Agile to podejście do zarządzania projektami, które zostało zaproponowane w 2001 roku w celu skuteczniejszego radzenia sobie z coraz bardziej złożonymi i dynamicznymi wymaganiami rynkowymi. Zasady agile opierają się na kilku prostych założeniach: zwinność, elastyczność i szybkość działania oraz ciągłe doskonalenie i współpraca w zespole. Agile umożliwia organizacjom szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby klientów i rynku, dzięki czemu mogą one skuteczniej konkurować w dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku biznesowym.

 

Co to jest Agile?

Agile umożliwia zespołom tworzenie oprogramowania w sposób iteracyjny i inkrementalny, co oznacza, że projekt jest dzielony na krótkie okresy, podczas których zespół wytwarza funkcjonalną część oprogramowania. W trakcie każdej iteracji zespół koncentruje się na wytworzeniu konkretnej funkcjonalności, która jest następnie testowana i ulepszana. Dzięki temu zespół może szybko dostarczać wartość dla klienta i elastycznie reagować na zmieniające się wymagania.

spotkanie, agile

Czy szukasz wykonawcy projektów IT ?
logo

Zasady agile:

Agile jest oparte na 12 zasadach, które zostały zaproponowane w dokumencie "Manifesto for Agile Software Development" z 2001 roku. Te zasady to:

 • Priorytetowanie wartości dla klienta
 • Odejście od planowania na długie okresy czasu na rzecz krótkich iteracji
 • Ciągłe dostarczanie działającego oprogramowania
 • Współpraca z klientem i zaangażowanie go w proces tworzenia oprogramowania
 • Skupienie się na motywowaniu i wzmacnianiu zespołu
 • Zaufanie do zespołu i pozwalanie mu na podejmowanie decyzji
 • Ciągłe doskonalenie procesu tworzenia oprogramowania
 • Skupienie na technikach i narzędziach, które pomagają w realizacji projektu
 • Elastyczność w odpowiadaniu na zmieniające się warunki i potrzeby rynku
 • Proste i czytelne komunikowanie się
 • Skupienie na dostarczaniu wartości dla klienta poprzez ciągłe dostarczanie działającego oprogramowania
 • Podejście do tworzenia oprogramowania jako do sztuki, która wymaga ciągłego doskonalenia i innowacji.

 

Te zasady stanowią podstawę filozofii agile i są stosowane przez organizacje, które chcą wdrażać agile w swojej pracy.

 

Wykorzystanie narzędzi: Technologie i narzędzia wspierające praktyki agile.

Wykorzystanie odpowiednich narzędzi i technologii jest kluczowe dla efektywnego wdrożenia praktyk agile w projektach. Istnieje wiele narzędzi i platform, które wspierają zarządzanie, komunikację i współpracę w ramach zwinnych zespołów. Oto kilka przykładów narzędzi, które mogą być wykorzystane w praktykach agile:

 • JIRA: jest jednym z najpopularniejszych narzędzi do zarządzania projektami w metodykach agile. Pozwala na tworzenie i śledzenie zadań, planowanie sprintów, monitorowanie postępów pracy oraz zarządzanie wymaganiami i błędami.
 • Trello: to platforma kanbanowa, która umożliwia wizualizację i organizację zadań w postaci kart na tablicach. Jest prostym i intuicyjnym narzędziem do zarządzania projektami, które wspiera praktyki agile, takie jak backlog, sprinty czy monitorowanie postępów.
 • Slack: to narzędzie do komunikacji i współpracy w zespołach. Zapewnia szybką i efektywną wymianę informacji, umożliwia tworzenie kanałów tematycznych, integrację z innymi narzędziami oraz udostępnianie plików. Slack jest szczególnie przydatny dla zespołów pracujących zdalnie.
 • GitHub: to platforma do zarządzania kodem źródłowym i współpracy programistów. W kontekście agile, GitHub umożliwia kontrolę wersji kodu, śledzenie zmian, przegląd kodu, oraz współpracę zespołową w procesie tworzenia oprogramowania.
 • Confluence: to platforma do tworzenia i dzielenia się dokumentacją projektową. Umożliwia tworzenie stron wiki, dokumentacji, notatek i raportów, co ułatwia zarządzanie wiedzą projektową i dzielenie się informacjami w zwinnych zespołach.
 • Miro: to narzędzie do tworzenia wirtualnych tablic i diagramów, które wspiera praktyki agile, takie jak retrospekcje, burndown chart czy tworzenie map myśli. Pozwala na współpracę i kreatywną pracę zespołu, niezależnie od lokalizacji.

 

Wykorzystanie odpowiednich narzędzi i technologii może znacznie ułatwić wdrożenie i zarządzanie praktykami agile. Warto wybrać narzędzia, które najlepiej odpowiadają specyfice projektu i potrzebom zespołu, zapewniając płynną komunikację, śledzenie postępów pracy i efektywne zarządzanie projektami w duchu agile.

 

Organizacja pracy w agile i rola zespołów

Organizacja pracy w metodykach agile jest oparta na elastycznym podejściu, które stawia nacisk na współpracę, samodzielność zespołu i iteracyjne dostarczanie wartości. W ramach organizacji pracy w agile, zespoły odgrywają kluczową rolę w osiąganiu celów projektowych.
Zespoły agile są zazwyczaj wielofunkcyjne i składają się z różnych specjalistów, takich jak programiści, testerzy, projektanci czy analitycy. Każdy członek zespołu wnosi swoje unikalne umiejętności i wiedzę, co pozwala na bardziej kompleksowe podejście do projektu.
W metodykach agile, zespoły są samoorganizujące się i podejmują odpowiedzialność za realizację zadań. Decyzje są podejmowane wspólnie, a członkowie zespołu mają swobodę w wyborze technik i narzędzi, które ułatwiają im pracę. Często stosuje się też praktyki codziennych spotkań (daily stand-ups), podczas których członkowie zespołu dzielą się informacjami o postępie prac i ewentualnych problemach.
W organizacji pracy w agile, zespoły pracują w krótkich iteracjach, zwanych sprintami. Każdy sprint trwa zazwyczaj od jednego do czterech tygodni i kończy się dostarczeniem konkretnych wyników, takich jak działający fragment produktu czy zestaw zaktualizowanych funkcjonalności. Dzięki temu iteracyjnemu podejściu, zespoły mogą szybko reagować na zmieniające się wymagania i oczekiwania klientów.
Ważnym aspektem organizacji pracy w agile jest także współpraca z klientem lub przedstawicielem biznesowym. Zespoły często utrzymują regularny kontakt z klientem, dzieląc się postępami, prezentując wyniki i zbierając informacje zwrotne. To pozwala na dostosowanie priorytetów i kierunku projektu na bieżąco, w oparciu o rzeczywiste potrzeby i oczekiwania klienta.

 

Dlaczego warto stosować agile?

Podejście agile jest coraz popularniejsze wśród organizacji z różnych branż. Agile umożliwia szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby klientów i rynku, dzięki czemu organizacje mogą skuteczniej konkurować w dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku biznesowym. Stosowanie agile wymaga jednak zaangażowania i współpracy całego zespołu oraz ciągłego doskonalenia i elastyczności w działaniu.
Istnieją różne frameworki i metodyki agile, które pomagają organizacjom w wdrożeniu podejścia agile w ich pracy. Najbardziej znane z nich to Scrum, Kanban, Lean i Extreme Programming (XP). Każda z tych metodyk opiera się na zasadach agile, ale różnią się one pewnymi szczegółami i mogą być stosowane w różnych sytuacjach. Ważne jest, aby wybrać odpowiednią metodykę dla danego projektu i dostosować ją do potrzeb i wymagań organizacji.

 

Scrum, Kanban i inne podejścia - przegląd popularnych ram prac Agile

W świecie Agile istnieje wiele różnych ramek pracy, które pomagają zespołom skutecznie zarządzać projektem i dostarczać wartość dla klientów. Scrum i Kanban są dwoma z najbardziej popularnych podejść, ale istnieją także inne ciekawe metodyki w tym dziedzinie.

Scrum to zwinna metodyka, która podkreśla iteracyjne i inkrementalne podejście do tworzenia produktów. Praca jest organizowana w sprintach, czyli określonych, krótkich cyklach czasowych (zwykle od 1 do 4 tygodni). Podczas sprintu, zespół pracuje nad zdefiniowanym zestawem zadań, które zostały wcześniej zaplanowane w backlogu produktu. W każdym dniu sprintu odbywają się krótkie spotkania, zwane Daily Standups, na których członkowie zespołu dzielą się postępem i identyfikują ewentualne przeszkody. Na zakończenie sprintu odbywa się Sprint Review, podczas którego zespół prezentuje wykonaną pracę i otrzymuje feedback od klienta lub interesariuszy. Scrum jest ceniony za swoją prostotę i zdolność do dostarczania wartościowych produktów na każdym etapie projektu.

Kanban to inna popularna metodyka Agile, która skupia się na ciągłym przepływie pracy. W Kanbanie, zadania są reprezentowane jako karty i umieszczane na tablicy Kanban. Każda karta przedstawia etap, w którym znajduje się zadanie, np. "Do zrobienia", "W trakcie", "Zakończone". Zespoły używają ograniczeń "Limitów pracy w toku" (WIP - Work in Progress), aby uniknąć przeciążenia zbyt wieloma jednoczesnymi zadaniami. Jest elastyczną metodyką, która pozwala zespołom na płynne dostosowanie procesu pracy do zmieniających się warunków.

Oprócz Scrum i Kanban, istnieją również inne podejścia, takie jak Extreme Programming (XP), Dynamic Systems Development Method (DSDM), Feature Driven Development (FDD) i inne. Każda z tych metodyk ma swoje unikalne cechy i zalety, które mogą być odpowiednie w różnych kontekstach projektowych. Wybór odpowiedniej metodyki Agile zależy od specyfiki projektu, potrzeb zespołu i preferencji klienta. Warto zaznaczyć, że wiele zespołów stosuje hybrydowe podejścia, łącząc elementy różnych metodyk, aby dostosować proces do swoich indywidualnych potrzeb. Dlatego ważne jest, aby poznać różne ramy pracy Agile i wybrać tę, która najlepiej odpowiada wymaganiom projektu i pomaga osiągnąć sukces.

 

 

Podejście agile nie jest panaceum i nie gwarantuje sukcesu w każdej sytuacji. Wdrażanie agile wymaga zaangażowania i współpracy całego zespołu. Ponadto, agile nie jest odpowiednie dla wszystkich typów projektów i może być trudne do wdrożenia w organizacjach o dużej skali i złożonej strukturze. Ważne jest, aby dokładnie zrozumieć zasady agile i przeprowadzić szczegółową analizę, czy podejście to jest odpowiednie dla danego projektu i organizacji.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #Project manager