Strangler Fig Pattern, znany też jako wzór dusiciela, to strategia refaktoracji, jest efektywną strategią refaktoryzacji używaną do modernizacji starych, rozbudowanych i złożonych systemów informatycznych. Inspiracją dla tej metodyki jest fenomen biologiczny figi dusiciela, która otacza i stopniowo zastępuje swojego żywiciela. W kontekście oprogramowania, strategia ta zakłada sukcesywne wprowadzanie nowych elementów systemu wokół istniejącej architektury, gdzie starsze funkcjonalności są stopniowo zastępowane nowymi implementacjami, aż do całkowitego odnowienia aplikacji. Ta metoda umożliwia uniknięcie ryzyka związanego z kompleksową, jednorazową przebudową systemu, często określaną mianem 'The Big Rewrite'. Zamiast tego, Strangler Fig Pattern promuje przemyślany i zarządzalny proces ewolucji systemu, który umożliwia płynne wprowadzanie nowych technologii i funkcji bez zakłócania bieżącej działalności systemu.

 

W jakich sytuacjach stosować Strangler Fig Pattern?

Wzorzec ten jest najbardziej efektywny w miejscach, gdzie mamy do czynienia z dużymi, skomplikowanymi systemami, które powstały przez długi okres czasu i które stały się trudne do utrzymania czy modyfikacji. To idealne rozwiązanie do przeprowadzenia refaktoryzacji, kiedy aplikacja jest niefunkcjonalna lub powoduje poważne problemy. Swoje praktyczne zastosowanie wzorzec ten znajduje również w momencie, gdy chcemy wprowadzić nowe technologie do istniejącego systemu, a sama zmiana technologii wiąże się z dużym ryzykiem i wysokim kosztem. Korzystanie z wzorca Strangler Fig może wtedy poprawić wydajność i skuteczność projektu, zminimalizując jednocześnie ryzyko związane z wprowadzaniem zmian.

Strangler Fig Pattern

Czy szukasz wykonawcy projektów IT ?
logo

Praktyczne zastosowanie Strangler Fig Pattern przy refaktoryzacji aplikacji

Praktyczne zastosowanie Strangler Fig Pattern przy refaktoryzacji aplikacji pozwala krok po kroku zastąpić stary system nowym, bez ryzyka nagłego zastąpienia całości i potencjalnymi błędami wynikającymi z tego procesu. W tym podejściu, istniejąca aplikacja (stara) i nowa aplikacja (rozwijana) działają równolegle. Nowe funkcjonalności są dodawane do nowego systemu, podczas gdy stary nadal działa, realizując swoje pierwotne zadania. Starannie planowany proces przejścia użytkowników z jednego systemu do drugiego jest kluczowy dla płynności działania. W miarę jak nowa aplikacja rośnie i pochłania coraz więcej funkcjonalności starego systemu, stary system 'obumiera', podobnie jak roślina, od której pattern „Strangler Fig” zaczerpnął swoją nazwę. Ta strategia jest skutecznym sposobem na przeprowadzenie refaktoryzacji dużej, skomplikowanej aplikacji, minimalizując ryzyko i chaos związany z jednorazową zmianą.

 

Potencjalne wyzwania i trudności związane ze stosowaniem Strangler Fig Pattern

Stosowanie Strangler Fig Pattern nie jest pozbawione wyzwań. Przede wszystkim, wymaga to starannego rozplanowania, omówienia i najważniejsze, uzyskania pełnej zgody i zrozumienia ze strony wszelkich zainteresowanych stron, że refaktoryzacja jest naprawdę potrzebna. Wymaga to również ścisłej komunikacji i koordynacji między członkami zespołu, aby zapewnić płynne i skuteczne implementowanie nowych funkcji, jednocześnie bez niepotrzebnego zakłócania przenoszenia istniejących funkcjonalności. Strangler Fig Pattern może mieć również wpływ na wydajność aplikacji podczas procesu refactoringu, co może prowadzić do czasowych problemów z wydajnością. Wreszcie, trzeba mieć na uwadze, że proces ten w początkowej fazie może być czasochłonny, zanim zobaczymy pozytywne wyniki naszych starań.

 

Porównanie Strangler Fig Pattern do innych strategii refaktoryzacji

Strangler Fig Pattern, w porównaniu do innych strategii refaktoryzacji, przedstawia się jako niezwykle skuteczna technika. Jego główną zaletą jest możliwość stopniowej, kontrolowanej migracji funkcji z starego systemu do nowego. W przeciwieństwie do dużego przepisu, który często jest ryzykowny i kosztowny, umożliwia stałe ulepszenia bez przerywania działania aplikacji. Jednak pewnym wyzwaniem może być zarządzanie zależnościami i identyfikacja granic domen. W porównaniu do innego popularnego podejścia, takiego jak Big Bang, Strangler Fig jest bez wątpienia mniej ryzykowny, oferując wysoką elastyczność i ciągłość działania. Istotne jest jednak, że wybór strategii powinien zawsze być dostosowany do specyfiki danego projektu, jego wymagań i kontekstu.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #devops