Scrum i Kanban to dwa popularne ramy zarządzania projektami, które mają swoje korzenie w praktykach przemysłu produkcyjnego i zostały później zaadoptowane przez branżę IT. Scrum, który ma swoje korzenie w Lean Manufacturing, jest interaktywne i inkrementacyjne ramy, które kładą nacisk na dostarczanie funkcjonalnej jednostki oprogramowania przez zespół projektowy w regularnych cyklach, zwanych sprintami. Z kolei Kanban, pochodzący z Japońskiego systemu zarządzania produkcją Toyota, jest bardziej elastyczną ramą umożliwiającą ciągłe dostarczanie wartości, z naciskiem na ograniczenie ilości pracy w toku (Work In Progress) i wizualizację strumieni pracy. Obie metodyki, choć różne, mają na celu zwiększenie efektywności procesów, poprawę jakości produktów, a także zwiększenie satysfakcji klienta poprzez ciągłe dostarczanie wartości.

 

Hybrydowe podejście zarządzania: Powstanie Scrumban

Scrumban, jest efektem połączenia dwóch osiągnięć z dziedziny zarządzania projektami: metodyki Scrum oraz systemu Kanban. W otoczeniu dynamicznego, nieprzewidywalnego sektora IT, dla zespołów programistycznych ważne jest znalezienie skutecznego podejścia do organizacji pracy. Scrum, zorientowany na projekty o skomplikowanej strukturze i niejasnych z góry wymaganiach, oferuje elastyczność, natomiast Kanban pozwala na efektywne śledzenie postępów i identyfikację potencjalnych problemów. Powstałe z połączenia tych dwóch strategii Scrumban, zdobywa coraz większą popularność dzięki swojej wszechstronności i elastyczności, które są kluczowe w zarządzaniu projektami IT.

 

Czy szukasz wykonawcy projektów IT ?
logo

Zasady i wartości Scrumban: Łączenie najmocniejszych punktów Scrum i Kanban

Przyjęcie Scrumban, to świadome połączenie najmocniejszych wartości i zasad dwóch sprawdzonych i cenionych w świecie IT strategii zarządzania projektami. Koncentruje się  on na dostarczaniu wartościowego produktu poprzez ciągłe usprawnianie, efektywnie łącząc adaptacyjny i inspekcyjny charakter Scruma z wizualizacją i równoważeniem pracy Kanban. Ta hybrydowa metoda umożliwia zarówno rozwinięcie innowacyjnej, jak i szybko reagującej kultury pracy. Zastosowanie Scrumban pozwala na większe zrozumienie procesów przez zespoły, lepszą organizację pracy i prędkość reagowania, a co za tym idzie - finalnie umożliwia dostarczenie najwyższej jakości produktu dla klienta.

biuro, Scrumban

Narzędzia pomagające w zarządzaniu Scrumban

Narzędzia do zarządzania Scrumban stanowią kluczowy element w skutecznym wdrażaniu tej hybrydowej metodyki. Nie tylko ułatwiają one komunikację w zespole, ale także pomagają w monitorowaniu postępów i priorytetyzacji zadań. Opcji jest wiele, począwszy od tablic Kanban dostępnych w popularnych programach do zarządzania projektami takich jak Jira, Trello czy Asana, a skończywszy na bardziej zaawansowanych systemach specjalnie zaprojektowanych do zarządzania Scrumban, takich jak Leankit czy Targetprocess. Ważne jest, by wybrane narzędzie oferowało funkcje związane zarówno ze Scrumem, jak i Kanbanem, na przykład: możliwość tworzenia sprintów, monitorowanie przepływu pracy czy też wskaźniki wydajności takie jak Lead Time i Cycle Time. Pamiętaj, że narzędzia są tylko wsparciem dla procesu i nie zastąpią dobrze zorganizowanego zespołu oraz jasno określonych celów projektowych. Wybór właściwego narzędzia to inwestycja, która może znacząco wpłynąć na efektywność Twojego zespołu.

 

Scrumban: Korzyści i potencjalne wyzwania implementacji w środowisku IT

Scrumban, przynosi wiele korzyści dla zespołów projektowych, szczególnie w dziedzinie IT. Ułatwia efektywne planowanie, adaptive learning i ciągłe doskonalenie procesów. Przy tym oferuje większą elastyczność niż typowy Scrum, pozwala na bardziej dynamiczne zarządzanie projektem i dostosowuje się do zmieniających się wymagań klienta w procesie tworzenia software'u. Scalenie Scruma i Kanbana pozwala także na lepszą wizualizację przebiegu pracy, lepsze zarządzanie przepływem operaacji oraz eliminację marnotrawstwa. Niemniej jednak, stawia przed organizacjami pewne wyzwania. Implementacja Scrumban wymaga gruntownego zrozumenia obu metodyk, jak również umiejętności adaptacji do nowego sposobu pracy. Konieczne jest zdobycie odpowiednich kompetencji przez zespół, a także systematyczne monitorowanie postępów i dostosowywanie procesów w odpowiedzi na napotkane problemy.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #Project manager