Redux to biblioteka Java Script, która służy do zarządzania stanem aplikacji zarówno frameworku React.js, opartego na komponentach, jak i Angular. Stanowi on swoiste rozwinięcie architektury flux – wzorca architektury aplikacji, której główną cechą jest jednokierunkowy przepływ informacji. Opiera się na założeniu, iż każdy stan komponentu jest wynikiem poprzedniego stanu, który został zmodyfikowany przez konkretną akcję, które to założenie umożliwia łatwe testowanie, zapisywanie i wznawianie tego stanu.

Redux, programowanie

Redux – debugowanie podróży w czasie

W każdym projekcie opartym o React.js lub Angular, wraz ze stopniem jego skomplikowania pojawia się problem przekazywania atrybutów z komponentów nadrzędnych (rodziców) do podrzędnych (dzieci). Redux pozwala wyeliminować ten problem, ponieważ za jego pomocą można oddzielić warstwę administrowania stanem aplikacji od kodu komponentów, które powinny odpowiadać jedynie za prezentację danych. Biblioteka ta ma wiele zalet, jednak korzystanie z niej wymaga doskonałej znajomości Java Script i jednego z jego frameworków. Przede wszystkim cechuje go spora przewidywalność kodu, dzięki czemu aplikacje zachowują się spójnie i działa poprawnie w różnych środowiskach (serwer, przeglądarka). Ułatwia również łatwe debugowanie kodu i śledzenie, w którym momencie zmienił się stan komponentu, czyli umożliwia tzw. debugowanie podróży w czasie. Redux oferuje przy tym swoistą centralizację stanu i całej logiki aplikacji, dzięki możliwości cofania, ponawiania czy utrwalania stanu. Jest niezwykle elastyczny, dlatego też działa poprawnie w każdej warstwie interfejsu, a ponadto posiada spore zaplecze dodatków ułatwiających pracę.

 

Czy szukasz wykonawcy Redux ?
logo

Użycie Reduxa - kiedy warto zdecydować się na tę bibliotekę?

Decyzja o użyciu Reduxa zależy od kilku czynników, takich jak skala projektu, ilość danych do przechowywania, złożoność architektury, liczba interakcji między komponentami oraz potrzeba zachowania spójności i przejrzystości kodu. Jest szczególnie przydatny w projektach o dużej skali i złożonej logice biznesowej, gdzie zarządzanie stanem na poziomie komponentów staje się nieefektywne i prowadzi do nieporządku w kodzie. Dodatkowo, może ułatwić testowanie aplikacji oraz zapobiegać błędom związanym ze stanem, ponieważ stan jest przechowywany w jednym, globalnym magazynie. Mimo że Redux wymaga dodatkowego kodu i czasu na jego implementację, jego korzyści w dużej mierze przewyższają koszty. 

 

Przykłady znanych firm korzystających z Reduxa w swoich projektach

Jednym z największych użytkowników Reduxa jest Facebook, który wykorzystuje go w swoich aplikacjach, takich jak Instagram i Messenger. Airbnb również  z niego korzysta w swojej aplikacji webowej. Kolejnym przykładem jest Netflix, który wykorzystuje go do zarządzania stanem swojej aplikacji desktopowej. Redux jest stosowany w projektach takich firm jak Microsoft, IBM, Uber czy Dropbox. 

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły