Iteracja pierwsza - specyfikacja

Listopad 2019 roku był momentem rozpoczęcia projektu. Wspólnie z klientem ustaliliśmy specyfikację aplikacji. Obejmowała ona m. in. listowanie firm (firmy dodane w bazie), inwestycji powiązanych z daną firmą oraz sekcję blogową, pozwalającą administratorowi na postowanie aktualności ze świata przedsięwzięć budowlanych. Ustalony został także zakres responsywności strony, tak, aby wyglądała ona schludnie i przejrzyście niezależnie od wielkości ekranu. Zdecydowaliśmy się na stack technologiczny w postaci React.js i Django Rest Framework, który zapewnił szybkość i wygodę developmentu, na przykład poprzez wbudowany w Django panel administracji zawartością. Już w czerwcu mieliśmy działający produkt. Do września 2020 utrzymywaliśmy aplikację i wprowadzaliśmy w niej usprawnienia zgodnie z życzeniami Klienta.

Strona główna polandbuild.com

Iteracja druga - modernizacja

We wrześniu 2020 roku otrzymaliśmy od Klienta makiety przedstawiające nowy wygląd strony. Wdrożyliśmy je do grudnia, nadając stronie zupełnie nowy styl, podobny do tego, który widzimy dzisiaj. Dodaliśmy także przyciski edytora, które przy odpowiedniej roli zalogowanego użytkownika odsyłają do panelu, w którym można zmienić oglądaną zawartość. Poprawiliśmy responsywność strony, tak, aby korzystało się z niej jeszcze bardziej intuicyjnie i przyjemnie.

rsz_rsz_polandbuild_responsywanosc.png

Iteracja trzecia - bezpieczeństwo i marketing

W lutym 2022 roku nastąpił kolejny etap rozwoju produktu. Tym razem uprościliśmy zawartość strony, a także wprowadziliśmy ograniczenia ilości wyszukiwań inwestycji dla użytkowników niezarejestrowanych i/lub nieposiadających wykupionej prenumeraty, oparty na pamięci lokalnej przeglądarki, zgodnie z praktyką stosowaną przez wiele stron internetowych z artykułami i newsami. Na życzenie Klienta dodaliśmy również moduł służący do resetowania hasła oraz funkcjonalność wysyłki newslettera z najnowszymi aktualnościami dotyczącymi inwestycji.

rsz_rsz_polandbuild_przekroczony_limit.png

Iteracja czwarta - ostatnie szlify

W czerwcu 2023 rozpoczęliśmy i zakończyliśmy ostatni etap rozwoju produktu. W tej iteracji do naszych zadań należało m. in. przebudowanie systemu ograniczenia ilości wyszukiwań, tak aby używał on adresu IP użytkownika, jeśli ten nie jest zalogowany. Poinformowaliśmy Klienta o potencjalnych zaletach oraz wadach takiego rozwiązania i przeszliśmy do implementacji. Uaktualniliśmy także dane kontaktowe i adresowe na stronie, zdezaktywowaliśmy newsletter i podpięliśmy regulamin oraz politykę prywatności strony, dbając o estetykę prezentowanych użytkownikowi zasad. Na tym etapie zaangażowaliśmy również zespół UX/UI, aby dopiąć wszystko na ostatni guzik. Na końcu dokonaliśmy kilku poprawek, o które poprosił Klient i wdrożyliśmy aplikację produkcyjnie.
 

rsz_rsz_1polandbuild_regulamin.png

Warstwa techniczna

  • React.js - technologia służąca do budowy warstwy graficznej aplikacji. Pozwoliła ona na sprawną realizację projektu, ponieważ jest znana i lubiana przez większość naszych programistów, głównie ze względu na prostotę. Realizujemy także projekty w tym frameworku z użyciem języka TypeScript, jednak poziom złożoności projektu nie wymagał użycia tej odmiany React'a.
  • Django Rest Framework - technologia użyta na backendzie, świetnie nadająca się do budowy mało i średnio skomplikowanych aplikacji webowych. Co do tej decyzji upewnił nas dodatkowo wbudowany panel administratora zawarty w specyfikacji.
  • Baza danych PostgreSQL - popularna baza danych typu SQL, wspierana przez Django Rest Framework. Modelowanie danych nigdy nie było łatwiejsze.
  • Heroku - platforma umożliwiająca wdrożenie aplikacji (najczęściej backendowych) w szybki i przede wszystkim mało kosztowny dla Klienta sposób. Liczne funkcjonalności tej platformy uprościły także konstrukcję systemu wysyłki newslettera (usługa typu cron) i pozwoliły na bezpieczne przechowywanie informacji o ponad 30 tysiącach inwestycji budowlanych.
  • AWS Amplify - ta usługa Amazona pozwoliła nam zahostować warstwę frontendową projektu z użyciem świetnego CI/CD dostarczonego przez platformę, aby zminimalizować czas i nakład pracy potrzebny na dostarczenie i aktualizowanie produktu.
  • AWS Route 53 - to kolejna usługa Amazona, dzięki której mogliśmy dokonać konfiguracji adresów email z domeną polandbuild.com, a także odpowiednio zadbać o certyfikaty bezpieczeństwa strony. 
  • AWS S3 - następny service firmy Amazon, służący do bezpiecznego i stosunkowo taniego przechowywania plików w chmurze. Dzięki niemu na stronie można zauważyć zdjęcia i pliki załączone do artykułów blogowych i raportów tygodniowych.

Wnioski

Każdy projekt IT to długoterminowa i wieloetapowa przygoda. Podczas pracy nad aplikacją mieliśmy to na uwadze i z tego powodu byliśmy w stanie produkcyjnie wdrożyć system, którego rozwój trwał ponad 3 lata i na przestrzeni czasu współpracować z Klientem tak, aby osiągnąć zamierzony efekt. Zachęcamy do sprawdzenia efektów naszej pracy za pomocą przycisku poniżej.

 

 

 

 

 

 

Zobacz projekt LIVE