Wyobraźmy sobie, że chcemy aby napisany kod został wykonany jednorazowo lub okresowo w określonym czasie. Apscheduler jest właśnie biblioteką do języka Python, którą nam to umożliwi.

 

Co to jest Apscheduler?

Apscheduler jest to biblioteka typu open source do języka Python. Apscheduler umożliwia zaplanowanie późniejszego wykonania kodu, jednorazowo lub okresowo. Apscheduler pozwala nam na dodawanie lub usuwanie zadań “w locie”. Apscheduler nie ma limitu co do liczby zadań, które może zaplanować. Liczba zadań zależna jest tylko od obciążenia serwera. Domyślnie Apscheduler przechowuje wszystkie zadania w pamięci. Jeśli chcesz aby zadania przetrwały po ponownym uruchomieniu, możemy przechować te zadania w dowolnej bazie danych. Apscheduler oferuje nam trzy podstawowe systemy harmonogramowania: 

  • Planowanie z opcjonalnymi godzinami rozpoczęcia i zakończenia
  • Wykonywanie planów na podstawie interwałów
  • Jednorazowe opóźnienie wykonania zadania w określonym dniu i godzinie

kalendarz, Apscheduler

Czy szukasz wykonawcy Apscheduler ?
logo

Główne komponenty w bibliotece Apscheduler

Istnieją 4 główne komponenty, które składają się na bibliotekę Python APScheduler, a są to komponenty:

  • Wyzwalacze - są one odpowiedzialne za logikę planowania i decydowanie, kiedy zadanie ma zostać wykonane.
  • Magazyn zadań- jak sama nazwa wskazuje, określa obszar, w którym przechowywane są wszystkie zaplanowane zadania.
  • Wykonawcy - zajmują się wykonywaniem zadań.
  • Harmonogramy - szkielet, który łączy wszystko razem. Zwykle istnieje tylko jeden program planujący na aplikację.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły