.Net to platforma programistyczna niezwiązana z żadnym językiem programowania, która umożliwia tworzenie aplikacji w wielu różnych językach w tym: C++/CLI, C#, F#, J#, Delphi 8, Visual Basic, .NET, Python i wielu innych. Powstała z inicjatywy Microsoft w 2014 roku na licencji open source i obejmuje środowisko uruchomieniowe CLR i biblioteki, które za pomocą klas pozwalają w szybki i łatwy sposób utworzyć konwencjonalne funkcjonalności. Jej podstawowymi zaletami są wysoka wydajność, bezpieczeństwo i zorientowanie na programowanie obiektowe. Dodatkowo umożliwia korzystanie z interfejsów API oraz pracę na platformie GitHub.

.net

.Net – elastyczność, która podbija rynek


.Net działa poprawnie i wydajne na wielu platformach oraz umożliwia budowę witryn internetowych, aplikacji webowych i serwerów w systemach Windows, Linux i MacOS. Pozwala także tworzyć za pomocą jednego kodu natywne aplikacje mobilne oraz atrakcyjne aplikacje na komputery stacjonarne, mikrousługi działające w kontenerach Docker czy produkcję gier 2D i 3D. Dodatkowo platforma jest kompatybilna ze wszystkimi usługami dostępnymi w chmurze, co pozwala na korzystanie z jej usług i wdrażanie własnych rozwiązań. .Net jest niezwykle stabilna, dzięki czemu jest idealna do wdrażania dużych projektów oraz oferuje szeroką pomoc techniczną. Jej wdrożenie na inne systemy możliwe jest dzięki dedykowanemu sterownikowi, a samo tworzenie oprogramowania wymaga zastosowania kompilatora udostępnionego przez Microsoft. Dodatkowo firma oferuje darmową usługę SKD, czyli Software Developer Kit, umożliwiającą przeprowadzenie potrzebnych integracji. Ponieważ wykorzystuje programowanie obiektowe, eliminuje powtarzanie niepotrzebnego kodu, co oznacza mniej pracy dla programistów i większą wydajność całej aplikacji. .Net wykorzystuje powtarzalne komponenty oraz umożliwia kontrolowane kodu, jednocześnie umożliwiając wersjonowanie aplikacji i ograniczając poswatanie konfliktów podczas wdrażania. Ponadto platforma ta cieszy się popularnością dzięki podwyższonemu bezpieczeństwu aplikacji, oferując zaawansowane funkcje ochronne dotyczące samego zabezpieczenia kodu oraz bazujące na podziale dostępu do plików w zależności od ról użytkownika.

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły