Nuxtjs to framework o podobnym działaniu do Nextjs dla Reacta. Nuxt.js ułatwia renderowanie strony po stronie serwera z użyciem Vue.js. 

Istotną różnicą pomiędzy Vue a Nuxt jest routing stron. Zastosowanie standardowego routera w frameworku Vue oznacza odzwierciedlenie wszystkich stron aplikacji w pliku router.js. Natomiast Nuxt wymaga jedynie zachowania odpowiedniej struktury folderów i plików w folderze /pages. Na tej podstawie wewnętrznie jest budowany obiekt router.

nuxt js

Działanie Nuxt w praktyce

Zmianie uległy również layouty. W Vue każda strona domyślnie korzysta z layouts/default.vue. W przypadku potrzeby wykorzystania layoutu innego niż domyślny, istnieje możliwość podania odpowiedniej nazwy w pliku strony w opcji layout. W Nuxt z kolei wszystkie strony aplikacji korzystają z jednego ze stworzonych layoutów. Umożliwia to odseparowanie pliku z rzadko zmieniającymi się elementami aplikacji przy przechodzeniu między podstronami bez konieczności przeładowania komponentu layout, dopóki nie zmieni się na inny.

Ważnym aspektem zastosowania w projekcie Nuxt.js jest możliwość wygenerowania statycznej wersji aplikacji. Skutkuje to nie tylko polepszeniem SEO, ale również znacznie szybszym ładowaniem strony, a do hostowania strony serwer staje się zbędny. Oznacza to możliwość skorzystania z serwisów takich jak na przykład GitHub Pages. 

Nuxt polecany jest użytkownikom, którzy cenią bardzo wydajne aplikacje SSR. Docenią go również ci, dla których kwestia SEO nie pozostaje bez znaczenia.

Czy szukasz wykonawcy Nuxt.js ?
logo

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły