Redux-Saga jest biblioteką służącą do zarządzania stanem aplikacji. Instaluje się jako middleware do Reduxa podobnie jak Redux-Thunk, ale składnia za pomocą którą się je wywołuje jest inna.

W Redux-Saga został wykorzystany dość stary koncept generatorów, który pojawił się razem z promisami na konferencji JS w 2013 roku, ale do tej pory nie był i nadal nie jest popularnym rozwiązaniem. Wydaje się dość trudny na początku do zrozumienia, ale rozwiązuje wiele problemów w postaci chociażby tzw. Callback Hell, czyli zagnieżdżonych w sobie wielu zapytań zwracających rezultaty.

Praca na laptopie, Redux-Saga

Słowa kluczowe w Redux-Saga

Redux-Saga w swojej składni wykorzystuje słowa kluczowe, takie jak:

call, put, takeEvery, takeLatest, all 

Każde z tych słów kluczowych jest wykorzystywane w funkcji będącej generatorem, zwracającej obiekty zwane Efektami.

 

Najprostszym przykładem będzie zapytanie API. W tym zapytaniu pobierzemy listę produktów do naszego sklepu e-commerce, tak by komponent, który wykorzystuję zmienną z listą produktów automatycznie się przeładował.

// saga.js
import { call, takeLatest, all } from 'redux-saga/effects'

function* fetchProducts() {
 const products = yield call(Api.fetch, '/products')
}

function* actionWatcher() {
   yield takeLatest('GET_PRODUCTS', fetchProducts)
}

export default function* rootSaga() {
  yield all([
  actionWatcher(),
  ]);
}

// app.js
const sagaMiddleware = createSagaMiddleware();

const store = createStore(
  reducer,
  applyMiddleware(sagaMiddleware),
);
sagaMiddleware.run(rootSaga);

Działanie Redux Saga składa się z następujących elementów:

1. Tworzony jest store Reduxowy i do niej podłączamy nasz sagaMiddleware
2. RootSaga za pomocą słowa kluczowego all przyjmuje listę innych obiektów saga na które nasłuchuje.
3. ActionWatcher korzystając z takeLatest nasłuchuje na zmiany w akcji reduxowej o nazwie GET_PRODUCTS 
4. Komponent korzystając z Reduxa wywołuję akcję reduxową
5. Wywoływany jest generator saga fetchProducts .

 

Korzystanie z takeLatest jest o tyle ciekawe, że gdy ta sama akcja będzie wywołana ponownie to poprzednia zostanie anulowana. Istnieje wiele innych elementów wbudowanych w Saga, które pomagają zarządzać asynchronicznością takich jak: debounce, throttle, delay.

 

Czy szukasz wykonawcy Redux-Saga ?
logo

Zalety korzystania z Redux-Saga

 • Jedną z głównych zalet jest łatwość w zarządzaniu skomplikowanymi sekwencjami asynchronicznych operacji. Dzięki zastosowaniu generatorów i efektów umożliwia tworzenie wyrafinowanych struktur zarządzania asynchronicznością, co znacznie ułatwia pracę z danymi, które pochodzą z różnych źródeł, takich jak API lub WebSocket'y.
 • Kolejną zaletą jest jego łatwość w testowaniu. Dzięki temu, że logika asynchroniczna jest odseparowana od samej aplikacji, możliwe jest łatwe i dokładne testowanie modułów Redux-Saga, co z kolei prowadzi do większej pewności, że aplikacja działa tak, jak powinna.
 • Warto również zwrócić uwagę na skalowalność Redux-Saga. Ta biblioteka jest zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić łatwe dodawanie nowych funkcjonalności do aplikacji, co sprawia, że jest idealna do zastosowania w większych projektach.
 • Ostatnią zaletą jest jej elastyczność. Dzięki temu, że biblioteka opiera się na generatorach, możliwe jest tworzenie różnych typów sekwencji asynchronicznych operacji, co pozwala na dostosowanie Redux-Saga do konkretnych potrzeb projektu.

 

Kiedy warto korzystać z Redux-Saga

Saga wydaje się być dobrym zamiennikiem dla Redux-Thunków i warto spróbować ją samemu we własnym projekcie. Przydaje się w szczególności wtedy, gdy mamy do czynienia ze skomplikowanym interface'm i wieloma akcjami. Słowa kluczowe czyli tzw. saga efekty rozwiązują wiele problemów związanych z asynchronicznością. Potrafią opóźnić zapytania, określić ich maksymalną częstotliwość, anulować zapytanie jak i wiele innych.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły