IT security to dział IT zajmujący się zapewnieniem bezpieczeństwa systemom informatycznym, urządzeniom oraz danym, a także przeciwdziałaniem awariom i atakom hakerów. W dobie powszechnego dostępu do Internetu to właśnie cyberbezpieczeństwo pozwala ochronić firmę i osoby prywatne przed niechcianymi działaniami osób trzecich, zwłaszcza gdy coraz więcej przestępstw popełnianych jest za pośrednictwem komputerów i Internetu. 

 

IT security – bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

IT security jeszcze kilkanaście lat temu w Polsce było mało znanym sektorem IT. Obecnie wraz z rozwojem cyfryzacji coraz więcej firm poszukuje i zatrudnia specjalistów od cyberbezpieczeństwa, których praca umożliwia funkcjonowanie tym firmom na rynku. Brak odpowiednich zabezpieczeń urządzeń i sieci nie tylko może hamować rozwój firmy, zamiast go napędzać, ale i może grozić całkowitym jej paraliżem lub przejęciem kluczowych danych przez osoby niepowołane, a tym samym spowodować milionowe straty lub bankructwo przedsiębiorstwa. IT security to osoba, która zajmuje się m.in.:

  • zabezpieczaniem i zapobieganiem zagrożeniom infrastruktury informatycznej;
  • analizą i kontrolą urządzeń i systemów; 
  • projektowaniem i wdrażaniem nowych systemów bezpieczeństwa; 
  • współpracą z audytorami i innymi specjalistami do spraw cyberbezpieczeństwa; 
  • odpowiednią konfiguracją urządzeń sieciowych.
     

 

Jego praca jest szczególnie ważna nie tylko w sektorach bankowości i finansów, które w cyberprzestrzeni dokonują operacji na ogromne kwoty pieniężne, ale i w każdej firmie, w której w systemach przechowywane są dane handlowe i dane wrażliwe klientów. IT security ma kluczowe znaczenie w instytucjach zaufania publicznego i światowych markach, które budują swój prestiż i zwiększają konkurencyjność w oparciu o zaufanie swoich klientów. 

Nasza oferta

Powiązane artykuły