SOAP (Simple Object Access Protocol) to protokół komunikacyjny wykorzystywany do transmisji informacji między aplikacjami. Opiera się na języku XML i umożliwia przesyłanie wiadomości w formacie tekstowym. Działa na zasadzie klient-serwer, gdzie klient wysyła zapytanie HTTP zawierające informacje o tym, co chce uzyskać od serwera. Serwer odbiera zapytanie, przetwarza je i zwraca odpowiedź z danymi szukanymi przez klienta.

 

Struktura danych w SOAP

SOAP jest protokołem służącym do wymiany danych takich jak np. informacje o klientach, produktach czy zamówieniach między aplikacjami, działającymi na różnych platformach i napisanymi w różnych językach programowania. Struktura danych w protokole SOAP opiera się na zasadzie zagnieżdżonych elementów XML. Każde zapytanie i odpowiedź przesyłana za pomocą SOAP składa się z trzech części: nagłówka, ciała z komunikatem oraz stopki. To znaczy, że zawartość rzeczywista odpowiadająca za przekazywanie informacji znajduje się w elemencie body, a reszta elementów stanowi jedynie niezbędną infrastrukturę.

osoba używająca komputera, protokół SOAP

Czy szukasz wykonawcy projektów IT ?
logo

Protokół HTTP w SOAP

Protokół HTTP jest jednym z najważniejszych elementów składowych protokołu SOAP. Wszystkie wiadomości SOAP są przesyłane za pomocą protokołu HTTP, który umożliwia codzienne korzystanie z sieci internetowej. Protokół HTTP jest odpowiedzialny za przesyłanie żądań i odpowiedzi między serwerem a klientem. W przypadku protokołu SOAP, informacje są pakietowane w formacie XML i wysyłane z użyciem protokołu HTTP.

 

Implementacja protokołu SOAP

Protokół SOAP może być implementowany w różnych językach programowania i środowiskach, co umożliwia komunikację między aplikacjami przy użyciu tego standardu. Istnieje wiele dostępnych narzędzi i bibliotek programistycznych, które ułatwiają implementację protokołu SOAP.

 • neW języku Java jednym z popularnych narzędzi do implementacji protokołu SOAP jest Apache Axis. Axis to framework, który zapewnia kompletną obsługę protokołu SOAP, umożliwiając tworzenie zarówno klientów, jak i usług SOAP. Innymi narzędziami wartymi uwagi są JAX-WS (Java API for XML Web Services) i Apache CXF, które dostarczają zaawansowane funkcje programowania usług webowych, w tym obsługę protokołu SOAP.
 • W środowisku .NET firmy Microsoft, platforma ASP.NET Web Services (WC), znana również jako ASMX, umożliwia implementację usług webowych opartych na protokole SOAP. Można również skorzystać z Windows Communication Foundation (WCF), które dostarcza bardziej rozbudowane możliwości tworzenia i obsługi usług SOAP.
 • W języku Python biblioteka o nazwie Zeep oferuje prosty sposób implementacji protokołu SOAP. Zeep umożliwia tworzenie klientów i usług SOAP, obsługując różne wersje protokołu oraz różne style wiadomości, takie jak RPC (Remote Procedure Call) i dokument-rpc.
 • Inne języki programowania, takie jak C++, Ruby, PHP, również mają dostępne biblioteki i narzędzia do implementacji protokołu SOAP. Przykłady to gSOAP w przypadku C++, Savon dla języka Ruby czy PHP SoapClient w PHP.

 

Dzięki tym narzędziom programiści mogą z łatwością implementować protokół SOAP, korzystając z gotowych bibliotek i funkcji, które obsługują kodowanie i dekodowanie wiadomości SOAP, obsługę nagłówków, obsługę sesji i wiele innych aspektów komunikacji z wykorzystaniem tego protokołu.

 

Przykład użycia SOAP

Przykład użycia może polegać na zastosowaniu go do komunikacji między aplikacją kliencką a serwerem. Klient wysyła zapytanie SOAP do serwera, który na jego podstawie generuje odpowiedź SOAP i odsyła ją do klienta. W procesie korzystania z protokołu SOAP ważne jest zachowanie zgodności z regułami definicji pliku XML, na którym opiera się ta technologia.

 

Bezpieczeństwo w protokole SOAP

Protokół SOAP zapewnia mechanizmy bezpieczeństwa, które umożliwiają zabezpieczenie komunikacji między aplikacjami. Istnieje kilka aspektów, na które należy zwrócić uwagę w kontekście bezpieczeństwa protokołu SOAP.

 • Podpisywanie cyfrowe: SOAP obsługuje podpisywanie cyfrowe wiadomości, co pozwala na weryfikację integralności i autentyczności przesyłanych danych. Podpis cyfrowy jest generowany za pomocą klucza prywatnego i weryfikowany przy użyciu klucza publicznego, co zapewnia pewność, że wiadomość nie została zmieniona przez osoby trzecie.
 • Szyfrowanie danych: Protokół SOAP umożliwia szyfrowanie danych, co zapewnia poufność informacji przesyłanych między aplikacjami. Szyfrowanie może obejmować zarówno całą wiadomość, jak i wybrane fragmenty, w zależności od potrzeb i wymagań bezpieczeństwa.
 • Uwierzytelnianie: SOAP zapewnia mechanizmy uwierzytelniania, które pozwalają na sprawdzenie tożsamości strony wysyłającej lub odbierającej wiadomość. Może to być realizowane za pomocą różnych metod, takich jak login i hasło, klucze publiczne i prywatne, certyfikaty cyfrowe, tokeny dostępu itp.
 • Zarządzanie uprawnieniami: Protokół SOAP umożliwia kontrolę dostępu do usług i metod, co pozwala na precyzyjne zarządzanie uprawnieniami użytkowników. Można definiować role, prawa dostępu do poszczególnych operacji i kontrolować, jakie działania są dozwolone dla poszczególnych użytkowników.
 • Ochrona przed atakami: Protokół SOAP oferuje środki ochrony przed różnymi rodzajami ataków, takimi jak ataki typu XML Injection, ataki związane z przekształcaniem XML, ataki na sesję itp. Dostępne są mechanizmy filtrowania i walidacji danych, aby zapobiec takim zagrożeniom.

 

Dzięki tym mechanizmom bezpieczeństwa, protokół SOAP umożliwia bezpieczną i zaufaną komunikację między aplikacjami, chroniąc dane przed nieautoryzowanym dostępem, zmianami czy przechwytywaniem. Warto pamiętać, że odpowiednie zabezpieczenie komunikacji przy użyciu protokołu SOAP wymaga starannego zaprojektowania i implementacji odpowiednich mechanizmów bezpieczeństwa w aplikacjach korzystających z tego protokołu.

 

Zalety SOAP

 • Interoperacyjność: SOAP został zaprojektowany tak, aby umożliwiać komunikację między różnymi platformami i językami programowania. Dzięki temu, aplikacje napisane w różnych technologiach mogą bezproblemowo wymieniać dane i informacje.
 • Bezpieczeństwo: SOAP oferuje zabezpieczenia na poziomie wiadomości, co oznacza, że dane są szyfrowane i podpisane cyfrowo, zapewniając poufność, integralność i uwierzytelnienie.
 • Rozszerzalność: SOAP jest elastyczny i umożliwia dodawanie dodatkowych funkcji i rozszerzeń w protokole. Może być używany w bardziej zaawansowanych scenariuszach, takich jak obsługa transakcji czy zarządzanie sesją.
 • Bezstanowość: SOAP jest bezstanowy, co oznacza, że nie przechowuje informacji o poprzednich żądaniach ani sesjach. Każde żądanie jest niezależne od siebie, co ułatwia skalowanie i równoległe przetwarzanie.
 • Obsługa różnych protokołów transportowych: SOAP nie jest związany z żadnym konkretnym protokołem transportowym, co daje elastyczność w wyborze, czy to ma być HTTP, SMTP, MQ lub inny protokół.
 • Wszechstronność: SOAP może obsługiwać różne formaty danych, takie jak XML czy JSON, dzięki czemu może być wykorzystywany w różnych typach aplikacji, takich jak usługi sieciowe, usługi internetowe czy integracja systemów.

 

Warto jednak pamiętać, że SOAP może być bardziej skomplikowany i bardziej rozbudowany w porównaniu do innych protokołów komunikacyjnych, takich jak REST. Wybór pomiędzy SOAP a innymi protokołami zależy od konkretnych wymagań projektu i kontekstu implementacji.

 

Wyzwania SOAP

 • Złożoność: SOAP może być bardziej rozbudowany i skomplikowany w porównaniu do innych protokołów, takich jak REST. Wymaga to większej ilości kodu i konfiguracji, co może wpływać na zwiększenie złożoności implementacji.
 • Wydajność: W porównaniu do bardziej lekkich protokołów, SOAP może mieć większy narzut komunikacyjny związany z dodatkowymi elementami i zabezpieczeniami. Może to prowadzić do mniejszej wydajności w przypadku przesyłania dużych ilości danych lub w sytuacjach wymagających szybkich odpowiedzi.
 • Brak jednoznacznej specyfikacji: SOAP jest elastycznym protokołem, co oznacza, że jego implementacja może się różnić w zależności od platformy, języka programowania czy narzędzia. Brak jednoznacznej specyfikacji może prowadzić do trudności w integracji między różnymi systemami.
 • Kompatybilność: Starsze systemy lub niektóre platformy mogą nie oferować pełnej obsługi dla SOAP lub mogą wymagać dodatkowych konfiguracji. Dlatego ważne jest sprawdzenie, czy wszystkie niezbędne elementy infrastruktury są dostępne i kompatybilne z wykorzystywanym SOAP.
 • Rozmiar danych: SOAP korzysta z formatu XML do reprezentacji danych, co może prowadzić do większego rozmiaru wiadomości w porównaniu do innych formatów. W przypadku przesyłania dużych ilości danych, może to wpływać na wydajność sieciową i zużycie zasobów.
 • Skalowalność: Ze względu na większy narzut komunikacyjny i złożoność, skalowanie systemu opartego na SOAP może wymagać większych zasobów i większej uwagi w projektowaniu infrastruktury.

 

Mimo tych wyzwań, SOAP wciąż jest szeroko stosowany w korporacyjnych środowiskach, szczególnie tam, gdzie konieczne jest zachowanie bezpieczeństwa, interoperacyjności i obsługa bardziej zaawansowanych funkcji. Przed wyborem SOAP jako protokołu komunikacyjnego warto rozważyć wymagania projektu, specyfikę aplikacji i dostępność odpowiednich narzędzi i zasobów.

 

Podsumowanie

Podsumowując, można powiedzieć, że SOAP jest protokołem sieciowym służącym do wymiany informacji między różnymi systemami. Opiera się na języku XML i wykorzystuje protokół HTTP lub SMTP do przesyłania danych. SOAP umożliwia tworzenie aplikacji, które mogą komunikować się ze sobą niezależnie od ich platformy i języka programowania. Dzięki swojej prostocie i uniwersalności jest często stosowany w przypadku integracji różnych systemów informatycznych.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #Back-end