Scrum to niezwykle efektywna metoda zarządzania projektami, której podstawą są iteracyjne, czasowe ramy zwane sprintami. To nie tylko zestaw reguł, ale przede wszystkim filozofia zarządzania. Centrum metodyki jest zespół - złożony z Product Ownera, Scrum Mastera i zespołu deweloperskiego. Założeniem tej metody jest ciągłe dostarczanie, za pomocą tych zespołów, wartościowych produktów dla klienta. Na chwilę obecną, jednym z kluczowych składników skutecznego scrum'u jest koncept story points. To abstrakcyjna miara, która pozwala zespołowi dokonać szacunku trudności zadania, biorąc pod uwagę czynniki takie jak złożoność, ryzyko i niepewność. Story points to narzędzie, które pomaga zespołom w planowaniu i przejrzystości, co z kolei prowadzi do bardziej efektywnych procesów i większej produktywności.

 

Story Points: Istota i zastosowanie w metodologii Scrum

Story Points to kluczowy element w metodologii Scrum. Ich główną rolą jest ilościowa ocena złożoności danego zadania. Eksperci Scrum nie koncentrują się jednak na bezpośrednim czasie wymaganym do ukończenia zadania. To oznacza, że pomiary te nie są wyrażane w godzinach, ale w punktach opisujących złożoność zadania. Idea przewidując wyzwania wynikające zarówno z technicznej strony zadania, jak i potencjalne problemy komunikacyjne czy nieoczekiwane zależności między działaniami teamu. Story Points umożliwiają tym samym efektywne planowanie sprintów w prowadzonych projektach, ponieważ pozwalają na lepsze szacowanie sił i zasobów niezbędnych do przeprowadzenia konkretnych zadań czy całych projektów.

osoba używająca komputera, Scrum Story Points

Czy szukasz wykonawcy projektów IT ?
logo

Korzyści płynące z wykorzystania Story Points w planowaniu projektu

Ich zastosowanie w procesie planowania projektu przynosi szereg znaczących korzyści. Przede wszystkim, umożliwiają precyzyjne szacowanie wymagań pod względem skomplikowania i wymaganej pracy, zamiast absolutnej ilości czasu. Story Points pozwalają na uwzględnienie nie tylko samego zadania, ale także ryzyka i niepewności z nim związanej. Ponadto, mają one istotny wpływ na poprawę komunikacji w zespole. Dzięki punktom historii, dyskusje stają się bardziej skoncentrowane na zadaniach i ich wymaganiach, a nie na indywidualnych umiejętnościach członków zespołu. Jest to ważne zwłaszcza w zmiennym środowisku projektów Scrum, gdzie priorytety często ulegają zmianom.

 

Zalecenia dotyczące skutecznego stosowania Story Points

Skuteczne stosowanie Story Points w metodyce Scrum może przynieść wiele korzyści. Aby osiągnąć maksymalne rezultaty, warto stosować kilka zaleceń. 

  • Zespoły powinny razem omawiać i uzgadniać, co oznacza każdy konkretny punkt w skali Story Points. Klarowne zrozumienie tych punktów jest kluczowe.
  • Utrzymujmy stałą skalę, unikając zmian w jej interpretacji w trakcie projektu. Dzięki temu unikniemy błędnych oszacowań. 
  • Określenie referencyjnych zadań, które stanowią punkt odniesienia dla skali Story Points.
  • Systematyczne przeglądanie i dostosowywanie oszacowań w miarę nabywania nowych doświadczeń i wiedzy. 
  • Transparentność w procesie. Dzięki temu zarządzanie projektem staje się bardziej efektywne, a wyniki są bardziej przewidywalne.

 

Porównanie efektywności: Planowanie projektu z wykorzystaniem Story Points vs klasyczne metody

W odróżnieniu od klasycznych metod, takich jak analiza godzinowa pracy, Story Points w naturalny sposób uwzględniają złożoność, ryzyko i niepewność związaną z zadaniem, co pozwala przewidzieć potencjalne problemy jeszcze na etapie planowania. Klasyczne metody oparte wyłącznie na liczbach nie zawsze są w stanie dokładnie odzwierciedlić rzeczywisty nakład pracy. Story Points podkreślają, że praca programisty to nie tylko kwestia ilości godzin spędzonych przed komputerem, ale przede wszystkim umiejętność radzenia sobie z nieprzewidywalnością, wyzwaniami i kreatywnym myśleniem.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #Project manager