Wzorzec projektowy Bridge, noszący również nazwę 'Most', jest strukturalnym wzorcem projektowym, który ma na celu oddzielenie abstrakcji od jej implementacji, tak aby mogły być modyfikowane niezależnie. W praktyce zapewnia on, że klasa reprezentująca abstrakcję nie jest bezpośrednio powiązana z klasą realizującą jej implementację. Ta separacja umożliwia nie tylko zmianę środowiska implementacji bez wpływu na klasę abstrakcji, ale także tworzenie różnych implementacji dla tej samej abstrakcji. W efekcie, wzorzec Bridge zwiększa elastyczność i skalowalność kodu, jednocześnie redukując jego złożoność.

 

Jak działa wzorzec Bridge? Główne zasady

Wzorzec Bridge jest strukturalnym wzorcem projektowym, który ma na celu oddzielenie abstrakcji od jej implementacji, tak aby obie mogły być modyfikowane niezależnie. Głównym założeniem wzorca Bridge jest 'budowa mostu' pomiędzy abstrakcją a implementacją. Abstrakcja odnosi się do wysokiego poziomu modułu w programie, który kontroluje logikę, natomiast implementacja to rzeczywiste działanie tego modułu. W praktyce Bridge służy do użycia w miejscach, gdzie chcemy zastosować oddzielne i niezależne modyfikacje dla abstrakcji i implementacji. Dzięki temu, zmiana implementacji abstrakcyjnej klasy nie wpływa na interfejs kliencki, a tym samym klient nie musi być ponownie kompilowany po zmianie implementacji.

Wzorzec projektowy Bridge

Czy szukasz wykonawcy projektów IT ?
logo

Kiedy stosować wzorzec Bridge: praktyczne przypadki użycia

Wzorzec Bridge jest szczególnie polecany w sytuacjach, kiedy chcemy oddzielić abstrakcję od jej implementacji, tak aby obie mogły być modyfikowane niezależnie. Jest użyteczny, gdy docelowo przewidujemy różne rodzaje działania obiektu. Doskonałym przykładem może być system zarządzania treścią (CMS), gdzie treść może być prezentowana w różnych formatach, takich jak HTML, PDF czy JSON. Innym praktycznym przypadkiem użycia może być aplikacja graficzna, która umożliwia rysowanie kształtów w różnych kolorach. Wzorzec Bridge pozwoliłby tutaj na niezależne modyfikowanie zarówno kształtów, jak i kolorów. Przede wszystkim jednak, wzorzec ten pomaga w zapewnieniu czystego i zrozumiałego kodu, unikania długich list if-else oraz umożliwia łatwe dodawanie nowych funkcjonalności.

 

Zalety i wady stosowania wzorca Bridge

Wzorzec Bridge posiada szereg zalet. Najważniejsza z nich to oddzielenie abstrakcji od implementacji, co pozwala na niezależne modyfikowanie obu tych aspektów bez drastycznego wpływu na całość kodu. Możliwe jest również łatwe dodawanie nowych klas, zarówno po stronie abstrakcji, jak i implementacji. To zapewnia wysoką skalowalność i elastyczność rozwiązania. Bridge pomaga również w rozwiązywaniu problemów gdzie występuje wiele wariantów klasy, zmniejszając powtarzalność kodu. Wadą stosowania wzorca Bridge może być jednak złożoność jego implementacji. Wymaga on dużego doświadczenia i umiejętności programistycznych. Ponadto, w projekcie o małej skali, wprowadzenie tego wzorca może prowadzić do nadmiernego skomplikowania struktury kodu, co z kolei może zwiększyć zarówno czas tworzenia aplikacji, jak i jej późniejsze utrzymanie.

 

Przykładowa implementacja wzorca Bridge w praktyce

Praktyczne zastosowanie wzorca Bridge można łatwo zilustrować na przykładzie różnych typów urządzeń renderujących obrazy. Załóżmy, że mamy do czynienia z dwoma typami urządzeń: monitorem komputerowym i projektorem. Oba urządzenia różnią się sposobem wyświetlania obrazów, co w naturalny sposób prowadzi do utworzenia dwóch różnych klas. Tworzymy interfejs Rysowanie, który definiuje operacje, które muszą być obsługiwane przez urządzenia: rysujLinie(), rysujKolo() itp. Oba urządzenia implementują ten interfejs, ale każde w odmienny sposób, zgodnie z własnymi specyfikacjami. Wzorzec Bridge pozwala na zestawienie tych dwóch abstrakcji w sposób niezależny od siebie. Na szczeblu wyższym moglibyśmy mieć klasę ProgramRysujący, która korzysta z interfejsu Rysowanie, ale bez bezpośredniego odwoływania się do konkretnych implementacji. Tym samym łatwo dopasowujemy ProgramRysujący do dowolnego urządzenia, co pozwala na elastyczność i łatwość w utrzymaniu kodu.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #Project manager