W dzisiejszym cyfrowym świecie, bezpieczeństwo danych i prywatność są kluczowymi zagadnieniami, którym musimy poświęcić należytą uwagę. Jednym z powszechnie stosowanych ataków na systemy informatyczne jest atak brute force. 

[quiz]

Sposób działania ataku brute force

Atak brute force polega na systematycznym przeszukiwaniu wszystkich możliwych kombinacji haseł, kluczy szyfrujących czy identyfikatorów użytkownika, aż do momentu odnalezienia właściwego rozwiązania. Innymi słowy, atakujący próbuje wielokrotnie zgadywać dane uwierzytelniające, korzystając z szerokiej gamy kombinacji. W związku z tym, im bardziej złożone i długie jest hasło, tym więcej czasu i zasobów potrzebuje atakujący na jego złamanie. Ataki brute force są wyjątkowo skuteczne, gdy użytkownicy wykorzystują słabe, krótkie lub łatwo przewidywalne hasła. Istnieje wiele narzędzi i oprogramowania dostępnych na rynku, które ułatwiają przeprowadzenie takiego ataku. Warto jednak zaznaczyć, że skuteczność ataku brute force jest ściśle związana z mocą obliczeniową atakującego oraz zabezpieczeniami stosowanymi przez ofiarę.

Haker, brute force

Czy szukasz wykonawcy projektów IT ?
logo

Popularne metody brute force

 1. Atak słownikowy: Atakujący korzysta z gotowego słownika haseł, który zawiera najczęściej używane kombinacje, takie jak "hasło123", "qwerty" czy "admin". Jest to szybsza metoda niż próbowanie wszystkich możliwych kombinacji, ale może nie być skuteczna przeciwko silnym hasłom.
 2. Atak maszyny do pisania: Atakujący próbuje wszystkich możliwych kombinacji znaków alfanumerycznych, zaczynając od pojedynczych liter i cyfr, aż do osiągnięcia maksymalnej długości hasła. Ta metoda jest czasochłonna, ale gwarantuje złamanie hasła, o ile nie zostanie wcześniej zablokowana przez zabezpieczenia.
 3. Atak hybrydowy: Łączy elementy ataku słownikowego i maszyny do pisania, przy czym atakujący korzysta z gotowego słownika haseł, a następnie modyfikuje je poprzez dodawanie, usuwanie lub zamianę znaków. Ta metoda pozwala na złamanie nieco bardziej złożonych haseł niż atak słownikowy.
 4. Atak z wykorzystaniem tęczowych tablic: Polega na wykorzystaniu prekalkulowanych tablic, zawierających hashe dla różnych kombinacji haseł. Tęczowe tablice znacznie przyspieszają proces odgadywania haseł, ale zajmują dużo miejsca na dysku i są mniej skuteczne przeciwko niestandardowym metodom haszowania.
 5. Atak z siłą złożoności czasowej (time-memory trade-off): Jest to metoda, która równoważy czas potrzebny na złamanie hasła z ilością pamięci wykorzystywanej w procesie. Wykorzystuje ona tzw. tablice Hellmana, które są mniejsze od tęczowych tablic, ale również przyspieszają proces złamania hasła.


 

Wpływ ataku brute force na systemy i dane

Atak brute force może mieć poważne konsekwencje dla systemów i danych, które stają się ofiarą takiego działania. Główne skutki ataku brute force obejmują:

 • Naruszenie prywatności - uzyskanie dostępu do kont prywatnych użytkowników pozwala atakującemu na wykorzystanie ich danych osobowych, takich jak imiona, nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów czy informacje finansowe, w celach nieautoryzowanych.
 • Kradzież tożsamości - po uzyskaniu dostępu do konta ofiary, atakujący może dokonywać nieautoryzowanych transakcji finansowych, wykorzystywać dane do rejestracji na innych stronach czy podszywać się pod ofiarę w celu oszustw.
 • Sabotaż systemów - złamanie zabezpieczeń systemu pozwala atakującemu na wprowadzenie szkodliwego oprogramowania, usunięcie ważnych danych, zmianę ustawień czy blokadę dostępu dla autoryzowanych użytkowników.
 • Przerwanie działania usługi - ataki brute force często wykorzystują dużo zasobów obliczeniowych, co może prowadzić do przeciążenia serwerów i degradacji wydajności. W efekcie, usługi oferowane przez system mogą być niedostępne dla użytkowników.
 • Koszty naprawy - próby odzyskania utraconych danych, przywrócenia prawidłowego funkcjonowania systemu oraz wzmocnienia zabezpieczeń generują dodatkowe koszty dla organizacji.
 • Utrata zaufania - naruszenie zabezpieczeń może prowadzić do utraty zaufania klientów, partnerów i użytkowników, co w konsekwencji wpływa negatywnie na reputację firmy lub organizacji.


 

Jak chronić się przed atakami brute force?

Ochrona przed atakami brute force wymaga zastosowania wielowarstwowych środków zabezpieczających oraz podjęcia świadomych działań, zarówno przez administratorów systemów, jak i przez użytkowników. Poniżej przedstawiamy kilka ogólnych wskazówek, które pomogą Ci zabezpieczyć się przed tego rodzaju atakami:

 1. Używaj silnych haseł - kluczowym elementem ochrony przed tego typu atakami jest stosowanie silnych, złożonych haseł. Twoje hasło powinno zawierać co najmniej 12 znaków, w tym litery, cyfry i znaki specjalne, a także unikać łatwo odgadywanych ciągów znaków.
 2. Zmieniaj hasła regularnie - nawet silne hasło może zostać złamane w wyniku ataku, jeśli atakujący będzie miał wystarczająco dużo czasu na próby. Dlatego warto zmieniać hasła co kilka miesięcy, aby utrudnić potencjalnym atakującym dostęp do Twoich kont.
 3. Weryfikacja dwuetapowa - włącz dwuetapową weryfikację (2FA) na swoich kontach, aby dodać dodatkową warstwę zabezpieczeń. Dzięki temu, nawet jeśli atakujący odgadnie Twoje hasło, będzie musiał również przejść przez drugi etap uwierzytelniania, co może skutecznie utrudnić mu dostęp do Twojego konta.
 4. Ograniczaj liczbę prób logowania - wprowadź system blokady po określonej liczbie nieudanych prób logowania, aby uniemożliwić atakującym nieograniczone próby zgadywania haseł. Można również zastosować opóźnienia czasowe pomiędzy kolejnymi próbami, co dodatkowo utrudni ataki brute force.
 5. Monitoruj aktywność logowania - regularne śledzenie logów systemowych oraz reagowanie na podejrzane działania, takie jak próby logowania z nieznanych lokalizacji czy nietypowe godziny prób dostępu, może pomóc w wykryciu i powstrzymaniu ataku.
 6. Aktualizuj oprogramowanie - nieaktualne oprogramowanie i systemy operacyjne mogą zawierać luki bezpieczeństwa, które mogą być wykorzystane przez atakujących. Regularne aktualizacje oprogramowania i systemów są niezbędne dla utrzymania wysokiego poziomu zabezpieczeń.
 7. Edukuj użytkowników - wiele ataków brute force zaczyna się od pozyskania informacji o użytkownikach, takich jak adresy e-mail czy nazwy użytkowników. Przekazuj swoim użytkownikom wskazówki dotyczące bezpiecznego korzystania z systemów i internetu, takie jak tworzenie silnych haseł, nieujawnianie danych uwierzytelniających osobom trzecim oraz ostrożność w przypadku podejrzanych wiadomości e-mail czy phishingowych prób pozyskania informacji.
 8. Stosuj szyfrowanie danych - w przypadku, gdy atakujący uzyska dostęp do Twoich danych, ważne jest, aby utrudnić mu ich odczytanie. Stosuj szyfrowanie danych w trakcie przechowywania oraz transmisji, aby zmniejszyć ryzyko wycieku wrażliwych informacji.
 9. Korzystaj z zabezpieczeń sprzętowych - niektóre urządzenia, takie jak firewalle czy systemy zarządzania dostępem, mogą pomóc w ochronie przed atakami poprzez blokowanie podejrzanych prób logowania oraz ograniczanie liczby prób dostępu do systemu.
 10. Współpracuj z innymi organizacjami - współpraca z innymi firmami i organizacjami w zakresie wymiany informacji o zagrożeniach oraz najlepszych praktykach związanych z bezpieczeństwem może pomóc w wypracowaniu skutecznych strategii ochrony przed atakami.

 

Stosując te ogólne wskazówki, możemy znacznie zmniejszyć ryzyko ataku oraz ograniczyć jego skutki. Pamiętaj, że ochrona przed atakami brute force wymaga ciągłego monitorowania, aktualizacji i edukacji, aby utrzymać wysoki poziom zabezpieczeń w dynamicznym środowisku cybernetycznym.

 

Różnice między atakiem brute force a atakiem słownikowym

Atak brute force polega na próbie przełamania zabezpieczeń poprzez wypróbowanie wszystkich możliwych kombinacji haseł lub kluczy, aż do znalezienia poprawnego. Jest to metoda siłowa, która nie polega na korzystaniu z żadnej wcześniejszej wiedzy ani schematu. Przykładem jest próba odgadnięcia hasła, rozpoczynając od pojedynczych znaków, a następnie kombinacji dwuznakowych, trzyznakowych itd., aż do znalezienia poprawnego hasła. Atak brute force jest czasochłonny i wymaga znacznego nakładu mocy obliczeniowej, zwłaszcza przy długich i złożonych hasłach.

Z kolei atak słownikowy polega na wypróbowaniu jednego lub więcej haseł ze z góry przygotowanej listy słów lub popularnych kombinacji. Hakerzy korzystają z wcześniej zebranych słowników, które zawierają popularne hasła, słowa, kombinacje znaków czy frazy. Atak słownikowy jest bardziej wydajny niż atak brute force, ponieważ skupia się na potencjalnie bardziej prawdopodobnych hasłach, które są często używane przez użytkowników. Może obejmować również modyfikację słów, taką jak dodanie cyfr lub symboli na końcu lub początku hasła.

Różnica między tymi dwoma atakami polega na ich podejściu do odgadywania haseł. Atak brute force eksploruje wszystkie możliwe kombinacje, podczas gdy atak słownikowy opiera się na wypróbowaniu ograniczonej liczby haseł ze zdefiniowanej listy. Atak brute force jest bardziej uniwersalny, ale też bardziej czasochłonny i wymaga większych zasobów obliczeniowych. Natomiast atak słownikowy jest bardziej zoptymalizowany i skupiony na popularnych hasłach, co może przyspieszyć proces odgadywania.

 

Przykłady znanych przypadków ataków brute force

 • Atak na konta pocztowe: W przeszłości doszło do wielu ataków brute force na konta pocztowe, takie jak Gmail, Yahoo czy Outlook. Hakerzy wykorzystywali automatyczne skrypty, aby wypróbować różne kombinacje haseł i logować się do kont. W rezultacie, wiele kont zostało naruszone, a dane i wiadomości były narażone na nieuprawniony dostęp.
 • Atak na panele administracyjne: Często hakerzy próbują przełamać zabezpieczenia paneli administracyjnych stron internetowych, takich jak WordPress czy Joomla, poprzez próby logowania za pomocą słabych lub popularnych haseł. Udane ataki mogą umożliwić hakerom pełny dostęp do witryny i kontrolę nad jej treścią.
 • Atak na konta bankowe: Hakerzy często próbują złamać zabezpieczenia kont bankowych za pomocą ataków brute force. Próby logowania są podejmowane w celu odgadnięcia haseł dostępu do kont, a następnie wykorzystania ich w celu wykradzenia środków lub uzyskania poufnych informacji finansowych.
 • Atak na konta sieci społecznościowych: Popularne platformy społecznościowe, takie jak Facebook czy Instagram, padają często ofiarą ataków brute force. Hakerzy próbują przejąć konta użytkowników, wykorzystując proste lub powszechnie używane hasła. W niektórych przypadkach, udane ataki mogą prowadzić do kradzieży tożsamości lub rozpowszechniania nieodpowiedniej treści w imieniu użytkownika.
 • Atak na usługi zdalnego dostępu: Usługi zdalnego dostępu, takie jak SSH (Secure Shell) czy VPN (Virtual Private Network), były również celem ataków brute force. Hakerzy próbują przełamać zabezpieczenia tych usług, aby uzyskać nieautoryzowany dostęp do zdalnych systemów lub sieci.

 

Przykłady te pokazują, jak ataki brute force mogą prowadzić do naruszeń prywatności, kradzieży danych, utraty kontroli nad systemami lub sieciami. Dlatego tak ważne jest, aby stosować silne hasła, korzystać z autoryzacji dwuskładnikowej i implementować środki bezpieczeństwa, takie jak blokowanie czasowe i ograniczenie liczby prób logowania, aby chronić się przed tym rodzajem ataku.

 

 

Podsumowanie

Ataki brute force stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa danych, systemów oraz prywatności użytkowników. Dlatego ważne jest, aby być świadomym mechanizmów działania takich ataków oraz sposobów ochrony przed nimi. Jak pokazaliśmy w artykule, stosowanie silnych haseł, weryfikacja dwuetapowa, monitorowanie aktywności logowania, ograniczenie liczby prób logowania, edukacja użytkowników oraz aktualizacja oprogramowania to tylko niektóre z wielu kroków, które można podjąć, aby zabezpieczyć się przed atakami brute force.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #Security