Axios jest to prosty klient HTTP, za pomocą którego tworzymy zapytania w przeglądarce oraz NodeJS. Jego elementem charakterystycznym jest wykorzystanie mechanizmu tzw. obietnic, czyli wykonywane zapytanie zwraca nam jego status w postaci reject albo resolve.W praktyce zapytania do API wykorzystują składnie "then" oraz "catch".

import axios from "axios";
axios.get('/users')
  .then(res => {
    console.log(res.data);
  });

 

Ciekawostki dotyczące działania Axios

Axios oprócz możliwości wysyłania zapytań typu Get oraz Post udostępnia też inne ciekawe mechanizmy, które ułatwiają składanie zapytań do API. Poniżej zdecydowałem się przedstawić listę od najważniejszych z nich do mniej ważnych.

 

Czy szukasz wykonawcy Axios ?
logo

Axios config

Pracując w projekcie mamy możliwość tworzenia wielu zindywidualizowanych konfigów Axiosa które następnie importujemy do kodu. Pozwala nam to stworzyć zapytania, które wykorzystują inny base_url albo sposób autoryzacji.

Axios, zapytania w wyszukiwarce

Axios interceptor

Axios interceptor daje nam możliwość wyłapania pewnych komunikatów czy zdarzeń, które zachodzą podczas wykonywania API i odpowiedniego zadziałania. Przykładowo dla każdego błędu z autoryzacją, gdy nasz token autoryzacji wygasł mamy możliwość odtworzenia tokena i ponownego wysłania zapytania bez świadomości tego zdarzenia przez użytkownika.

 

Axios i AbortController

Od wersji 0.22.0 Axios daje możliwość wykorzystania AbortControllera, a więc anulowania zapytania, które zostało utworzone. Daje to szereg możliwości w postaci anulowania długo trwającego zapytania podczas przechodzenia na inną podstronę aplikacji, albo gdy logika aplikacji tego wymaga.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły