki HTML, ze względu na to, że dzięki nim algorytm Google jest w stanie lepiej wypozycjonować naszą stronę w wynikach wyszukiwarki. Używanie semantyki jest również pomocne dla programistów, gdyż kod jest po prostu bardziej czytelniejszy i już na pierwszy rzut oka jesteśmy w stanie określić, gdzie znajduje się nagłówek strony, a gdzie stopka.

HTML5 semantic

Inne nowości w HTML 5

Oprócz semantyki HTML 5 wprowadza także kilka innych uproszczeń, czy też elementów. To co poprawiono na pewno na plus w nowej wersji jest deklaracja.

 

Tak wygląda deklaracja w wersji HTML 4.01:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

 

Tak wygląda deklaracja w wersji HTML 5:

<!DOCTYPE html>

 

Kolejną nowością jest wprowadzenie nowych elementów takich jak np.:

  • <canvas> - Służy do renderowania dynamicznej grafiki bitmapowej w locie, takiej jak wykresy.
  • <video> - Służy do definiowania plików wideo.
  • <embed> - Definiuje zewnętrzną zawartość interaktywną lub wtyczkę.
  • <figure> - Określa niezależną zawartość, taką jak ilustracje, diagramy, zdjęcia, wykazy kodów itp.
  • <audio> - Służy do definiowania plików audio.

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły