Wiele firm działających w branży IT na co dzień pracuje przy mniej lub bardziej skomplikowanych projektach. Całe zespoły złożone z programistów frontend i backend, grafików oraz specjalistów od UX i UI potrzebują dobrej organizacji poszczególnych etapów prac, aby móc działać sprawnie i wydajnie. Jednakże doskonała organizacja pracy, która przekłada się na szybkość i efektywność, wymaga wyboru odpowiedniej metodyki pracy.

 

Metodyki zarządzania projektami

Metodyka zarządzania projektami IT ma za zadanie szybką i łatwą organizację pracy przy jednoczesnej optymalizacji wszelkich działań programistycznych. Jeszcze kilka lat temu zespoły programistów musiały radzić sobie same z planowaniem tych procesów, jednak prowadziło to na dłuższą metę do przepracowania, spadku wydajności i nie wywiązywania się z terminów realizacji. Na szczęści dziś na szeroką skalę korzysta się z metodyk pracy, czyli dobrze przemyślanych systemów organizujących pracę w oparciu o z góry ustalone zasady i wytyczne, narzędzia i kanały komunikacji w zespole i z klientem. Pojęcie metodyki jest bardzo szerokie, ponieważ w dużej mierze odnosi się do pewniej filozofii czy standardu postępowania, który znacznie wpływa na wysoki poziom porządku i higieny pracy oraz motywację pracowników, co ma odzwierciedlenie w efektywności. Obecnie dostępnych jest wiele metodyk zarządzania projektami, które powinny być indywidualnie dobierane do każdego jednego projektu. Do najpopularniejszych z nich należą Agile, Scrum, Waterfall i Kanban. Jaką metodykę zarządzania projektami wybrać w oparciu o wymagania projektu?

 

Czy szukasz wykonawcy projektów IT ?
logo

Agile

Agile to najpopularniejsza metodyka zarządzania projektami, której podstawowym założeniem jest rozbicie projektu na mniejsze części tzw. iteracje lub sprinty. Powala to podzielić każdy projekt na krótkie etapy, co daje ogromną elastyczność, bo koncentruję się na spełnianiu wymagań i doskonaleniu pracy. Po zakończeniu jednego cyklu oddaje się go do opinii klienta i dopiero po akceptacji przechodzi się do następnego cyklu. Najlepiej sprawdza się przy projektach, w których nie ma jasnej wizji a prace nad nim z góry zakładają nagłe zmiany, z kolei klient chce kontrolować pracę i otrzymywać częste raporty.

Agile metodyka

Zalety Agile:

 • łatwa komunikacja – dzięki częstym zebraniom i spotkaniom klient może uczestniczyć w tworzeniu projektu, zaś zespół na bieżąco raportuje postępy w pracy;
 • ogromna elastyczność – dzięki cyklicznej pracy wszelkie zmiany można wprowadzić na każdym etapie rozwoju projektu;
 • wysoka jakość – projekt jest dopracowany w każdym szczególe, dzięki ciągłemu planowaniu prac oraz testowaniu poszczególnych części projektu;
 • zarządzanie ryzykiem – w Agile dzięki nieustannemu planowaniu możliwe jest szybkie rozpoczęcie programowania, z kolei poziom ryzyka jest minimalny, dzięki regularnym raportom prac, co umożliwia dostosowanie ich do oczekiwań klienta i wymagań rynku.

 

Scrum

Scrum to równie popularna metodyka zarządzania projektami. Jest oparta na Agile, a więc polega na pomyśle cyklicznych etapów. Różnica polega na tym, że etapy te posiadają wiele małych koków, a cała metodyka kładzie duży nacisk na pracę zespołową np. podczas codziennych kilkuminutowych spotkań w celu omówienia postępów w pracy. Zakłada również rolę właściciela produktu, który czuwa nad całym procesem tworzenia projektu, łącząc zadania analityka biznesowego, klienta i odbiorcy końcowego. Z kolei nad przestrzeganiem zasad metodyki czuwa Scrum Master, który pełni rolę mentora i konsultanta.

scrum metodyka

Zalety Scrum

 • kontrola projektu – Scrum zakłada, iż każdy członek zespołu ma swobodny dostęp do każdego etapu prac nad projektem. Prowadzi to do niezwykłej przejrzystości projektu i kontroli przepływu pracy, co wpływa na jego wysoką jakość;
 • samoorganizacja i iteracyjność pracy – każdy zespół zarządzany jest przez specjalistę, który bez problemu jest w stanie uzupełnić braki pracowników bez spadku wydajności pracy zespołu. Jednocześnie każdy z członków zespołu ma jasno określone obowiązki, dzięki czemu może zastosować najbardziej efektywne metody ich realizacji;
 • kooperacja – Scrum kładzie duży naciska na wydajność zespołu, od której zależy jakość całego projektu. Dlatego też Master Scrum organizuje codzienne spotkania, na których omawiane są postępy w pracy i które służą podniesieniu motywacji zespołu.

 

Waterfall

Waterfall to tradycyjna metodyka zarządzania projektami. Polega na kaskadowym modelu pracy, który zakłada wykonywanie etapów pracy jeden po drugim w ściśle określonej kolejności. Zakłada też dokładne planowanie i brak elastyczności, a cały projekt jest z góry rozpisany w dokumentacji, posiada ustalony budżet i termin.

Waterfall metodyka zarządzania projektami

Zalety Waterfall:

 • jasna dokumentacja – Waterfall zakłada odgórną znajomość wszelkich wymagań i zależności
  projektu.Wszelkie niezaplanowane funkcjonalności są niezwykle trudne do wdrożenia i
  nierzadko wprowadzają ogólny chaos;
 • etapowość – cały projekt podzielony jest na etapy na podstawie przejrzystej dokumentacji. Przed rozpoczęciem kolejnego etapu, poprzedni musi zostać zakończony i zaakceptowany, ponieważ powrót do poprzednich cykli jest niezwykle utrudniony;
 • niezmienność – cały projekt musi z góry zakładać, iż kolejne etapy są całkowicie możliwe do wykonania. Waterfall zakłada jednotorowy proces pracy, w którym żadne zadania nie mogą się na siebie wzajemnie nakładać.

 

Kanban

Kanban to metodyka zarządzania projektami, która stawia na płynny przepływ pracy. Polega na rozdzielania etapów pracy nad projektem i możliwości obserwacji każdego z nich, dzięki wizualizacji na przestrzeni zwanej tablicą (jap. Kanban). Podstawowe elementy tej tablicy to zadania ze statusem „do zrobienia”, „w toku” i „zrobione”, które zwierają informacje o postępie z każdego najmniejszego etapu konkretnego zadania. Ta metodyka pracy pozwala wyeliminować etapy o niskiej wydajności, które okazują się bardziej czasochłonne niż początkowo planowano.

Kanban metodyka zarządzania projektami

Zalety Kanban:

 • nieustanny rozwój – Kanban dzięki doskonałej organizacji zadań pozwala zespołowi na wprowadzanie zmian, testowanie czy podpinanie nowych funkcjonalności do projektu, dzięki czemu jest on niezwykle elastyczny i otwarty na zmiany;
 • podział procesów - każdy etap pracy zawiera dokładną listę zadań, które są przypisane do konkretnych członków zespołu. Pomaga to kontrolować postęp pracy każdego z nich oraz sprawdzać status konkretnego zdania.

 

Jak wybrać odpowiednią metodologię dla Twojego projektu?

Wybór odpowiedniej metodologii zarządzania projektem jest kluczowy dla jego sukcesu i wymaga dokładnej analizy specyfiki, wymagań oraz zasobów projektu. Agile i Scrum doskonale sprawdzają się w projektach, gdzie wymagana jest duża elastyczność, szybka adaptacja do zmian i ciągła komunikacja z klientem. Są idealne dla zespołów ceniących iteracyjny rozwój i szybkie dostarczanie wartości. Waterfall, z kolei, jest preferowany w projektach o jasno zdefiniowanych etapach i wymaganiach, gdzie zmiany są rzadkie lub kosztowne, jak np. w dużych projektach inżynieryjnych. Kanban świetnie sprawdza się w środowiskach, które wymagają ciągłej dostawy i elastyczności, ale z mniejszym naciskiem na cykliczne iteracje. Wybierając metodologię, należy rozważyć wielkość zespołu, rodzaj i skomplikowanie projektu, a także preferencje klienta i zespołu deweloperskiego. Ważne jest, aby pamiętać, że każda z tych metodologii może być dostosowana i skalowana w zależności od potrzeb projektu, a czasami nawet kombinacja różnych podejść może przynieść najlepsze rezultaty.

 

Dalszy rozwój i trendy w metodologiach zarządzania projektami IT

Metodyki zarządzania projektami IT stale ewoluują, aby dostosować się do zmieniających się wymagań i potrzeb biznesowych. Obecnie jednym z najważniejszych trendów jest zwiększenie elastyczności i szybkości w zarządzaniu projektami, co umożliwia lepszą reakcję na zmieniające się warunki rynkowe i potrzeby klientów. W ostatnich latach popularnością cieszy się metodyka DevOps, która integruje procesy rozwoju i wdrażania oprogramowania, co pozwala na szybsze i bardziej efektywne wdrażanie zmian. Innym trendem jest rosnące znaczenie analizy danych w zarządzaniu projektami IT, co pozwala na lepsze monitorowanie postępu projektu i podejmowanie bardziej świadomych decyzji. Warto również zwrócić uwagę na rosnącą popularność metodyk hybrydowych, które łączą w sobie elementy różnych metodologii, takich jak Scrum i Waterfall, aby dostosować się do konkretnych potrzeb projektu. Rozwój i trendy w metodologiach zarządzania projektami IT mają na celu zwiększenie efektywności i skuteczności zarządzania projektami oraz dostarczenie wartości biznesowej dla klienta.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #Project manager