Zasada 1: DRY - Don't Repeat Yourself

Refaktoring to proces, którego celem jest ulepszanie kodu poprzez zmniejszenie jego złożoności i ułatwienie jego zrozumienia. Jedną z głównych zasad, które powinniśmy stosować podczas refaktoringu jest zasada DRY (Don’t Repeat Yourself), czyli unikanie powtarzania kodu. Powtarzający się kod może prowadzić do błędów, spowalniać pracę i zwiększać koszty utrzymania aplikacji. Dlatego podczas refaktoringu warto zawsze szukać możliwości zminimalizowania powtarzających się bloków kodu.

image (52).png
Czy szukasz wykonawcy projektów IT ?
logo

Zasada 2: SOLID - Single Responsibility Principle

Celem refaktoringu jest usprawnienie, ulepszanie i łatwiejsze zarządzanie kodem. Jednym z podstawowych narzędzi przy tym procesie jest zasada SOLID. Konkretnie w ramach SOLID, istotną z zasad jest Single Responsibility Principle (SRP). Zasada ta zakłada, że każda klasa lub moduł powinny być odpowiedzialne tylko za jedną funkcjonalność lub aspekt aplikacji. To znaczy, że klasa nie powinna zajmować się kilkoma różnymi zagadnieniami, ale tylko jednym konkretnym zadaniem. W ten sposób kod staje się bardziej przejrzysty, łatwiejszy w zarządzaniu i testowaniu.

 

Sytuacja 1: Trudność w utrzymaniu kodu

Wraz z rozwojem projektu, w miarę dodawania funkcjonalności, kod może stać się coraz bardziej skomplikowany i trudny w zrozumieniu. Powoduje to nie tylko utrudnienia dla osób pracujących nad projektem, ale także może wpływać na jakość wytwarzanego oprogramowania oraz zwiększać ryzyko powstawania błędów. W takiej sytuacji warto rozważyć przeprowadzenie refaktoryzacji - procesu polegającego na poprawianiu kodu bez zmiany jego zewnętrznej funkcjonalności. Dzięki temu kod staje się bardziej czytelny, łatwiejszy w modyfikacji oraz bardziej odporne na występowanie błędów.

 

Sytuacja 2: Dodawanie nowych funkcjonalności

Kolejną sytuacją, w której warto rozważyć refaktoring, jest dodawanie nowych funkcjonalności do istniejącego kodu. W takiej sytuacji często okazuje się, że pierwotny kod nie jest wystarczająco elastyczny i trudno jest wprowadzić zmiany bez ryzyka powstania błędów. Refaktoring pozwala na zmianę struktury kodu w taki sposób, aby był bardziej przemyślany i łatwiejszy w obsłudze, co ułatwia dodawanie nowych funkcjonalności.

 

Sytuacja 3: Zmiana wymagań klienta

Kiedy pracujemy nad projektem, zmiany wymagań klienta są oczekiwane i często się pojawiają. Refaktoring pomaga nam uporządkować kod i zapewnić, że zmiany są łatwiejsze do wprowadzenia. Przeprowadzenie refaktoringu po zmianie wymagań pozwala nam na dostosowanie istniejącego kodu do nowych wymagań, bez konieczności pisania go od nowa. Dlatego też warto w takiej sytuacji rozważyć przeprowadzenie refaktoringu.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #Support