Czym jest AWS i jak może ułatwić ci stworzenie strony internetowej?

AWS czyli Amazon Web Services to sieć usług dostarczanych w wirtualnej chmurze. Obecnie 47% światowego rynku posiada Amazon, następnie Microsoft Azure i mniejsze firmy: Oracle Cloud, Alibaba, Google, Rackspace, IBM Cloud. Tego typu podaż usług wypiera powoli korzystanie z tradycyjnych serwerów. Z usług AWS korzystają największe koncerny, takie jak Netflix, Pinterest lub AirBnb. 

AWS oferuje ponad 200 usług, z których każda firma może wybrać i opłacać tylko te których rzeczywiście potrzebuje. 

Chmura

15 podstawowych usług AWS przydatnych przy tworzeniu stron internetowych i aplikacji webowych

1. LightSail 

Prosty serwer wirtualny za kilkanaście złotych miesięcznie. Tyle wystarczy by bez żadnej wiedzy specjalistycznej utworzyć w kilkadziesiąt sekund skonfigurowany serwer ze środowiskiem Wordpress, gotowym do wystawiania i sprzedaży produktów. 

 

2. AWS Amplify 

Usługa AWS ułatwiająca rozwój i wsparcie aplikacji, zarządzanie backendem i integrację backendu z frontendem aplikacji. 

 

3. EC2 

Czyli Elastic Compute Cloud, czyli instancje chmurowe, wirtualne maszyny dostosowane do różnego rodzaju zadań. W swoim działaniu są podobne do serwerów VPS. 

 

4. Lambda 

Usługa AWS typu serverless. Po podaniu kodu aplikacji dostosowuje zasoby do obecnego zapotrzebowania. 

 

5. VPC 

Amazon Virtual Private Cloud. Darmowe usługa pozwalająca spinać razem inne usługi AWS. 

 

6. S3 

Amazon S3 czyli Simple Storage Service udostępnia storage obiektowy w chmurze. 

 

7. RDS 

Amazon Relational Database Service, czyli w AWS instancje służące do obsługi baz danych. 

 

8. Auto Scaling 

Usługa AWS pozwalająca na zarządzanie farmami serwerów i optymalizację kosztów. 

 

9. Cloud Front 

Amazon Cloud Front (usługa CDN) to usługa AWS przypominająca popularny CloudFlare. 

 

10. SNS 

Amazon Simple Notification Service po zintegrowaniu z platformą webową lub aplikacją wysyła do użytkowników powiadomienia SMS, e-mail, SQS lub HTML

 

11. Elastic Beanstalk 

Usługa AWS przypominająca Lambda, ale dedykowana projektom w Java, Python, Ruby, Go, Docker, PHP, .NET i Node.Js.  

 

12. Dynamo DB 

Usługa AWS typu serverless udostępniająca bazę danych NoSQL. 

 

13. Elasticache 

Usługa AWS Elasticcache wykorzystuje technologie Memcached lub Redis do udostępnienia mechanizmów pamięci podręcznej, zwiększając wydajność aplikacji. 

 

14. EBS 

Amazon Elastic Block Store czyli woluminy w chmurze.  

 

15. Route 53 

Usługa AWS udostępniająca serwer DNS. 

 

AWS niewielkim kosztem pozwala na dostęp do wielkich mocy obliczeniowych bez utrzymywania rozbudowanej infrastruktury IT. Dużą zaletą tego rozwiązania jest też możliwość dowolnego doboru usług i płatność tylko za te z których rzeczywiście korzystasz, co pozwala na znaczne oszczędności.

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #devops