Kubernetes to platforma typu open source służąca do zarządzania, automatyzacji i skalowania zadań i serwisów uruchamianych w kontenerach. Jej pierwsza wersja została stworzona przez firmę Google w 2014 roku, jednak obecnie rozwijana jest przez Cloud Native Computing Foundation. Kontenery działają w sposób zbliżony do maszyn, dlatego mają swój własny system plików, a także własny udział w zasobach procesora i pamięci. Mogą być łatwo przenoszone pomiędzy chmurami i różnymi systemami operacyjnymi, dlatego stały się niezwykle popularne w środowisku programistycznym.

Zarządzanie kontenerami, Kubernetes

Kubernetes — wysoka elastyczność i szybkość pracy z kontenerami

Kubernetes współpracuje z wieloma narzędziami kontenerowymi w tym z Dockerem, czyli najpopularniejszym systemem służącym do tworzenia, opakowania i wdrażania aplikacji rozproszonych. Ogromną zaletą platformy jest jej niezawodność —pilnuje ona, aby w środowisku produkcyjnym w przypadku, gdy jeden kontener przestaje działać, natychmiast został uruchomiony inny kontener. Dodatkowo udostępnia kontenery za pomocą DNS lub adresu IP, a w przypadku dużych obciążeń steruje i przekierowuje ruch sieciowy. Kubernetes w łatwy sposób zarządza cyklami życia kontenerów oraz umożliwia ich skalowanie do żądanego stanu, automatycznie monitoruje je i utrzymuje. Platforma pozwala na separację kontenerów, które po uruchomieniu stają się aplikacjami przenośnymi, co pozwala szybko i łatwo przenieść je ze środowiska lokalnego, hybrydowego czy chmurowego z zachowaniem spójności między środowiskami. Program samoczynnie rozmieszcza kontenery na maszynach w taki sposób, aby jak najlepiej wykorzystać moc procesora i pamięć RAM dla każdego z nich. Dodatkowo samodzielnie restauruje kontenery, które przestały działać, wymienia je na nowe lub wymusza ich wyłączenie, aż do momentu, w którym zostaną naprawione. Kubernetes zapewnia także wysokie bezpieczeństwo danych, dzięki zarządzaniu informacjami w postaci haseł, tokenów czy kluczy SSH. 

Czy szukasz wykonawcy Kubernetes ?
logo

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły