Agile to podejście do zarządzania projektami, które zostało zaproponowane w 2001 roku w celu skuteczniejszego radzenia sobie z coraz bardziej złożonymi i dynamicznymi wymaganiami rynkowymi. Zasady agile opierają się na kilku prostych założeniach: zwinność, elastyczność i szybkość działania oraz ciągłe doskonalenie i współpraca w zespole. Agile umożliwia organizacjom szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby klientów i rynku, dzięki czemu mogą one skuteczniej konkurować w dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku biznesowym.

 

Co to jest Agile?

Agile umożliwia zespołom tworzenie oprogramowania w sposób iteracyjny i inkrementalny, co oznacza, że projekt jest dzielony na krótkie okresy, podczas których zespół wytwarza funkcjonalną część oprogramowania. W trakcie każdej iteracji zespół koncentruje się na wytworzeniu konkretnej funkcjonalności, która jest następnie testowana i ulepszana. Dzięki temu zespół może szybko dostarczać wartość dla klienta i elastycznie reagować na zmieniające się wymagania.

spotkanie, agile

Zasady agile:

Agile jest oparte na 12 zasadach, które zostały zaproponowane w dokumencie "Manifesto for Agile Software Development" z 2001 roku. Te zasady to:

 • Priorytetowanie wartości dla klienta
 • Odejście od planowania na długie okresy czasu na rzecz krótkich iteracji
 • Ciągłe dostarczanie działającego oprogramowania
 • Współpraca z klientem i zaangażowanie go w proces tworzenia oprogramowania
 • Skupienie się na motywowaniu i wzmacnianiu zespołu
 • Zaufanie do zespołu i pozwalanie mu na podejmowanie decyzji
 • Ciągłe doskonalenie procesu tworzenia oprogramowania
 • Skupienie na technikach i narzędziach, które pomagają w realizacji projektu
 • Elastyczność w odpowiadaniu na zmieniające się warunki i potrzeby rynku
 • Proste i czytelne komunikowanie się
 • Skupienie na dostarczaniu wartości dla klienta poprzez ciągłe dostarczanie działającego oprogramowania
 • Podejście do tworzenia oprogramowania jako do sztuki, która wymaga ciągłego doskonalenia i innowacji.

 

Te zasady stanowią podstawę filozofii agile i są stosowane przez organizacje, które chcą wdrażać agile w swojej pracy.

 

Dlaczego warto stosować agile?

Podejście agile jest coraz popularniejsze wśród organizacji z różnych branż. Agile umożliwia szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby klientów i rynku, dzięki czemu organizacje mogą skuteczniej konkurować w dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku biznesowym. Stosowanie agile wymaga jednak zaangażowania i współpracy całego zespołu oraz ciągłego doskonalenia i elastyczności w działaniu.
Istnieją różne frameworki i metodyki agile, które pomagają organizacjom w wdrożeniu podejścia agile w ich pracy. Najbardziej znane z nich to Scrum, Kanban, Lean i Extreme Programming (XP). Każda z tych metodyk opiera się na zasadach agile, ale różnią się one pewnymi szczegółami i mogą być stosowane w różnych sytuacjach. Ważne jest, aby wybrać odpowiednią metodykę dla danego projektu i dostosować ją do potrzeb i wymagań organizacji.

 

 

Podejście agile nie jest panaceum i nie gwarantuje sukcesu w każdej sytuacji. Wdrażanie agile wymaga zaangażowania i współpracy całego zespołu. Ponadto, agile nie jest odpowiednie dla wszystkich typów projektów i może być trudne do wdrożenia w organizacjach o dużej skali i złożonej strukturze. Ważne jest, aby dokładnie zrozumieć zasady agile i przeprowadzić szczegółową analizę, czy podejście to jest odpowiednie dla danego projektu i organizacji.

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #Project manager