Coding Dojo to specjalne spotkania, organizowane najczęściej w formie warsztatów, które są skierowane do programistów na różnych poziomach zaawansowania. Ich głównym celem jest koncentracja na praktycznych aspektach programowania, wykorzystanie różnych technik i metodologii pracy oraz doskonalenie umiejętności. Udział w Coding Dojo to nie tylko możliwość poszerzenia swojego technicznego warsztatu, ale również szansa na wymianę doświadczeń z innymi deweloperami, nabycie nowych umiejętności społecznych, a także zweryfikowanie swoich obecnych kompetencji. Udział w Coding Dojo potrafi znacznie przyspieszyć rozwój zawodowy, w związku z czym jest to inicjatywa godna polecenia każdemu programiście, niezależnie od stopnia zaawansowania.

 

Zasady i struktura spotkań w Coding Dojo

Zasady i struktura spotkań w Coding Dojo zdecydowanie różnią się od tych, do których programiści mogą być przyzwyczajeni. Spotkania zwykle mają ustaloną, rygorystyczną strukturę, która promuje skupienie, praktykę i naukę. Najczęściej rozpoczyna się od krótkiej prezentacji problemu, który ma być rozwiązany. Następnie, przy użyciu techniki zwanej 'Randori', wszyscy uczestnicy pracują razem nad rozwiązaniem, rotując co 7-10 minut. Istotne jest, aby podczas spotkań utrzymywać zasady 'Clean Code', czyli pisanie kodu zrozumiałego i łatwego do utrzymania. Kolejnym ważnym elementem jest stałe przestrzeganie zasady 'Red-Green-Refactor', która zakłada, że najpierw piszemy test, potem implementujemy funkcjonalność, a na końcu optymalizujemy kod. Po zakończeniu sesji programowania, uczestnicy omawiają swój kod i wnioski, które z niego wynikły. Ta struktura pomaga utrzymać skupienie, promuje dobre praktyki programistyczne i umożliwia każdemu uczestnikowi naukę od innych.

 

Czy szukasz wykonawcy projektów IT ?
logo

Role i odpowiedzialności uczestników

W Coding Dojo uczestnicy pełnią różnorodne role, które mają kluczowe znaczenie dla efektywności sesji i osiągnięcia celów edukacyjnych. Najważniejsze role to Coder (Programista), Navigator (Nawigator) oraz Audience (Publiczność). Coder jest odpowiedzialny za pisanie kodu; to on bezpośrednio interaguje z komputerem, implementując rozwiązania podanych zadań. Navigator ma za zadanie kierować Codera, podsuwając sugestie oraz strategie dotyczące kodowania, jednak bez bezpośredniego pisania kodu. Ta rola wymaga umiejętności komunikacyjnych i głębokiego zrozumienia programowania. Pozostali uczestnicy, czyli Audience, obserwują proces i mogą uczestniczyć w dyskusjach oraz wskazywać potencjalne błędy i alternatywne rozwiązania, co sprzyja krytycznemu myśleniu i szerzeniu wiedzy. Przydzielanie tych ról i odpowiednie ich rotowanie umożliwia wszystkim uczestnikom zdobycie praktycznych umiejętności w różnych aspektach programowania, co stanowi o unikalności i wartości edukacyjnej Coding Dojo.

spotkanie, Coding Dojo

Rodzaje ćwiczeń wykorzystywanych podczas sesji Coding Dojo

W sesjach Coding Dojo wykorzystuje się wiele rodzajów ćwiczeń, które pomagają w doskonaleniu różnych umiejętności programistycznych. Najpopularniejszym z nich jest 'Kata', ćwiczenie polegające na wielokrotnym rozwiązywaniu tego samego problemu, aż do osiągnięcia pełnej jego zrozumiałości i biegłości w implementowaniu rozwiązania. Inny typ ćwiczenia to 'Randori' - tu cała grupa łączy siły do rozwiązania jednego problemu, angażując prowadzącego w roli mentora. W przypadku 'Kumite', kolejne osoby prezentują swoje odpowiedzi na ten sam problem, ale używając różnych języków programowania, co pozwala na zrozumienie różnorodności i ograniczeń poszczególnych języków. Ćwiczenie 'Coding Battle' jest formą rywalizacji, w której uczy się poprzez współzawodnictwo w rozwiązywaniu zadań.

 

Korzyści płynące z regularnej praktyki programowania w Coding Dojo

Regularna praktyka programowania w formacie Coding Dojo przynosi wiele korzyści, które mogą przekształcić początkującego programistę w doświadczonego dewelopera. Po pierwsze, pozwala na ciągłe doskonalenie umiejętności i zdobywanie nowej wiedzy. Dzięki temu programista zyskuje możliwość bliższego poznania różnych języków programowania i technologii. Ponadto, praktyka ta uczy pracy w zespole, podejmowania wyzwań i radzenia sobie z awariami w kodzie. Na koniec, ale równie ważne, regularne ćwiczenia w Coding Dojo zapewniają sekwencję zadaniową, na której opiera się prawdziwe środowisko programistyczne, pomagając deweloperom zrozumieć, jakie techniki programowania są najbardziej efektywne w praktycznych scenariuszach.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #Project manager