Heroku to jedna z pierwszych platform chmurowych funkcjonująca jako Platform as a Service (PaaS). Jej funkcjonowanie opiera się na kontenerach wykorzystywanych do hostowania aplikacji webowej w usłudze serverless. Początkowo bazowała na języku programowania Ruby, dziś jednak obsługuje również Node. js, Java, PHP, Python, Go, Scala czy Clojure. Umożliwia szybką i stosunkowo prostą budowę i zrządzanie, a także automatyczne skalowanie nowoczesnych aplikacji bez konieczności zajmowania się infrastrukturą i konfiguracją serwerów. Podczas kompilacji stosy językowe i systemowe są na bieżąco aktualizowane i monitorowane, co przeciwdziała powstawaniu konfliktów i zapewnia aplikacji gotowość do działania.

Programiści tworząc aplikacje internetowe za pomocą Heroku wdrażają je z użyciem popularnych narzędzi typu Git Hub lub Continous Integration. Platforma posiada panel zarządzania skupiony na doświadczeniu użytkownika, który zapewnia przejrzystość i łatwe monitorowanie wydajności aplikacji. Dodatkowo narzędzie to pozwala na integrację i rozszerzanie całej aplikacji o nowe funkcjonalności oferowane dzięki powiązanym dodatkom – Redis Heroku, Postgres oraz Apache Kafka na Heroku. Platforma w pierwszym rzędzie stawia na bezpieczeństwo przesyłanych przez programistów danych, dlatego też ogniskuje się wokół zgodności z ISO, HIPAA czy PCI, a nad nią przeprowadzane są regularne audyty.

 

Jak działa Heroku i jak zacząć korzystać z platformy?

Działa na zasadzie chmury obliczeniowej i oferuje swoim użytkownikom wiele narzędzi i usług, które ułatwiają wdrażanie, skalowanie i zarządzanie aplikacjami. Aby rozpocząć korzystanie z platformy, należy założyć konto na stronie Heroku i zainstalować Heroku CLI (Command Line Interface), który umożliwi korzystanie z funkcji platformy z poziomu wiersza poleceń. Następnie, należy utworzyć aplikację i wybrać odpowiedni stack (np. Node.jsRuby on Rails), który będzie obsługiwał aplikację. Po tym, można już przystąpić do wdrażania aplikacji na platformę, przy użyciu narzędzi takich jak git, Docker lub GitHub. Heroku automatycznie tworzy środowisko uruchomieniowe i przydziela zasoby serwerowe, a użytkownik może monitorować i zarządzać swoją aplikacją za pomocą konsoli Heroku Dashboard lub Heroku CLI. W razie potrzeby, oferuje też wiele dodatkowych usług, takich jak bazy danych, narzędzia do monitorowania i debugowania aplikacji, czy narzędzia do kontroli wersji i ciągłej integracji.

 

Czy szukasz wykonawcy Heroku ?
logo

Heroku szybkość

heroku szybkość

Celem Heroku jest również odciążenie programistów w pracy i pomoc w rozwiązywaniu najczęstszych problemów. Wyposażony jest on w narzędzia do automatycznych powiadomień o błędach i skalowania aplikacji, jeśli zadania przekroczą określone przez użytkowników progi czasowe.

 

Integracja z innymi narzędziami i usługami w Heroku

Oferuje wiele możliwości integracji z innymi narzędziami i usługami, co pozwala na jeszcze lepszą i bardziej złożoną konfigurację aplikacji. Przykładami integracji są takie usługi jak bazy danych, jak PostgreSQLMongoDB czy Redis, które można łatwo zintegrować z aplikacją i korzystać z ich funkcjonalności. Ponadto, Heroku oferuje też integrację z narzędziami do ciągłej integracji i dostarczania oprogramowania, takimi jak Travis CI, CircleCI czy Jenkins, co pozwala na automatyzację procesu wdrożenia i zapewnia większą kontrolę nad cyklem życia aplikacji.

 

Bezpieczeństwo na Heroku: Jak Twoje aplikacje są chronione?

Heroku, oferuje użytkownikom wielowarstwową ochronę ich aplikacji. Wykorzystuje izolowane środowiska zwane dynos, które działają w wirtualnych kontenerach, zapewniając izolację od innych aplikacji i minimalizując ryzyko ataków. Dodatkowo, platforma stosuje automatyczne szyfrowanie danych w tranzycie i w spoczynku, chroniąc przed nieautoryzowanym dostępem. Regularne skanowanie podatności i automatyczne aktualizacje zapewniają, że systemy są zabezpieczone przed znanymi zagrożeniami. Heroku oferuje również funkcje takie jak automatyczne wykrywanie i blokowanie podejrzanych aktywności, a także możliwość konfiguracji zaawansowanych zasad bezpieczeństwa przez użytkowników, w tym ustawień sieciowych i reguł dostępu. Dzięki integracji z Amazon Web Services, korzysta z dodatkowych warstw bezpieczeństwa zapewnianych przez infrastrukturę AWS.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły