Marketing to starannie zaplanowana strategia, której głównym celem jest zwiększenie zysku firmy poprzez dostarczenie produktów lub usług swoim klientom, które zaspokajają ich potrzeby. Obejmuje także budowanie skutecznej komunikacji z klientem poprzez szereg działań zwianych z kreowaniem zarówno wizerunku marki, jak i ustalaniem i kreowaniem potrzeb konsumentów oraz promowanie produktów na podstawie tej wiedzy.

 

Marketing – zorientowanie na klienta korzystne dla niego i firmy

Marketing pierwotnie oznaczał proces społeczny, którego podstawowym celem było tworzenie, oferowanie oraz wymiana lub sprzedaż towarów i usług. Obecnie pojęcie to ma bardzo szerokie znacznie i nie dotyczy jedynie nachalnej reklamy, a tworzy całą filozofią biznesu, który obejmuje wszystkie działania we wszystkich działach  firmy. W idealnym rozumieniu tego słowa jest to takie zarządzanie korzystnymi relacjami z klientami, które przynoszą realne wartości zarówno im, jak i firmie. Marketing (w uproszczonej formie) to proces, który powinien zawierać następujące kroki:

  1. Przeprowadzenie analizy rynku, czyli potrzeb klientów w określonej grupie docelowej.
  2. Staranne zaplanowanie strategii marketingowej we wszystkich kanałach komunikacji z klientem — ominchannel.
  3. Zbudowanie trwałych relacji z klientami i wywołanie u nich pozytywnych doświadczeń. 
  4. Uzyskanie wartości od klienta, czyli zysku, który  pozwoli zgromadzić firmie kapitał i dalej ją rozwijać.

Marketing

A zatem marketing ma za zadanie stworzenie takiego przekazu dotyczącego samej marki oraz oferowanych przez nią produktów i usług, które są skierowanie do określonej grupy odbiorców. Istotne jest dokładne sprecyzowanie działań związanych z komunikacją oraz jej kanałów, a także celu, jaki mają one wywołać u klientów. Działania te dotyczą m.in. środków przekazu, ustalania cen, promocji i dystrybucji dóbr oraz usług, przekazywanie określonych idei i wartości, które mają wzbudzić zaufanie i nawiązać trwałe relacje z klientami.

Nasza oferta

Powiązane artykuły