Rodzaje zapór ogniowych

Wyróżniamy trzy główne rodzaje: Stateful Inspection (SPI), zaporę warstwy aplikacji oraz zaporę warstwy sieciowej. SPI to tradycyjny rodzaj zapory, który działa na poziomie połączeń sieciowych. Zapora warstwy aplikacji korzysta z reguł i filtrów, aby blokować ruch sieciowy na poziomie aplikacji. Z kolei zaporę warstwy sieciowych zwane również zaporą pakietów, kontroluje ruch sieciowy na poziomie trzech pierwszych warstw modelu OSI.

 

Jak działa firewall?

Firewall jest to program lub urządzenie sieciowe, które ma za zadanie kontrolować przepływ danych pomiędzy siecią zewnętrzną a wewnętrzną oraz decydować, które z nich mają prawo wejść, a które zostaną zablokowane. Jest to pierwsza linia obrony przed atakami z zewnątrz. Działanie firewalla polega na analizie pakietów danych, które przechodzą przez sieć i na ich podstawie podejmowane są decyzje dotyczące ich dalszego przepływu. W zależności od zastosowanej konfiguracji, firewall może blokować dostęp do określonych usług, adresów IP czy portów, co wpływa na bezpieczeństwo sieci i chroni ją przed zagrożeniami.

image (59).png

Zasady konfiguracji firewall

Zasady obejmują decyzje o tym, które porty będą zablokowane lub otwarte, jakie protokoły będą dozwolone, a także jakie adresy IP mają mieć dostęp do sieci. Istnieją trzy podstawowe ustawienia: blokowanie, zezwalanie i odrzucanie. Blokowanie oznacza, że ruch jest całkowicie blokowany, zezwalanie oznacza, że ruch jest całkowicie przepuszczany, a odrzucanie oznacza, że ruch jest ignorowany i żadna odpowiedź nie jest zwracana. Dobre praktyki konfiguracji firewall obejmują również regularne aktualizacje oprogramowania oraz monitoring ruchu sieciowego.

 

Typy firewall

Istnieją trzy podstawowe typy firewalli: firewall sieciowy (network firewall), firewall warstwy aplikacji (application firewall) oraz firewall hosta (host-based firewall). Firewall sieciowy działa na poziomie sieci, kontrolując przepływ danych między urządzeniami i sieciami. Firewall warstwy aplikacji działa na poziomie aplikacji, kontrolując ruch sieciowy związany z danymi przesyłanymi przez aplikacje. Firewall hosta działa na poziomie hosta, kontrolując połączenia między urządzeniem a siecią oraz między aplikacjami działającymi na tym urządzeniu.

 

Bezpieczeństwo firewall

Firewall jest jednym z najważniejszych narzędzi w każdej strategii bezpieczeństwa IT. Jego głównym zadaniem jest ochrona przed nieautoryzowanym dostępem do sieci oraz zabezpieczenie przed atakami z zewnątrz. Istnieją różne rodzaje firewalli, takie jak sieciowe, hostowe, aplikacyjne czy rozproszone, ale ich celem jest zawsze minimalizacja ryzyka bezpieczeństwa.

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #Security