Korzystając z bazy danych musimy w jakiś sposób nawiązać z nią komunikację i to właśnie dzięki SQL jesteśmy w stanie tą komunikację nawiązać. Tak więc, SQL jest to strukturalny oraz deklaratywny język zapytań, dzięki któremu jesteśmy w stanie komunikować się z bazą danych.

SQL

Co to jest SQL

Jak na wstępie wspomniałem jest to język służący do komunikowania się z bazą danych. SQL został opracowany w latach 70 przez firmie IBM. W tym języku wykonujemy takie akcje jak pobieranie danych z bazy, dodawanie nowych danych, modyfikowanie. SQL również świetnie się sprawdzi kiedy chcemy przefiltrować poszczególne dane i je pobrać. SQL jest również wykorzystywany do systemów zarządzania bazami danych takich jak np. MySQL. Warto wspomnieć że język SQL stał się standardem do nawiązywania komunikacji z serwerami baz danych.

 

Czy szukasz wykonawcy SQL ?
logo

Najczęstsze używane zapytania w SQL

SELECT - zapytanie te służy do wyświetlenia tabeli wraz z zawartością.

SELECT * FROM animals;

 

Takie zapytanie pobierze nam całą zawartość tabeli animals. Jeżeli chcemy pobrać tylko określone kolumny to zamiast “*”, wpisujemy nazwy interesujących nas kolumn. Przykład poniżej.

SELECT Name, Age FROM animals;

 

WHERE - zapytanie te służy do filtrowania rekordów.

SELECT * FROM animals
WHERE Age > 5;

Takie zapytanie zwróci nam listę zwierząt, gdzie wiek zwierzęcia jest większy od 5.

 

ORDER BY - służy do sortowania danych w kolejności rosnącej lub malejącej.

SELECT * FROM animals

ORDER BY Age;

Zapytanie zwróci nam listę zwierząt posortowane według kolumny age.

 

UPDATE - służy do modyfikowania istniejących rekordów w tabeli.

UPDATE animals
SET Name = 'Boring Owl', Age= '4'
WHERE animalID = 1;

Zapytanie modyfikuje rekord o id 1.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły