Korzystając z baz danych musimy podjąć decyzję z jakiego systemy do zarządzania baz danych wybierzemy. Na rynku mamy parę opcji do wyboru jedną z nich jest mongoDB, które w tym artykule pokrótce przedstawię.

mongoDB

Co to jest MongoDB

MongoDB jest to system open source do zarządzania nie relatywnymi bazami danych. Został on napisany w języku C++ przez firmę 10gen, pierwsze wydanie ukazało się w lutym 2009 roku. Charakteryzuje się on brakiem ściśle zdefiniowanej struktury obsługiwanych baz danych. Dane składowane są zapisywane w plikach o formacie JSON. MongoDB zamiast używać tabel i wierszy jak to robi np. MySQL wykorzystuje on kolekcje i dokumenty. Dokumenty składają się z par klucz-wartość, które są podstawową jednostką danych. Kolekcje zawierają zestawy dokumentów i funkcji, które są odpowiednikami table relacyjnych baz danych.

 

Czy szukasz wykonawcy MongoDB ?
logo

Możliwości MongoDB

MongoDB jest łatwe do użycia oraz cechuje się dużą skalowalnością. Ponieważ MongoDB jest bazą danych noSQL, czyli dane przechowujemy w dokumencie zamiast w tabeli. Sprawia to, że MongoDB jest bardzo elastyczne i można go dostosować do rzeczywistej sytuacji. Dużym plusem MongoDB jest to, że możemy podzielić dane na kilka serwerów. Wykorzystuje on koncepcję shardingu do skalowania horyzontalnego, dzieląc dane między wiele instancji MongoDB. Rozwiązuje to problemy z obciążającymi serwerami oraz jesteśmy w stanie zduplikować dane, aby utrzymać działanie systemu w przypadku awarii. Kolejnym atutem MongoDB jest koncepcja replikacji, zapewnia ona wysoką dostępność oraz zabezpiecza przed awariami serwerów. Zestaw replik składa się z dwóch lub więcej instancji MongoDB. Każdy element zestawu replik może w dowolnym momencie pełnić rolę repliki podstawowej lub wtórnej. Replika podstawowa współdziała z klientem i wykonuje operacje odczytu oraz zapisu. Repliki pomocnicze przechowują kopię baz danych. Kiedy Replika podstawowa ulegnie awarii, replika automatycznie przełączą się na pomocniczą i stanie się ona serwerem głównym.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły