kontakt
Software house
>
Tag
>
Project manager - z czym wiąże się ten zawód?
Project manager

Project manager - z czym wiąże się ten zawód?

Data wpisu
Tomasz Kozon
Autor
Tomasz Kozon

Project manager, inaczej kierownik projektu, to osoba, która zajmuje się organizacją pracy zespołu i podziałem obowiązków tak, aby projekt został wykonany na czas zgodnie z określonymi zasadami. Odpowiada za sprawną komunikację między członkami zespołu a zarządem firmy, a także z firmami zewnętrznymi, które biorą udział w projekcie. 

Project manager – efektywne i skuteczne zarządzanie projektami i zespołem

Projekt manager to niezbędna osoba nie tylko w branży IT, ale i wielu innych branżach, w których konieczna jest organizacja, analizowanie, nadzorowanie i skuteczna realizacja każdego projektu. On także odpowiada za zaangażowanie członków zespołu i tworzenie harmonogramu pracy tak, aby nie doprowadzić do spadku wydajności i frustracji pracowników. Kierownik projektu przeprowadza analizę rynku i monitoruj konkurencję, a następnie w oparciu o założenia całego projektu opracowuje jego biznes plan. W przypadku, gdy praca nie przebiega tak, jak powinna, to właśnie on musi znaleźć przyczynę i rozwiązanie problemu.

Project manager

Project manager to kluczowa osoba w każdej firmie, a do jego głównych zdań należy:

 • tworzenie harmonogramu pracy zespołu i biznes planu, a także planowanie wyników projektu; 
 • raportowanie dotychczasowego przebiegu prac i przedstawianie postępów przełożonemu;
 • dobór zespołu projektowego;
 • dostrzeganie problemów od strony organizacyjnej, funkcjonalnej i technicznej projektu i jak najszybsze znalezienie ich optymalnych rozwiązań;
 • dbanie o dobrą komunikację w zespole oraz rozwiązywanie konfliktów między pracownikami;
 • tworzenie kompleksowej dokumentacji produktu;
 • dbanie o dobór optymalnych rozwiązań  produktowych i wysoką jakość realizowanej pracy;
 • nieustanne podnoszenie swoich kompetencji i zdobywanie nowej wiedzy;
 • dbanie o wysoką motywację i wydajność pracy poszczególnych pracowników i całego zespołu.

Project manager to niezwykle ważne i odpowiedzialne stanowisku, dlatego poza wiedzą i kompetencjami twardymi powinna to być osoba, która posiada odpowiednie cechy charakteru i predyspozycje, takie jak:

 • doskonała organizacja pracy;
 • umiejętność planowania;
 • wysokie kompetencje komunikacyjne;
 • odpowiedzialność i rzetelność;
 • zdolności przywódcze;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie;
 • kreatywność;
 • znajomość technik negocjacyjnych i sposób rozwiązywania konfliktów.
Praca: #project-manager
0 brak aktywnych ofert pracy
Wszystkie oferty
Case study: #project-manager
0 Aktualnie brak case study
Zobacz wszystkie