SOAP (Simple Object Access Protocol) to protokół komunikacyjny wykorzystywany do transmisji informacji między aplikacjami. Opiera się na języku XML i umożliwia przesyłanie wiadomości w formacie tekstowym. Działa na zasadzie klient-serwer, gdzie klient wysyła zapytanie HTTP zawierające informacje o tym, co chce uzyskać od serwera. Serwer odbiera zapytanie, przetwarza je i zwraca odpowiedź z danymi szukanymi przez klienta.

 

Struktura danych w SOAP

SOAP jest protokołem służącym do wymiany danych takich jak np. informacje o klientach, produktach czy zamówieniach między aplikacjami, działającymi na różnych platformach i napisanymi w różnych językach programowania. Struktura danych w protokole SOAP opiera się na zasadzie zagnieżdżonych elementów XML. Każde zapytanie i odpowiedź przesyłana za pomocą SOAP składa się z trzech części: nagłówka, ciała z komunikatem oraz stopki. To znaczy, że zawartość rzeczywista odpowiadająca za przekazywanie informacji znajduje się w elemencie body, a reszta elementów stanowi jedynie niezbędną infrastrukturę.

pobrane (91).png

Protokół HTTP w SOAP

Protokół HTTP jest jednym z najważniejszych elementów składowych protokołu SOAP. Wszystkie wiadomości SOAP są przesyłane za pomocą protokołu HTTP, który umożliwia codzienne korzystanie z sieci internetowej. Protokół HTTP jest odpowiedzialny za przesyłanie żądań i odpowiedzi między serwerem a klientem. W przypadku protokołu SOAP, informacje są pakietowane w formacie XML i wysyłane z użyciem protokołu HTTP.

 

Przykład użycia SOAP

Przykład użycia może polegać na zastosowaniu go do komunikacji między aplikacją kliencką a serwerem. Klient wysyła zapytanie SOAP do serwera, który na jego podstawie generuje odpowiedź SOAP i odsyła ją do klienta. W procesie korzystania z protokołu SOAP ważne jest zachowanie zgodności z regułami definicji pliku XML, na którym opiera się ta technologia.

 

Podsumowanie

Podsumowując, można powiedzieć, że SOAP jest protokołem sieciowym służącym do wymiany informacji między różnymi systemami. Opiera się na języku XML i wykorzystuje protokół HTTP lub SMTP do przesyłania danych. SOAP umożliwia tworzenie aplikacji, które mogą komunikować się ze sobą niezależnie od ich platformy i języka programowania. Dzięki swojej prostocie i uniwersalności jest często stosowany w przypadku integracji różnych systemów informatycznych.

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły