Jak działają interceptory w bibliotece Axios?

Interceptory to bardzo przydatne narzędzie w bibliotece Axios. Działają one jako pośrednicy w wysyłaniu żądań i otrzymywaniu odpowiedzi. Dzięki nim możemy modyfikować żądania i odpowiedzi w locie, dodawać nagłówki czy obsługiwać błędy. Interceptory działają w łańcuchu, w kolejności, w jakiej zostaną dodane do konfiguracji Axios. Oznacza to, że możemy mieć wiele interceptorów, każdy wykonujący specyficzne zadanie. Dzięki nim kod staje się bardziej modularny i łatwiej go utrzymać.

 

Czy szukasz wykonawcy projektów IT ?
logo

Dlaczego warto używać interceptorów?

Interceptory to bardzo przydatne narzędzie do wykonywania operacji na żądaniach i odpowiedziach w bibliotece Axios. Pozwalają na modyfikowanie żądań lub odpowiedzi przed ich wysłaniem lub przetworzeniem. Dzięki temu dodatkowi możemy też łatwiej zarządzać naszym kodem, oddzielając obsługę poszczególnych funkcjonalności od logiki biznesowej aplikacji.

BoringOwl_programming_developer_using_computer_b0fce03b-f51f-4fcf-bde2-d874f247f267 (1).png

Przykłady użycia interceptorów

Dodanie interceptorów do instancji Axios daje wiele możliwości zwiększenia elastyczności i kontroli nad aplikacją. Przykładowo możemy wykorzystać je do autoryzacji zapytań wysyłanych przez aplikację poprzez dodanie odpowiedniego nagłówka w funkcji interceptora.

axios.interceptors.request.use((config) => {
	const token = localStorage.getItem("token");
	if (token) {
		config.headers["Authorization"] = `Token ${token}`;
	}
	return config;
})

 Interceptory pozwalają także na łatwe obsłużenie błędów w jednym miejscu aplikacji, zamiast powtarzania kodu obsługi błędów w każdym zapytaniu - na przykład wykonując przekierowanie do podstrony logowania po otrzymaniu statusu odpowiedzi HTTP 401 Unauthorized.

axios.interceptors.response.use(
	() => {},
	(error) => {
		if (error.response.status === 401) {
			window.location.replace("/login");
		}
	}
)

Podsumowanie

Podsumowując, stosowanie interceptorów w Axios zapewnia wiele korzyści dla programistów. Pozwalają one na łatwe dodawanie wspólnych funkcjonalności do zapytań HTTP bez potrzeby duplikacji kodu. Dzięki temu proces pisania i utrzymywania kodu jest prostszy oraz bardziej efektywny. Przechwytywacze pozwalają również na monitorowanie i modyfikowanie zapytań oraz odpowiedzi, co czyni je bardzo przydatnym narzędziem w procesie debugowania aplikacji.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #front end