Tag

Contentful | Contentful rozwiązanie typu headless CMS

contentful headless cms

Contentful to rozwiązanie typu headless CMS, które umożliwia wdrażanie skalowalnych aplikacji i implementację w połączeniu z setkami innych technologii. Dzięki wykorzystaniu Contentful programiści mogą szybko wdrażać zmiany w aplikacjach i sprawnie zarządzać rozwojem projektu. Dodatkowo contentful umożliwia osobom nie posiadającym wiedzy technicznej zmiany z poziomu systemu zarządzania treścią.