Koncepcja 'Shift Left', czyli 'Przesunięcie w Lewo', to podejście, które stawia nacisk na wcześniejszą identyfikację i rozwiązywanie problemów podczas procesu tworzenia oprogramowania. Metoda ta, zgodnie z założeniami, ma na celu znacznie skrócenie czasu pracy nad projektem oraz zwiększenie efektywności zespołu deweloperskiego. Zamiast czekania na etap testowania końcowego, problematyczne kwestie są analizowane i naprawiane na bieżąco, co przekłada się na wyższą jakość produktu końcowego. Koncepcja ta wymaga jednak od zespołu dużego zaangażowania już na wstępnych etapach projektu, co może stanowić wyzwanie dla niektórych firm. Nie mniej jednak, przesunięcie pewnych działań na wcześniejsze etapy procesu tworzenia oprogramowania może przynieść wiele korzyści i skutkować dużymi oszczędnościami czasu oraz budżetu projektu.

 

Jak Shift Left wpływa na efektywność tworzenia oprogramowania?

Przesunięcie procesów testowania i zabezpieczeń 'w lewo' - czyli jak najwcześniej w cyklu tworzenia oprogramowania - to w skrócie filozofia Shift Left. Taka strategia pozwala na wcześniejsze wykrywanie i eliminowanie błędów, co zdecydowanie wpływa na efektywność tworzenia aplikacji. Programiści dostają feedback już na etapie pisania kodu, co gwarantuje większą jakość finalnego produktu. Im wcześniej zidentyfikujemy potencjalne usterki, tym mniej czasochłonny oraz kosztowny jest ich proces naprawy. W efekcie, pozwala skrócić czas relizacji projektu i zredukować koszty, a także podnosi morale zespołu, gdyż błędy są łatwiej zidentyfikowane i wyeliminowane na bieżąco.

 

Czy szukasz wykonawcy projektów IT ?
logo

Metodologie i praktyki towarzyszące Shift Left

W tej koncepcji skupiamy się na integracji testów już na wczesnym etapie procesu tworzenia oprogramowania. W ramach tego podejścia stosowane są przeróżne metodologie, takie jak DevOps i Agile, które dedykowane są ciągłemu dostarczaniu wartości biznesowej. W połączeniu z praktykami takimi jak Continuous Integration, Continuous Delivery i Test-Driven Development, które reprezentują naukowe podejście do tworzenia oprogramowania, 'Shift Left' ma na celu przyspieszyć cykl wydania i zwiększyć jakość produktu poprzez identyfikację i eliminowanie błędów na najwcześniejszym możliwym etapie. Jest to sposób na zapewnienie, że każdy element systemu jest stale i szczegółowo sprawdzany, co zwiększa efektywność i niezawodność procesu tworzenia oprogramowania.

osoby pracujące w biurze, Koncepcja 'Shift Left'

Pozyskiwanie wartości biznesowej poprzez wczesne wykrywanie błędów

Zastosowanie zasady Shift Left w procesie tworzenia oprogramowania skupia się na wczesnym wykrywaniu i naprawie błędów, co zdecydowanie zwiększa efektywność całego procesu. Takie podejście pozwala minąć wiele kosztownych i czasochłonnych iteracji testowania w późniejszych fazach, a tym samym przyspiesza czas dostarczenia oprogramowania do użytkownika końcowego. Wyłapywanie błędów na początku cyklu życia projektu jest nie tylko korzystne z perspektywy operacyjnej, ale również przekłada się na podniesienie wartości biznesowej oprogramowania. Sprawny proces tworzenia i wprowadzania poprawek w oprogramowaniu odzwierciedla się w zadowoleniu klienta, który otrzymuje sprawny, dobrze działający produkt. Takie podejście przyczynia się również do budowania pozytywnego wizerunku firmy w oczach klientów i partnerów biznesowych.

 

Przyszłość procesu tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem podejścia Shift Left

Przyszłość procesu tworzenia oprogramowania będzie między innymi zdominowana przez podejście Shift Left. Trend ten zakłada jak najwcześniejszą lokalizację i rozwiązywanie problemów, co przekłada się na zredukowanie czasu i kosztów projektu. W praktyce strategia ta umożliwia programistom szybkie wykrywanie i naprawę błędów już na etapie projektowania systemu czy pisania kodu, a nie podczas faz testowych. Dzięki temu, możliwe jest ograniczenie ilości błędów, które pojawiają się po przekazaniu oprogramowania użytkownikowi końcowemu, zwiększając tym samym zadowolenie klientów. Równocześnie, Shift Left pozwala na uproszczenie procesu tworzenia oprogramowania, co z kolei może prowadzić do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów projektowych.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #Project manager