Svelte jest kolejnym frameworkiem do języka Javascript służący do tworzenia interfejsów graficznych aplikacji internetowych. W tym artykule omówię pokrótce czym Svelte rózni się od takich bibliotek, czy też frameworków jak React, Vue, czy Angular.

 Svelte

Czym jest Svelte?

Svelte jest darmowym, open sourcowym front-endowym kompilatorem, wykorzystywany do tworzenia interfejsów graficznych aplikacji internetowych. Został on stworzony w listopadzie 2016 roku przez Richa Harrisa. Poprzednikiem Svelte jest projekt o nazwie Ractive.js. Aktualnie Svelte jest przepisany na język TypeScript.

 

Czy szukasz wykonawcy Svelte ?
logo

Różnica między Svelte a Reactem

Svelte ma zupełnie inne podejście do tworzenia aplikacji internetowych niż niektóre inne frameworki w tym React. Podczas gdy frameworki takie jak React, Vue, czy też Angular, wykonują większość swojej pracy w przeglądarce użytkownika, Svelte przenosi to działanie na etap kompilacji, które ma miejsce tylko i wyłącznie podczas tworzenia aplikacji. Rezultat tego jest taki, że aplikacja jest wydajniejsza. Svelte trzyma się klasycznego podejścia modelu tworzenia stron internetowych wykorzystuje HTML, CSS i Javascript, dodając tylko kilka rozszerzeń do HTML i Javascript. W porównaniu do Reacta, Svelte jest łatwiejszy do zrozumienia i rozpoczęcia pracy, ponieważ główna część Svelte to zwykły Javascript, HTML oraz CSS. Kolejną dużą różnicą pomiędzy Svelte a Reactem jest taka, że Svelte odszedł od koncepcji wirtualnego DOMU i używa tak zwanego Diffingu.

 

Svelte zarządzanie stanem

Svelte posiada kilka rodzajów radzenia sobie z zarządzaniem stanem. Możemy użyć Context API lub też Svelte stores. Svelte ma dwa rodzaje stores do zarządzania stanem: writable oraz readable. Writable Stores to obiekty, które przechowują wartości lub właściwości, do których mogą uzyskać dostęp różne komponenty. Writable Stores używamy wtedy kiedy chcemy przechowywać wartości z możliwością późniejszej zmiany. Natomiast Readable stores również służą do przechowywania różnych wartości, lecz nie można ich aktualizować.

 

Przykłady projektów, które wykorzystują Svelte.

Istnieje wiele ciekawych projektów, które wykorzystują go jako podstawowy framework front-endowy. Jednym z przykładów jest aplikacja do nauki języka angielskiego, Lingvist, która została zbudowana z wykorzystaniem Svelte i TypeScript. Innym ciekawym projektem jest aplikacja do zarządzania projektami, o nazwie Facile, która oferuje intuicyjny interfejs użytkownika, a także wiele funkcjonalności, takich jak tworzenie zadań, przypisywanie etykiet i planowanie projektów. Facile korzysta z Svelte do budowy interfejsu użytkownika, co pozwala na szybkie i wydajne renderowanie stron. Kolejnym projektem jest aplikacja do organizowania wydarzeń, o nazwie ConferCal, która oferuje wiele funkcjonalności, takich jak planowanie wydarzeń, zarządzanie gośćmi i przesyłanie zaproszeń. ConferCal wykorzystuje Svelte jako podstawowy framework front-endowy, co pozwala na szybkie i wydajne renderowanie interfejsu użytkownika. Te projekty pokazują, jak może być używany w różnych projektach front-endowych, od prostych aplikacji po bardziej zaawansowane narzędzia.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły