React.js to jedna z najpopularniejszych bibliotek JavaScript, która umożliwia tworzenie złożonych graficznych interfejsów użytkownika, a zatem umożliwia interakcję użytkownika z komputerem. Pozwala na budowę złożonych struktur poprzez odizolowane od siebie komponenty oraz wykorzystuje nowoczesny sposób renderowania witryn internetowych, które stają się o wiele bardziej dynamiczne, niż w przypadku zastosowania innych technologii. React.js powstał w 2011 r. z inicjatywy jednego z pracowników Facebooka, a od 2013 r. przekształcił się w oprogramowanie open source i sukcesywnie podbija branżę programistyczną.

React Js z racji tego, że jest biblioteką Javascript daje możliwość wykorzystywania wewnątrz całego ekosystemu bibliotek i dodatków z NPM, które są stale rozwijane. Jest to ogromna zaleta dla zespołów, które potrzebują dostarczyć produkcyjne rozwiązanie wysokiej jakości. Z łatwością programuje się w nim elementy dynamiczne takie jak podnieść i upuść, zaawansowane animacje, czy skomplikowane interfejsy, które wywołują wiele asynchronicznych zdarzeń. Dzięki integracji narzędzi takich jak Redux, Mobx czy też Saga, proces tworzenia aplikacji przyspiesza i skraca się z miesięcy do tygodni czy nawet dni.

 

Zarządzanie stanem w React.js - co to znaczy i jak to zrobić?

Zarządzanie stanem w to jedna z kluczowych koncepcji, która pozwala na dynamiczną i efektywną pracę z biblioteką. W kontekście Reacta stan odnosi się do danych, które są przechowywane i aktualizowane przez komponenty w trakcie działania aplikacji. Dzięki zastosowaniu mechanizmów zarządzania stanem, można w prosty sposób manipulować tymi danymi i wpływać na wygląd oraz funkcjonalność interfejsu użytkownika.
Do zarządzania stanem wykorzystuje się kilka podejść, najpopularniejszym z nich jest Redux - biblioteka, która umożliwia centralne przechowywanie stanu aplikacji i jego łatwe udostępnianie pomiędzy komponentami. Innym podejściem jest użycie hooków, takich jak useState lub useReducer, które pozwalają na przechowywanie stanu wewnątrz komponentu i jego aktualizację w odpowiedzi na różne zdarzenia.
Warto podkreślić, że odpowiednie zarządzanie stanem w React.js ma kluczowe znaczenie dla wydajności i skalowalności aplikacji. Dzięki świadomemu podejściu do przechowywania i aktualizacji danych, można uniknąć niepotrzebnego renderowania komponentów oraz zmniejszyć ilość kodu, co pozytywnie wpłynie na szybkość działania aplikacji.

React.js

Czy szukasz wykonawcy React.js ?
logo

React JS – szybkość i stabilność

React.js pozwala na tworzenie odseparowanych od siebie komponentów, które są reużywalne. Dzięki temu możemy w sposób powtarzalny budować coraz większe moduły, do których przekazujemy odpowiednie informacje za pomocą tzw. propsów. React.js wykorzystuje tzw. wirtualny DOM, a także metodę virtual dom diffing. Oznacza ona w praktyce, że wszystkie zmiany w strukturze DOM są najpierw wykonywane w silniku Javascript, a jeżeli zajdzie potrzeba wyrenderowania komponentu na nowo przekazana zostanie odpowiednia informacja do drzewa DOM. Jest to o tyle innowacyjne rozwiązanie, że zmniejsza ilość odświeżeń wyświetlania komponentu i sprawia, że procesor zajmuje się tylko tym co potrzeba.

 

 

React.js posiada ogromną społeczność, która stale się rozwija. Na stackoverflow posiada już ponad 360 tysięcy pytań z przykładami i odpowiedziami. Dodatkowo kolejne wersje React.js robione są w konwencji, że każda poprzednia wersja musi być kompatybilna z poprzednią. Nie są wprowadzane, duże zmiany na poziomie wywoływanych metod, dlatego aplikacje pisane w React w wersji 15.00 są kompatybilne z React w wersji 17.

React js społeczność

React JS - przejrzysty i czysty kod

Wszelkie komponenty, z których korzysta w projekcie programista są od siebie oddzielone, stąd jakikolwiek błąd lub zmiana nie wpływają na inne. Dodatkowo można te komponenty wykorzystać na różnych poziomach kodu, co niezwykle przyśpiesza i ułatwia całą pracę nad aplikacją lub stroną www. Niezwykle istotną zaletą React.js jest jego stabilność. Wynika ona z faktu, że elementy potomne nie mają wpływu na elementy nadrzędne, a cały przepływ informacji w stanie aplikacji jest jednokierunkowy – odbywa się w dół. Dodatkowo razem z Reactem możemy użyć framework Next.js lub Gatsby.js, które są bardzo dobrze odbierane przez roboty Google pod kątem SEO, ponieważ zmieniają sposób renderowania na renderowanie po stronie serwera (SSR). Próg wejścia do tej biblioteki JavaScript jest stosunkowo niski, dlatego też może być wykorzystywany przez mniej doświadczonych programistów, a dodatkowo cały czas jest rozwijany.

 

W jakich aplikacjach React JS sprawdza się najlepiej?

React sprawdza się najlepiej w zaawansowanych interfejsach użytkownika. Tam gdzie logika aplikacji jest skomplikowana, akcje użytkownika są niestandardowe i zaawansowane. Bardzo dobrze sprawdza się w dużych zespołach, gdyż pozwala na dobrą separację warstwy logicznej i prezentacyjnej.

Istnieją rozwiązania oparte o architekturę serverless jak i statyczny hosting, które znacznie podnoszą skalowalność takiej aplikacji. Tysiące użytkowników mogą korzystać ze stron napisanych w React JS i hostowanych na rozwiązaniach typu CDN bez jakiegokolwiek spowolnienia interfejsu.

 

Rozwiązania oparte o React JS:

Istnieje wiele rozwiązań na rynku, które wykorzystują bibliotekę React JS. Są to zarówno duże portale takie jak AWS, który swoją konsolę do obsługi chmury zaprogramował w React, czy też serwisy blogowe takie jak Medium.

  • aplikacje konfiguratory, których interfejs nie różni się niczym od aplikacji jeszcze przed laty instalowanej niezależnie na windows, takie jak excell online, czy word online
  • aplikacje sklepy, których interfejs jest niezależny od backendu i których sklep ma wystawione API, a potrzebują wymienić swoją warstwę wizualną na bardziej atrakcyjną wizualnie
  • dashboardy i wizualizacje danych
  • panele administratorskie
  • aplikacje Realtime z wykorzystaniem socket.io i ciągłą komunikacją z serwerem i aktualizacjami interfejs
  • landing page z optymalizacją pod SEO
  • aplikacje natywne wykorzystujące WebView oraz React JS

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #front end