API (ang. application programming interface) to programistyczny interfejs aplikacji, który pozwala oprogramowaniom na komunikowanie się miedzy sobą. A zatem umożliwia wykorzystanie funkcjonalności jednej aplikacji za pomocą innej, często bez konieczności łączenia się z przeglądarką internetową. Ten programistyczny interface zawiera zbiór instrukcji i wytycznych na poziomie kodu, rodzaju danych czy protokołów komunikacyjnych, które odpowiedzialne są za szybka i sprawną komunikację nowoczesnych technologii.

 

Co to jest API i jak działa?

Jest to zbiór protokołów, narzędzi i definicji umożliwiających interakcję między aplikacjami. Dzięki API aplikacje mogą wymieniać między sobą dane i informacje, a programiści mogą wykorzystać funkcjonalności innych aplikacji w swoich projektach. Działa na zasadzie zdefiniowania zestawu instrukcji, które pozwalają na uzyskanie dostępu do określonych funkcjonalności aplikacji. W ten sposób, jeśli programista potrzebuje skorzystać z funkcji udostępnionej przez inny system lub serwis, to może to zrobić poprzez API, bez konieczności pisania kodu od zera. Dzięki temu, API ułatwia integrację różnych systemów i pozwala na łatwiejsze tworzenie aplikacji, które wymagają korzystania z funkcjonalności innych systemów.

API

Czy szukasz wykonawcy API ?
logo

API jako nowoczesne wsparcie dla biznesu

W drugiej dekadzie XXI w. API jest niemal wszechobecna. To dzięki niej można uzyskać szybki dostęp do potrzebnych informacji, tworząc całe systemy wzajemnie powiązanych ze sobą oprogramowań. Aplikacja jest niezwykłym wsparciem dla nowoczesnego biznesu. To dzięki tej technologii możliwa jest poprawą jakości obsługi klienta, ograniczenie kosztów związanych z usługami IT oraz wprowadzanie ułatwień w wielu dziedzinach poprzez wykorzystanie niezwykłych innowacji. Te programistyczne interface-y obsługują m.in.: rezerwację lotów, sprawdzanie prognozy pogody, korzystanie z social media czy też popularną aplikację Pokemon Go. Co więcej, z API coraz częściej i chętniej korzystają firmy oferujące usługi cyfrowe. Na co dzień pracują one z ogromną ilością udostępnianych danych, dlatego by upłynnić te procesy i podnieć ich efektywność korzystają z tych interface-ów mi.in.: w celu raportowania, pobierania i przesyłania informacji o produktach, do śledzenia konwersji (piggybacking), obsługi kuponów oraz rozliczeń. Aplikacja ta nie tylko zapewnia dostęp do ogromnych ilości danych, ale także pozwala uniknąć przechowywania tych danych na własnych serwerach firmy. Dodatkowo API zapewniają elastyczny dostęp do danych w czasie rzeczywistym bez przymusu budowania skomplikowanej infrastruktury technicznej i baz danych, niezbędnych do przechowywania ogromnych ilości danych.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły